• S1
 • SR1
 • S2
 • SR2
 • S3
 • SR3
 • S4
 • SR4

     

 

 

Kierownik Oddziału:  lek. med. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
Pielęgniarka Oddziałowa:  mgr Teresa Duc
dyżurka lekarzy: 33 810 24 71
posterunek pielęgniarek: 33 810 24 75
lokalizacja: Blok A, piętro VII

Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej posiada 20 łóżka.

Oddział w pełni zabezpiecza chorym kompleksową diagnostykę i leczenie, zarówno operacyjne jak i zachowawcze, w zakresie chorób nosa, zatok, gardła, krtani i uszu.

 Dotyczy to również powikłań schorzeń z tego zakresu.W Oddziale stosujemy nowoczesne metody leczenia.

Oddział świadczy usługi w zakresie:

 • diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych i łagodnych nosa, zatok przynosowych, gardła, krtani, ślinianek i szyi, jamy ustnej,
 • diagnostyki i leczenia w zakresie ostrych, przewlekłych i powikłań zakażeń bakteryjnych narządów górnych dróg oddechowych, uszu i szyi,
 • diagnostyki i leczenia urazów narządów laryngologicznych,
 • diagnostyki i leczenia obturacyjnych postaci chrapania i zespołu bezdechu sennego,
 • diagnostyki i leczenia nagłych głuchot i przewlekłych niedosłuchów różnego pochodzenia oraz uszkodzeń przedsionkowych i pozaprzedsionkowych narządu równowagi,
 • diagnostyki obwodowych i centralnych przyczyn uszkodzeń głosu i mowy oraz leczenia chorób narządu głosu i mowy pochodzenia obwodowego,

 Jakość świadczonych usług oparta jest o standardy i procedury obowiązujące w oddziale i szpitalu, a dobro chorego jest celem najważniejszym.

       nss