• S1
 • S2
 • S3
 • S4

     

 

 

Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Jerzy Słowiński
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Wawrzuta
dyżurka lekarzy: 33 810 23 61
posterunek pielęgniarek: 33 810 23 66
lokalizacja: Blok A, piętro VI

Oddział posiada 26 łóżek w salach 2 i 3 osobowych z głosowym systemem przywoławczym, w tym 4 osobowa sala intensywnego nadzoru z możliwością stałego monitorowania podstawowych parametrów życiowych oraz EEG, ciśnienia wewnątrzczaszkowego i szybkości przepływu krwi w naczyniach mózgowych (TCD).

Oddział dysponuje wydzieloną salą operacyjną o podwyższonej aseptyce z nawiewem laminarnym. Sala wyposażona jest w podwieszony mikroskop operacyjny z torem wizyjnym, ssak ultradźwiękowy, zestaw neuroendoskopowy, aparat do śródoperacyjnego badania przepływów w naczyniach mózgowych.

Operacyjnie leczymy:

 • schorzenia onkologiczne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego,w tym nowotwory przysadki mózgowej z dostępu przez zatokę klinową,
 • urazy czaszkowo-mózgowe i ich następstwa,
 • schorzenia krążka międzykręgowego odcinka szyjnego z uwzględnieniem możliwości zakładania implantów międzykręgowych,
 • schorzenia krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa,także drogą mikrodiscektomii,
 • mikrochirurgiczne wady naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego,
 • wodogłowie normotensyjne diagnozowane testem infuzyjnym,
 • wodogłowie niekomunikacyjne i guzy śródkomorowe drogą endoskopową,
 • leczenie rekonstrukcyjne nerwów obwodowych i zespołów tunelowych kończyn górnych.


Rehabilitacja chorego jest przeprowadzana przy jego łóżku lub w specjalnej sali ćwiczeń. Istnieje również możliwość rehabilitacji w Zakładzie Rehabilitacji, gdzie przeprowadzana jest m. in. hydroterapia oraz ćwiczenia w basenie.

Zespół lekarski Oddziału prowadzi Poradnię Neurochirurgiczną, służącą pomocą pacjentom przed i po leczeniu operacyjnym. Pacjenci konsultowani i leczeni w Poradni mogą korzystać z pełnego zakresu badań diagnostycznych, w tym tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, EEG, EMG i badań laboratoryjnych.

       nss