• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Jerzy Słowiński
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Wawrzuta
dyżurka lekarzy: 33 810 23 61
posterunek pielęgniarek: 33 810 23 66
lokalizacja: Blok A, piętro VI

Oddział posiada 26 łóżek w salach 2 i 3 osobowych z głosowym systemem przywoławczym, w tym 4 osobowa sala intensywnego nadzoru z możliwością stałego monitorowania podstawowych parametrów życiowych oraz EEG, ciśnienia wewnątrzczaszkowego i szybkości przepływu krwi w naczyniach mózgowych (TCD).

Oddział dysponuje wydzieloną salą operacyjną o podwyższonej aseptyce z nawiewem laminarnym. Sala wyposażona jest w podwieszony mikroskop operacyjny z torem wizyjnym, ssak ultradźwiękowy, zestaw neuroendoskopowy, aparat do śródoperacyjnego badania przepływów w naczyniach mózgowych.

Operacyjnie leczymy:

 • schorzenia onkologiczne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego,w tym nowotwory przysadki mózgowej z dostępu przez zatokę klinową,
 • urazy czaszkowo-mózgowe i ich następstwa,
 • schorzenia krążka międzykręgowego odcinka szyjnego z uwzględnieniem możliwości zakładania implantów międzykręgowych,
 • schorzenia krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa,także drogą mikrodiscektomii,
 • mikrochirurgiczne wady naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego,
 • wodogłowie normotensyjne diagnozowane testem infuzyjnym,
 • wodogłowie niekomunikacyjne i guzy śródkomorowe drogą endoskopową,
 • leczenie rekonstrukcyjne nerwów obwodowych i zespołów tunelowych kończyn górnych.


Rehabilitacja chorego jest przeprowadzana przy jego łóżku lub w specjalnej sali ćwiczeń. Istnieje również możliwość rehabilitacji w Zakładzie Rehabilitacji, gdzie przeprowadzana jest m. in. hydroterapia oraz ćwiczenia w basenie.

Zespół lekarski Oddziału prowadzi Poradnię Neurochirurgiczną, służącą pomocą pacjentom przed i po leczeniu operacyjnym. Pacjenci konsultowani i leczeni w Poradni mogą korzystać z pełnego zakresu badań diagnostycznych, w tym tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, EEG, EMG i badań laboratoryjnych.