• S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

dr hab. n. med. Jerzy Słowiński
Kierownik Oddziału

mgr Małgorzata Wawrzuta
Pielęgniarka Oddziałowa

dyżurka lekarzy: 33 810 23 61
posterunek pielęgniarek: 33 810 23 66
lokalizacja: Blok A, piętro VI

Oddział posiada 24 łóżka w salach 2 i 3 osobowych z głosowym systemem przywoławczym, w tym 4 osobowa sala intensywnego nadzoru z możliwością stałego monitorowania podstawowych parametrów życiowych i szybkości przepływu krwi w naczyniach mózgowych (TCD).
Oddział dysponuje wydzieloną salą operacyjną o podwyższonej aseptyce z nawiewem laminarnym. Sala wyposażona jest w najwyższej klasy mikroskop operacyjny, służący do zabiegów neurochirurgicznych. Koszt aparatury, którą szpital pozyskał dzięki dotacji Województwa Śląskiego wynosi 1 mln 40 tys złotych. Zaletami nowego urządzenia jest znakomita jakość obrazu, w znacznym stopniu automatyzowana obsługa, możliwość archiwizowania obrazów i filmowania przeprowadzanych operacji w wysokiej rozdzielczości. Mikroskop stosowany jest podczas skomplikowanych operacji neuroonkologicznych, czyli w przypadkach guza mózgu oraz rdzenia kręgowego, a także przy zabiegach naczyniowych, dotyczących m.in. zaopatrywania tętniaków i naczyniaków. Możliwość zastosowania specjalnych filtrów obrazu pozwala na lepsze obrazowanie tkanki nowotworowej i tym samym bardziej dokładne jej usunięcie. Specjalny endoskop, który jest podłączany do mikroskopu umożliwia ocenę wzrokową miejsc trudno dostępnych w polu operacyjnym.


Operacyjnie leczymy:
    • nowotwory mózgu i rdzenia kręgowego, w tym objęcie pacjenta skoordynowaną opieką w ramach tzw. pakietu onkologicznego. ,
    • urazy czaszkowo-mózgowe i ich następstwa,
    • schorzenia krążka międzykręgowego odcinka szyjnego z uwzględnieniem możliwości zakładania implantów międzykręgowych,
    • schorzenia krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
    • inne schorzenia zwyrodnieniowe kręgosłupa (zespół wąskiego kanału kręgowego, spondyloza)
    • wady naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego (tętniaki, naczyniaki,
    • neuralgia nerwu trójdzielnego, w tym z zastosowaniem małoinwazyjnej techniki przezskórnej balonizacji zwoju Gassera
    • ból głowy Hortona
    • kręcz karku (operacja metodą Bertranda, neurektomia nerwu dodatkowego)
    • wodogłowie normotensyjne diagnozowane testem infuzyjnym,
    • leczenie rekonstrukcyjne nerwów obwodowych i zespołów tunelowych kończyn górnych.

Zespół lekarski Oddziału prowadzi Poradnię Neurochirurgiczną, udzielając konsultacji pacjentom przed i po leczeniu operacyjnym. Pacjenci konsultowani i leczeni w Poradni mogą korzystać z pełnego zakresu badań diagnostycznych, w tym tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, EEG, EMG i badań laboratoryjnych.

       nss