• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Kierownik Oddziału: dr n. med. Aleksandra Włodarczyk
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Bożena Urbańska
dyżurka lekarzy: 33 810 25 12
posterunek pielęgniarek: 33 810 25 24
lokalizacja: Blok E, piętro II

Oddział Noworodkowy funkcjonuje w strukturach Szpitala Wojewódzkiego od 1 października 2000r. Dzieci mają możliwość całodobowego przebywania razem z matkami w salach jedno- lub dwuosobowych, w razie dużego obłożenia uruchamia się salę czteroosobową. Przy jakichkolwiek problemach zdrowotnych u dziecka lub u matki noworodki mogą czasowo przebywać na sali obserwacyjnej. Wszystkie czynności pielęgnacyjne odbywają się w obecności matki i ojca.  W każdym pokoju znajdują się wagi i wanienki umożliwiające ważenie i kąpiel dziecka.

Opiekę lekarską sprawują całodobowo lekarze specjaliści w zakresie pediatrii i neonatologii. Noworodki badane są co najmniej dwukrotnie w czasie wizyty porannej i popołudniowej, a w razie problemów zdrowotnych tak często, jak wymaga tego stan dziecka. W oddziale mamy możliwość konsultowania noworodków u specjalistów dziecięcych: chirurga, okulisty, laryngologa, kardiologia, neurologa. Opiekę nad noworodkiem sprawują wykwalifikowane położne.
Oddział dysponuje nowoczesną aparaturą medyczną (inkubatory otwarte i zamknięte, "ciepłe gniazdka"dla wcześniaków, lampy i materacyki do fototerapii urządzenia do badania słuchu, pulsoksymetry), dzięki której opieka nad noworodkami stoi na wysokim poziomie. Diagnostykę opieramy na czynnym całodobowo laboratorium analitycznym i bakteriologicznym oraz Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Mamy możliwość leczenia najczęstszego zaburzenia pierwszych dni życia - żółtaczki okresu noworodkowego - bez konieczności izolacji dziecka od matki, bowiem warunki lokalowe i jakość aparatury pozwalają nam stosować fototerapię na sali przy mamie.

Propagujemy wśród matek karmienie piersią (porady, laktatory). W ramach ogólnopolskiej akcji wykrywania wad słuchu u noworodków zainicjowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy od 2002 roku wykonujemy u wszystkich naszych pacjentów badanie przesiewowe słuchu metodą otoemisji. Jeśli zaistnieje konieczność leczenia chorego noworodka przekazujemy dziecko na mieszczący się w strukturach szpitala Oddział Patologii Noworodka, gdzie nadal możliwe jest utrzymanie stałego kontaktu matki z dzieckiem. Matki znajdujące się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych mogą pozostawić dzieci w oddziale, gdzie przy współpracy Ośrodka Adopcyjnego TPD pomagamy im znaleźć nową rodzinę. W razie bardzo poważnych zaburzeń lub chorób wymagających zabiegu operacyjnego współpracujemy z Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach-Ligocie, oraz innymi ośrodkami w kraju.


Przyszła Mamo - Twoje dziecko będzie bezpieczne w naszym oddziale!