• S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Kierownik Oddziału: dr n. med. Aleksandra Włodarczyk
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Bożena Urbańska
dyżurka lekarzy: 33 810 25 12
posterunek pielęgniarek: 33 810 25 24
lokalizacja: Blok E, piętro II

Oddział Noworodkowy funkcjonuje w strukturach Szpitala Wojewódzkiego od 1 października 2000r. Dzieci mają możliwość całodobowego przebywania razem z matkami w salach jedno- lub dwuosobowych, w razie dużego obłożenia uruchamia się salę czteroosobową. Przy jakichkolwiek problemach zdrowotnych u dziecka lub u matki noworodki mogą czasowo przebywać na sali obserwacyjnej. Wszystkie czynności pielęgnacyjne odbywają się w obecności matki i ojca.  W każdym pokoju znajdują się wagi i wanienki umożliwiające ważenie i kąpiel dziecka.

Opiekę lekarską sprawują całodobowo lekarze specjaliści w zakresie pediatrii i neonatologii. Noworodki badane są co najmniej dwukrotnie w czasie wizyty porannej i popołudniowej, a w razie problemów zdrowotnych tak często, jak wymaga tego stan dziecka. W oddziale mamy możliwość konsultowania noworodków u specjalistów dziecięcych: chirurga, okulisty, laryngologa, kardiologia, neurologa. Opiekę nad noworodkiem sprawują wykwalifikowane położne.
Oddział dysponuje nowoczesną aparaturą medyczną (inkubatory otwarte i zamknięte, "ciepłe gniazdka"dla wcześniaków, lampy i materacyki do fototerapii urządzenia do badania słuchu, pulsoksymetry), dzięki której opieka nad noworodkami stoi na wysokim poziomie. Diagnostykę opieramy na czynnym całodobowo laboratorium analitycznym i bakteriologicznym oraz Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Mamy możliwość leczenia najczęstszego zaburzenia pierwszych dni życia - żółtaczki okresu noworodkowego - bez konieczności izolacji dziecka od matki, bowiem warunki lokalowe i jakość aparatury pozwalają nam stosować fototerapię na sali przy mamie.

Propagujemy wśród matek karmienie piersią (porady, laktatory). W ramach ogólnopolskiej akcji wykrywania wad słuchu u noworodków zainicjowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy od 2002 roku wykonujemy u wszystkich naszych pacjentów badanie przesiewowe słuchu metodą otoemisji. Jeśli zaistnieje konieczność leczenia chorego noworodka przekazujemy dziecko na mieszczący się w strukturach szpitala Oddział Patologii Noworodka, gdzie nadal możliwe jest utrzymanie stałego kontaktu matki z dzieckiem. Matki znajdujące się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych mogą pozostawić dzieci w oddziale, gdzie przy współpracy Ośrodka Adopcyjnego TPD pomagamy im znaleźć nową rodzinę. W razie bardzo poważnych zaburzeń lub chorób wymagających zabiegu operacyjnego współpracujemy z Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach-Ligocie, oraz innymi ośrodkami w kraju.


Przyszła Mamo - Twoje dziecko będzie bezpieczne w naszym oddziale!

       nss