• S1
  • S2
  • S3
  • S4

     

 

 

Kierownik Oddziału: lek. med. Krzysztof Pliszek
Pielęgniarka Oddziałowa: Agata Kramarczyk
dyżurka lekarzy: 33 810 23 52
posterunek pielęgniarek: 33 810 23 55
lokalizacja: Blok A, piętro VI

Oddział posiada nowoczesne sale i wyposażenie sanitarne dla pacjentów. Posiada stały dostęp do pełnej diagnostyki radiologicznej, w tym do badań angiograficznych, CT oraz MR.

W tutejszym oddziale wykonuje się operacje urologiczne w pełnym zakresie - od najdrobniejszych po najbardziej skomplikowane, zwłaszcza z zakresu Urologii Onkologicznej. Dotyczy to głównie chorych z nowotworami pęcherza moczowego, gruczołu krokowego oraz nerek.

Część tych pacjentów wymaga rekonstrukcji dróg moczowych dla odprowadzenia moczu po operacji usunięcia pęcherza moczowego.

W nowoczesny sposób leczeni są chorzy z powodu raka powierzchowego pęcherza moczowego. Wdrożono terapię wlewkami z BCG (zawiesiny prątka gruźlicy o zmniejszonej zjadliwości) oraz cytostatykiem - mitomycyną.

Poszerzony został zakres operacji uroginekologicznych - zarówno drogą pochwową, jak i brzuszną. Wprowadzono nowoczesny sposób leczenia nietrzymania moczu metodą taśmowego podwieszenia cewki moczowej, również u chorych z niepowodzeniem po leczeniu operacyjnym innymi sposobami.

W sposób kompleksowy leczeni są chorzy z kamicą moczową. Oddział dysponuje aparaturą do zewnątrzustrojowego kruszenia złogów (ESWL), kruszenia i usuwania kamieni z nerki poprzez jej przezskórne nakłucie (PCNL) oraz usuwania kamieni z moczowodów (URS).

Szeroki zakres leczenia zabiegowego jest możliwy dzięki bardzo dobremu wyposażeniu Centralnego Bloku Operacyjnego w sprzęt endoskopowy i aparat RTG z ramieniem C, a dostęp do aparatury laparoskopowej pozwala na stosowanie tej małoinwazyjnej metody leczenia.

Dzięki nowoczesnej pracowni urodynamiki możliwe jest pełne leczenie chorych z zaburzeniami unerwienia pęcherza moczowego (dysfunkcją neurogenną), zarówno zachowawcze jak i zabiegowe. Tutejszy oddział jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce wykonuje operacje rekonstrukcyjne pęcherza moczowego z użyciem jelita w tym schorzeniu.

Oddział Urologii od 2002 roku uzyskał akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu urologii.

Stosowane na Oddziale wysokospecjalistyczne leczenie pacjentów ze schorzeniami urologicznymi i szeroki zakres wykonywanych zabiegów jest możliwy dzięki wysokiemu poziomowi wyszkolenia kadry lekarskiej oraz bardzo dobremu wyposażeniu Centralnego Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Endoskopii.

       nss