• S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

 

dr Maciej Klepacki
Kierownik Oddziału

mgr Teresa Szwarc
Pielęgniarka Oddziałowa

dyżurka lekarzy: 33 810 24 81
posterunek pielęgniarek: 33 810 24 85
lokalizacja: Blok A, piętro VII

Na Oddział przyjmowani sa pacjenci do leczenia stacjonarnego, zachowawczego oraz wykonywane są tutaj zabiegi zaćmy, zeza, jaskry, odwarstwienia siatkówki. Wykonujemy również zabiegi z zakresu chirurgii krótkoterminowej. Przy Oddziale znajduje się Sala Operacyjna, na której wykonywane są wyżej wymienione zabiegi.

       nss