• S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

 

dr n. med. Robert Drabczyk
Kierownik Oddziału

mgr Anna Kliś
Pielęgniarka Oddziałowa

 

dyżurka lekarzy: 33 810 25 02
posterunek pielęgniarek: 33 810 25 00
lokalizacja: Blok A, parter

Stacja Dializ Szpitala Wojewódzkiego dysponuje 20 stanowiskami do prowadzenia pozaustrojowego leczenia nerkozastępczego dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, oraz z ostrym uszkodzeniem nerek, jak również w przypadkach ostrych zatruć. Oddział wyposażony jest w nowoczesne aparaty do hemodializy firmy Frezenius, oraz nowoczesne fotele dializacyjne firmy BBraun.

Zespół pielęgniarski oddziału liczy 24 pielęgniarki ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa nefrologicznego i internistycznego, a kadra lekarska 7  lekarzy,  z których wszyscy są specjalistami w zakresie nefrologii lub w trakcie specjalizacji. Pozwala to na profesjonalną realizację świadczeń medycznych dla pacjentów oraz kształcenie nowych kadr.

Stacja dializ jest czynna przez cała dobę, a wyposażenie pozwala dostosować leczenie do indywidualnych potrzeb pacjentów. Aparaty do hemodializy nazywane potocznie „sztuczną nerką” pozwalają wykonywać zabiegi hemodializy oraz izolowanej ultra filtracji. Na oddziale wydzielono salę do leczenia hemodializami pacjentów wymagających intensywnej opieki medycznej. Stacja posiada oddzielne stanowiska dla pacjentów zakażonym wirusami HCV, HBV.

Stacja Dializ może świadczyć gościnnie dializy dla chorych z terenu całej Polski, czasowo przebywających w Bielsku-Białej i okolicznych miejscowościach turystycznych.

 

       nss