• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

 

Ordynator (p.o.): dr n. med. Barbara Pyrzyk
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Beata Gawlas
dyżurka lekarzy: 33 810 25 81
posterunek pielęgniarek: 33 810 25 85
lokalizacja: Blok E, piętro II

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Jest to oddział internistyczny o profilu diabetologicznym. Przyjmowani są tu chorzy z ostrymi schorzeniami internistycznymi, a także pacjenci do diagnostyki. Większość pacjentów stanowią chorzy na cukrzycę, najczęściej są to przypadki niewyrównania metabolicznego cukrzycy, a także chorzy z różnymi jej powikłaniami.

Oddział posiada dobrze wykwalifikowaną kadrę lekarską i pielęgniarską, 5 lekarzy posiada specjalizację z diabetologii. W oddziale zatrudnionych jest 20 pielęgniarek - wszystkie ukończyły podstawowy kurs wiedzy o cukrzycy. Mamy w zespole 8 edukatorów ds. diabetologii, którzy sprawują kompleksową opiekę nad pacjentami z cukrzycą. W oparciu o szkolenia edukacyjne przygotowują do samokontroli, samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Oddział pracuje w oparciu o standardy. Są to m. in.:

 • standard zapobiegania odleżynom,
 • standard zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym,
 • standard postępowania z chorym z MRSA,

W chwili obecnej opracowywany jest standard postępowania z chorym ze stopą cukrzycową.
W związku z taką specyfiką, oddział nastawiony jest na wykonywanie badań z zakresu chorób przemiany materii w tym: profili glikemii, hemoglobiny glikowanej, testu obciążenia glukozą, mikroalbuminurii, oznaczenia C-peptydu, insuliny w surowicy, testu glokagonowy-peptyd C po glokagonie, diagnostyki powikłań cukrzycy, mikro- i makroangiopatii, neuropatii (EMG), dopplera naczyń, oceny dna oka.

Oddział wyposażony jest w następujący sprzęt medyczny:

 • aparat EKG,
 • pompy infuzyjne do ciągłego podawania leków,
 • oftalmoskop,
 • 3 kardiomonitory,
 • pulsoksymetr,
 • glukometry.

W oddziale prowadzona jest edukacja pacjentów dotycząca podstawowych wiadomości na temat cukrzycy, jej leczenia, zapobiegania powikłaniom a także w zakresie samokontroli i praktycznej insulinoterapii oraz diety. Pacjenci opuszczający oddział są przygotowani do samoopieki, samokontroli i samopielęgnacji w warunkach domowych.
Przy oddziale funkcjonuje również Poradnia Diabetologiczna. W trakcie organizacji jest sala intensywnej opieki metabolicznej.

Personel naszego oddziału stara się swoją pracą zapewnić pacjentom nie tylko wysoki poziom opieki, ale również poprzez uśmiech i życzliwą rozmowę stworzyć przyjazną atmosferę, gdyż dobro i satysfakcja pacjentów jest naszym nadrzędnym celem.