• S1
 • SR1
 • S2
 • SR2
 • S3
 • SR3
 • S4
 • SR4

     

 

 

 

Ordynator : dr n. med. Gabriela Gajer
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Beata Gawlas
dyżurka lekarzy: 33 810 25 81
posterunek pielęgniarek: 33 810 25 85
lokalizacja: Blok E, piętro II

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Jest to oddział internistyczny o profilu diabetologicznym. Przyjmowani są tu chorzy z ostrymi schorzeniami internistycznymi, a także pacjenci do diagnostyki. Większość pacjentów stanowią chorzy na cukrzycę, najczęściej są to przypadki niewyrównania metabolicznego cukrzycy, a także chorzy z różnymi jej powikłaniami.

Oddział posiada dobrze wykwalifikowaną kadrę lekarską i pielęgniarską, 5 lekarzy posiada specjalizację z diabetologii. W oddziale zatrudnionych jest 20 pielęgniarek - wszystkie ukończyły podstawowy kurs wiedzy o cukrzycy. Mamy w zespole 8 edukatorów ds. diabetologii, którzy sprawują kompleksową opiekę nad pacjentami z cukrzycą. W oparciu o szkolenia edukacyjne przygotowują do samokontroli, samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Oddział pracuje w oparciu o standardy. Są to m. in.:

 • standard zapobiegania odleżynom,
 • standard zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym,
 • standard postępowania z chorym z MRSA,

W chwili obecnej opracowywany jest standard postępowania z chorym ze stopą cukrzycową.
W związku z taką specyfiką, oddział nastawiony jest na wykonywanie badań z zakresu chorób przemiany materii w tym: profili glikemii, hemoglobiny glikowanej, testu obciążenia glukozą, mikroalbuminurii, oznaczenia C-peptydu, insuliny w surowicy, testu glokagonowy-peptyd C po glokagonie, diagnostyki powikłań cukrzycy, mikro- i makroangiopatii, neuropatii (EMG), dopplera naczyń, oceny dna oka.

Oddział wyposażony jest w następujący sprzęt medyczny:

 • aparat EKG,
 • pompy infuzyjne do ciągłego podawania leków,
 • oftalmoskop,
 • 3 kardiomonitory,
 • pulsoksymetr,
 • glukometry.

W oddziale prowadzona jest edukacja pacjentów dotycząca podstawowych wiadomości na temat cukrzycy, jej leczenia, zapobiegania powikłaniom a także w zakresie samokontroli i praktycznej insulinoterapii oraz diety. Pacjenci opuszczający oddział są przygotowani do samoopieki, samokontroli i samopielęgnacji w warunkach domowych.
Przy oddziale funkcjonuje również Poradnia Diabetologiczna. W trakcie organizacji jest sala intensywnej opieki metabolicznej.

Personel naszego oddziału stara się swoją pracą zapewnić pacjentom nie tylko wysoki poziom opieki, ale również poprzez uśmiech i życzliwą rozmowę stworzyć przyjazną atmosferę, gdyż dobro i satysfakcja pacjentów jest naszym nadrzędnym celem.

       nss