• S1
 • SR1
 • S2
 • SR2
 • S3
 • SR3
 • S4
 • SR4

     

 

 

Rejestracja: 33 810 20 38
Poradnia: 33 810 20 72

Poradnia Diabetologiczna działa w oparciu o wytyczne europejskie EASD i polskie PTD
Obejmujemy leczeniem:

 • cukrzycę typu 1 (od 18 roku życia),
 • cukrzycę typu 2,
 • inne typy cukrzycy,
 • cukrzycę ciężarnych,
 • chorych z otyłością.

Pracujący lekarze, dietetyczka, pielęgniarka edukacyjna tworzą zespół zajmujący się kompleksowym leczeniem i edukacją chorych na cukrzycę.

W ramach poradni prowadzimy:

 • edukację indywidualną dostosowaną do potrzeb chorego,
 • cykle edukacyjne (1-szy tydzień każdego miesiąca) dostępne dla wszystkich chorych na cukrzycę,
 • wypożyczanie glukometrów dla chorych z poradni.

Dysponujemy bardzo dobrą referencyjną bazą laboratoryjną i diagnostyczną szpitala.
Mamy możliwość szerokich konsultacji z dziedziny neurologii, okulistyki, ortopedii, nefrologii zapewniających całościową opiekę nad naszymi pacjentami.

Godziny przyjęć:

Poniedziałek

7:15

14:30

Wtorek

10:00

17:35

Środa

7:15

14:30

Czwartek

7:15

14:30

Piątek

7:15

14:30

 

       nss