• S1
 • SR1
 • S2
 • SR2
 • S3
 • SR3
 • S4
 • SR4

     

 

 

Rejestracja: 33 810 20 33
Poradnia: 33 810 21 36

Zakres usług Poradni Foniatrycznej

Dorośli:

 • Profilaktyka i leczenie foniatryczne osób wykonujących zawody obciążające narząd głosu,
 • Leczenie zaburzeń głosu w zmianach organicznych krtani.
 • Leczenie przewlekłych stanów zapalnych krtani (w badaniu stroboskopowym wczesne wykrywanie zmian nowotworowych).
 • Konsultacje i ocena pacjentów przed pobraniem wycinków z krtani.
 • Leczenie zaburzeń głosu przed i po zabiegach fonochirurgicznych.
 • Rehabilitacja głosu u pacjentów po laryngektomiach.
 • Leczenie zaburzeń głosu w porażeniach nerwów krtaniowych (pacjenci po strumektomiach).
 • Diagnostyka i nadzór nad rehabilitacją mowy i głosu u pacjentów z ośrodkowymi zaburzeniami mowy.
 • Leczenie zaburzeń głosu hormonalnie uwarunkowanych.
 • Leczenie czynnościowych zaburzeń głosu.

Dzieci:

 • Konsultacje i ocena foniatryczna dzieci z niedosłuchami i głuchotą, ustalanie i monitorowanie rehabilitacji mowy i głosu.
 • Diagnozowanie dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, ustalanie kierunków rehabilitacji. Konsultacje dzieci z wadami wymowy, diagnostyka, ustalenie i monitorowanie rehabilitacji mowy.
 • Leczenie zaburzeń głosu w wieku rozwojowym:
  • dysfonie czynnościowe,
  • guzki śpiewacze,
  • zaburzenia mutacji.

Badania wykonywane w Poradni Foniatrycznej:

 • Badanie laryngologiczne.
 • Badanie stroboskopowe krtani.
 • Badanie parametrów głosu, czasu fonacji, natężenia głosu, średniego położenia głosu, zakresu głosu.
 • Badanie ośrodkowego narządu mowy.
 • Badanie artykulacji.

Godziny przyjęć:

Poniedziałek

7:00

14:35

Wtorek

10:25

18:00

Środa

7:00

14:35

Czwartek

7:00

14:35

Piątek

7:00

14:35

 

       nss