• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Budynek A II piętro – pokój nr 201

Rejestracja: 33 810 20 38
Poradnia: 33 810 25 08

Poradnia Neonatologiczna obejmuje opieką dzieci  leczone w  Oddziale Patologii Noworodka naszego szpitala a także wszystkie wcześniaki z naszego rejonu leczone w innych szpitalach i klinikach. Zajmuje  się  diagnostyką i leczeniem przedłużającej się żółtaczki okresu noworodkowego,  koordynacją opieki rozwojowej wcześniaków i innych noworodków  urodzonych z niską masą ciała, z schorzeniami wynikającymi  z wcześniactwa, wadami wrodzonymi oraz nieprawidłowym rozwojem w okresie noworodkowym. Prowadzi poradnictwo z zakresu żywienia, immunoprofilaktyki.
Ocena stanu ogólnego obejmuje ocenę wzrastania, badanie przedmiotowe, analizę badań laboratoryjnych morfologicznych ( zaopatrzenie w żelazo), wybranych biochemicznych ( w tym gospodarkę wapniowo-fosforanową) i wybranych badań obrazowych (rtg, usg),  ocenę ewentualnych zaburzeń endokrynologicznych, ocenę rozwoju psychoruchowego a w zależności od potrzeb kierowanie na badania okulistyczne, laryngologiczne, kardiologiczne czy neurologiczne.

W ramach działalności Poradni prowadzimy program lekowy SYNAGIS- czyli profilaktykę zakażenia wirusem RS która polega na podaniu swoistej immunoglobuliny ludzkiej – Paliwizumab. Jest to humanizowane przeciwciało monoklonalne  klasy IgG, które podaje się  domięśniowo co miesiąc w okresie zwiększonego ryzyka zachorowania ( tj od 1 października do 30 kwietnia) – 3-5 dawek. Większość naszych pacjentów rozpoczyna podaż leku jeszcze w trakcie pobytu w szpitalu. Z uwagi na wysoki koszt profilaktyki w Polsce jest ona stosowana w ramach programu lekowego objętego refundacją. Aktualnie na podstawie decyzji Ministerstwa Zdrowia obejmuje ono noworodki i niemowlęta urodzone przed 33 tygodniem ciąży oraz niemowlęta z rozpoznaną dysplazją oskrzelowo- płucną  spełniające określone kryteria.

Punkt pobrań dla dzieci leczonych w poradni  jest czynny w każdy poniedziałek i piątek  w godz. 8:00- 10:00 w gabinecie poradni Patologii Noworodka

Godziny przyjęć:

Poniedziałek

11:00

13:00

Wtorek

13:00

17:00

Środa

10:00

14:00

Czwartek

10:00

14:00

Piątek

-

-