• S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Budynek A II piętro – pokój nr 201

Rejestracja: 33 810 20 38
Poradnia: 33 810 25 08

Poradnia Neonatologiczna obejmuje opieką dzieci  leczone w  Oddziale Patologii Noworodka naszego szpitala a także wszystkie wcześniaki z naszego rejonu leczone w innych szpitalach i klinikach. Zajmuje  się  diagnostyką i leczeniem przedłużającej się żółtaczki okresu noworodkowego,  koordynacją opieki rozwojowej wcześniaków i innych noworodków  urodzonych z niską masą ciała, z schorzeniami wynikającymi  z wcześniactwa, wadami wrodzonymi oraz nieprawidłowym rozwojem w okresie noworodkowym. Prowadzi poradnictwo z zakresu żywienia, immunoprofilaktyki.
Ocena stanu ogólnego obejmuje ocenę wzrastania, badanie przedmiotowe, analizę badań laboratoryjnych morfologicznych ( zaopatrzenie w żelazo), wybranych biochemicznych ( w tym gospodarkę wapniowo-fosforanową) i wybranych badań obrazowych (rtg, usg),  ocenę ewentualnych zaburzeń endokrynologicznych, ocenę rozwoju psychoruchowego a w zależności od potrzeb kierowanie na badania okulistyczne, laryngologiczne, kardiologiczne czy neurologiczne.

W ramach działalności Poradni prowadzimy program lekowy SYNAGIS- czyli profilaktykę zakażenia wirusem RS która polega na podaniu swoistej immunoglobuliny ludzkiej – Paliwizumab. Jest to humanizowane przeciwciało monoklonalne  klasy IgG, które podaje się  domięśniowo co miesiąc w okresie zwiększonego ryzyka zachorowania ( tj od 1 października do 30 kwietnia) – 3-5 dawek. Większość naszych pacjentów rozpoczyna podaż leku jeszcze w trakcie pobytu w szpitalu. Z uwagi na wysoki koszt profilaktyki w Polsce jest ona stosowana w ramach programu lekowego objętego refundacją. Aktualnie na podstawie decyzji Ministerstwa Zdrowia obejmuje ono noworodki i niemowlęta urodzone przed 33 tygodniem ciąży oraz niemowlęta z rozpoznaną dysplazją oskrzelowo- płucną  spełniające określone kryteria.

Punkt pobrań dla dzieci leczonych w poradni  jest czynny w każdy poniedziałek i piątek  w godz. 8:00- 10:00 w gabinecie poradni Patologii Noworodka

Godziny przyjęć:

Poniedziałek

11:00

13:00

Wtorek

14:00

18:00

Środa

10:00

14:00

Czwartek

10:00

14:00

Piątek

-

-

 

       nss