• S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Rejestracja Centralna

czynna:

poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 14:35

wtorek w godz. 14:32  - 17:35 okienko dyżurujące nr 4 i 5

Kopie dokumentacji medycznej wydajemy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8:00-14:00

wtorek od godz. 8:00-16:00

Kserokopie historii choroby są wykonywane po godzinach pracy rejestracji, dlatego należy zgłaszać jej wykonanie wcześniej w rejestracji danej poradni.

Udostępnianie kopii dokumentacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni do złożenia wniosku.

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

REJESTRACJA

otolaryngologiczna

33 810 20 33

foniatryczna z pracownią audiologiczną

33 810 20 33

urologiczna

33 810 20 29

neurologiczna

33 810 20 36

chirurgii ogólnej

33 810 20 32

chirurgii naczyniowej

33 810 20 32

nefrologiczna

33 810 20 37

kardiologiczna

33 810 20 36

neurochirurgiczna

33 810 20 26

ortopedyczno-urazowa

33 810 20 34
33 810 20 35

diabetologiczna

33 810 20 38

okulistyczna

33 810 20 28

endokrynologiczna

33 810 20 26

alergologiczna

33 810 20 26

gastroenterologiczna

33 810 20 28

ginekologiczno-położnicza

33 810 20 38

patologii noworodka

33 810 20 38

 

       nss