• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

W skład Zakładu Diagnostyki Obrazowej wchodzą:

1.    Dział Rentgenodiagnostyki Klasycznej i Cyfrowej.
2.    Dział Tomografii Komputerowej,
3.    Dział Rezonansu Magnetycznego,
4.    Dział Badań Naczyniowych,
5.    Dział Ultrasonografii,
6.    Dział Litotrypsji.

W naszym Zakładzie badania wykonywane i konsultowane są przez jedenastu lekarzy, w tym trzech z drugim stopniem specjalizacji.

Dział Rentgenodiagnostyki Klasycznej i Cyfrowej

Posiadamy trzy stanowiska do zdjęć kostnych, dwa stanowiska do zdjęć klatki piersiowej, jedno stanowisko do specjalnych zdjęć w przypadkach pourazowych, aparat RTG do grafii. Wykonujemy zdjęcia wszystkich elementów kostnych zarówno u dorosłych jak i dzieci od wieku zerowego, urografie,  HSG, ureteropielografie, cystografie, cystografie mikcyjne, fistulografie.

Dział Tomografii Komputerowej

Posiadamy aparat TK spiralny 16 – rzędowy Light Speed z 0,4 sekundowym czasem skaningu. Aparat wyposażony jest w strzykawkę automatyczną, w dwie stacje robocze dające możliwość wszechstronnego opracowania badań w tym rekonstrukcje naczyniowe, przestrzenne, badania naczyń wieńcowych z możliwością wykonywania automatycznej analizy naczyniowej, niezbędnej do kwalifikacji do procedur wewnątrz – naczyniowych. Wykonujemy tomografie komputerowe dowolnej części ciała, rekonstrukcje naczyniowe, skanowanie dynamiczne, rekonstrukcje 3 D. Pod kontrolą TK wykonujemy biopsje celowane cienkoigłowe zmian ogniskowych w płucach, opłucnej, śródpiersiu i narządach jamy brzusznej i miednicy mniejszej oraz układu kostno – stawowego. Wykonujemy również długotrwałą analgezję stawów międzykręgowych pod kontrolą TK.

Dział Rezonansu Magnetycznego

Posiadamy aparat 1,5 Teslowy Signa HDX.
Mamy możliwość wykonywania bdań MR dowolnej części ciała w sekwencjach echa spinowego T1, T2, Pd, Flair oraz z saturacją tłuszczu Stir. Wykonujemy sekwencje naczyniowe w zakresie tętniczym, żylnym i malformacyjnym. Wykonujemy również cholangiografie MR, także badanie dynamiczne po dożylnym podaniu śr. Kontrastowego. Aparat ten jest wyposażony w strzykawkę automatyczną.

Dział Badań Naczyniowych

Posiadamy aparat wyposażony w strzykawkę automatyczną Angiomat. Wykonujemy badania diagnostyczne całego układu naczyniowego z dojścia tętniczego oraz mamy możliwość wykonywania badań naczyniowych z podania dożylnego środka kontrastującego. Wykonujemy również takie zabiegi lecznicze, jak embolizacje oraz rekanalizacje naczyń metodą balonową oraz wszczepienie stentów i stentgraftów.

Dział Ultrasonografii

Wykonujemy USG narządów jamy brzusznej, miednicy mniejszej, w ginekologii i położnictwie, gruczołu krokowego, układu kostno – stawowego, narządów powierzchniowych oraz badania endorektalne. Posiadamy dwa aparaty USG z wersją badań dopplerowskich układu tętniczego i żylnego, wykonujemy badanie usg Doppler większości naczyń organizmu. Mamy możliwość wykonywania badań przezczaszkowych i przezciemiączkowych u dzieci i dorosłych. Pod kontrolą USG wykonujemy również biopsje narządów powierzchniowych, jamy brzusznej, miednicy mniejszej i układu kostno-stawowego.

Dział Litotrypsji

Przy udziale zespołu urologów Oddziału Urologii naszego szpitala wykonujemy zabiegi rozbijania kamieni nerkowych.