• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zakład Patomorfologii  jest stosunkowo nowym i dobrze wyposażonym Zakładem. Został zorganizowany, najpierw jako Pracownia Cytodiagnostyki w 2000 roku, a od lipca 2004 działa jako pełnoprofilowy Zakład Patomorfologii.

Wykonujemy ok. 20 tysięcy badań histopatologicznych i ok. 10 tysięcy badań cytologicznych rocznie.

Posiadamy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz licencję Komisji Akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Patologów.

Zakład czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30

Sekretariat Zakładu:      tel/fax: 033 810 24 34

 

W skład Zakładu Patomorfologii wchodzą:

 • Część histopatologiczna – lokalizacja: część B głównego gmachu Szpitala, parter – dojście przez „-1” obok Rezonansu Magnetycznego
 1. Pracownia histopatologiczna – tel: 33 810 24 34, 33 810 24 28
 2. Pracownia cytologiczna – tel: 33 810 24 38
 3. Pracownia badań śródoperacyjnych
 4. Pracownia barwień histochemicznych
 5. Pracownia badań immunohistochemicznych – 33 810 24 37
 6. Biopsje ciekoigłowe wykonywane są w gabinecie USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala
 • Prosektorium z Pracownią badań sekcyjnych – lokalizacja: budynek G za głównym gmachem Szpitala – tel: 33 810 20 17

Zakres badań:

 • Badanie histopatologiczne wycinków i materiałów pooperacyjnych zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Patologów i ze standardami WHO
 • Badania śródoperacyjne
 • Barwienia histochemiczne (m.in.: AB+PAS, Papanicolau , Giemsa, mucykarmin, Sudan III, Sirius Red, srebrzenie). Badanie tkanek wymagających wstępnego odwapnienia
 • Badania immunohistochemiczne z użyciem przeciwciał firmy DAKO
 • Wykonanie i ocena biopsji cienkoigłowej narządów (BAC) , również – pod kontrolą USG, i  zmian głęboko położonych – pod kontrolą Tomografii Komputerowej
 • Cytologia złuszczeniowa: w tym cytologia ginekologiczna, drzewa oskrzelowego, jamy nosa, płynów z jam ciała
 • Zakład wykonuje cytologię ginekologiczną
 • Do pozyskiwania materiału z płynów ubogokomórkowych stosujemy unikalną metodę miliporową
 • Sekcja naukowo – lekarska z badaniem histopatologicznym pobranych wycinków i napisaniem Protokołu sekcyjnego
 • Ocena preparatów dostarczonych do konsultacji
 • W przypadku materiałów przekraczających możliwości diagnostyczne zespołu, po odpowiednim zabezpieczeniu, są one przesyłane do ośrodków referencyjnych celem konsultacji i/lub wykonania badań dodatkowych.

 Uwagi:

 • Wycinki do badań histopatologicznych należy dostarczać w oznakowanych pojemnikach z odpowiednio wypełnionym skierowaniem, utrwalone w 10% formalinie zbuforowanej, w objętości 10-krotnie większej niż objętość materiału.
 • Biopsje cienkoigłowe wykonywane są w środy o godzinie 12:00. Inne terminy należy ustalać telefonicznie z lekarzem Zakładu
 • Termin badania śródoperacyjnego każdorazowo ustalać z lekarzem Zakładu, przynajmniej jeden dzień wcześniej
 • Wstępny wynik sekcji przekazywany jest tuż po lub w trakcie badania – lekarzowi klinicyście uczestniczącemu w sekcji. Ostateczny Protokół sekcji jest wydawany po wykonaniu badań histopatologicznych wycinków – po miesiącu od badania.
 • Sposób przygotowania i zabezpieczenia materiałów cytologicznych – do pobrania w Zakładzie.
 • W prosektorium wykonywane są sekcje prokuratorskie

 

W załączniku:  
Procedura pobierania, utrwalania, transportu i przekazywania materiału tkankowego do badań histopatologicznych
Skierowanie na badanie histopatologiczne
Załączniki:
Pobierz plik (Pobieranie_zabezpieczanie_transport_do_bad_histop.pdf)Pobieranie_zabezpieczanie_transport_do_bad_histop.pdf447 kB2019-07-08 08:082019-07-08 08:08
Pobierz plik (Skierowanie na badanie histopatologiczne.pdf)Skierowanie na badanie histopatologiczne.pdf280 kB2019-09-30 16:272019-09-30 16:27