• S1
 • SR1
 • S2
 • SR2
 • S3
 • SR3
 • S4
 • SR4

     

 

 

Zakład Patomorfologii  jest stosunkowo nowym i dobrze wyposażonym Zakładem. Został zorganizowany, najpierw jako Pracownia Cytodiagnostyki w 2000 roku, a od lipca 2004 działa jako pełnoprofilowy Zakład Patomorfologii.

Wykonujemy ok. 20 tysięcy badań histopatologicznych i ok. 10 tysięcy badań cytologicznych rocznie.

Posiadamy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz licencję Komisji Akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Patologów.

Zakład czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30

Sekretariat Zakładu:      tel/fax: 033 810 24 34

 

W skład Zakładu Patomorfologii wchodzą:

 • Część histopatologiczna – lokalizacja: część B głównego gmachu Szpitala, parter – dojście przez „-1” obok Rezonansu Magnetycznego
 1. Pracownia histopatologiczna – tel: 33 810 24 34, 33 810 24 28
 2. Pracownia cytologiczna – tel: 33 810 24 38
 3. Pracownia badań śródoperacyjnych
 4. Pracownia barwień histochemicznych
 5. Pracownia badań immunohistochemicznych – 33 810 24 37
 6. Biopsje ciekoigłowe wykonywane są w gabinecie USG Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala
 • Prosektorium z Pracownią badań sekcyjnych – lokalizacja: budynek G za głównym gmachem Szpitala – tel: 33 810 20 17

Zakres badań:

 • Badanie histopatologiczne wycinków i materiałów pooperacyjnych zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Patologów i ze standardami WHO
 • Badania śródoperacyjne
 • Barwienia histochemiczne (m.in.: AB+PAS, Papanicolau , Giemsa, mucykarmin, Sudan III, Sirius Red, srebrzenie). Badanie tkanek wymagających wstępnego odwapnienia
 • Badania immunohistochemiczne z użyciem przeciwciał firmy DAKO
 • Wykonanie i ocena biopsji cienkoigłowej narządów (BAC) , również – pod kontrolą USG, i  zmian głęboko położonych – pod kontrolą Tomografii Komputerowej
 • Cytologia złuszczeniowa: w tym cytologia ginekologiczna, drzewa oskrzelowego, jamy nosa, płynów z jam ciała
 • Zakład wykonuje cytologię ginekologiczną
 • Do pozyskiwania materiału z płynów ubogokomórkowych stosujemy unikalną metodę miliporową
 • Sekcja naukowo – lekarska z badaniem histopatologicznym pobranych wycinków i napisaniem Protokołu sekcyjnego
 • Ocena preparatów dostarczonych do konsultacji
 • W przypadku materiałów przekraczających możliwości diagnostyczne zespołu, po odpowiednim zabezpieczeniu, są one przesyłane do ośrodków referencyjnych celem konsultacji i/lub wykonania badań dodatkowych.

 Uwagi:

 • Wycinki do badań histopatologicznych należy dostarczać w oznakowanych pojemnikach z odpowiednio wypełnionym skierowaniem, utrwalone w 10% formalinie zbuforowanej, w objętości 10-krotnie większej niż objętość materiału.
 • Biopsje cienkoigłowe wykonywane są w środy o godzinie 12:00. Inne terminy należy ustalać telefonicznie z lekarzem Zakładu
 • Termin badania śródoperacyjnego każdorazowo ustalać z lekarzem Zakładu, przynajmniej jeden dzień wcześniej
 • Wstępny wynik sekcji przekazywany jest tuż po lub w trakcie badania – lekarzowi klinicyście uczestniczącemu w sekcji. Ostateczny Protokół sekcji jest wydawany po wykonaniu badań histopatologicznych wycinków – po miesiącu od badania.
 • Sposób przygotowania i zabezpieczenia materiałów cytologicznych – do pobrania w Zakładzie.
 • W prosektorium wykonywane są sekcje prokuratorskie

 

W załączniku:  
Procedura pobierania, utrwalania, transportu i przekazywania materiału tkankowego do badań histopatologicznych
Skierowanie na badanie histopatologiczne
Załączniki:
Dostęp do URL (Pobieranie_zabezpieczanie_transport_do_bad_histop.pdf)Pobieranie_zabezpieczanie_transport_do_bad_histop.pdf447 kB2019-07-08 08:082019-07-08 08:08
Dostęp do URL (SKIEROWANIE NA BADANIE HISTOPATOLOGICZNE_.pdf)SKIEROWANIE NA BADANIE HISTOPATOLOGICZNE_.pdf282 kB2021-05-06 07:022021-05-06 07:02

       nss