• S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

mgr Marek Cetnar
Kierownik Zakładu

mgr Iwona Mandrak
Z-ca Kierownika Zakładu

rejestracja: 33 810 20 30
sekretariat: 33 810 24 48
lokalizacja: Blok B, piętro (-1)

W skład Zakładu Rehabilitacji wchodzą:
- Poradnia rehabilitacyjna
- Pracownia Fizjoterapii (kinezyterapii i fizykoterapii                                                                      
- Dzienny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
- Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (w tym onkologicznej)  

W Poradni Rehabilitacyjnej realizowane są świadczenia w zakresie porady rehabilitacyjnej.
Poradnia Fizjoterapii realizuje skierowania na zabiegi zalecane przez lekarzy.
Plan postępowania fizjoterapeutycznego ustalany jest w trakcie wizyty fizjoterapeutycznej.

Usprawnienie pacjentów realizowane jest poprzez zabiegi fizykalne oraz ćwiczenia z zakresu:
- kinezyterapii(leczenie ruchem)
- elektroterapii
- hydroterapii
- ciepłolecznictwa
- światłolecznictwa
- masażu leczniczego
- basenu z elementami masażu podwodnego

Usprawnienie pacjentów w ramach Dziennych Oddziałów Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Kardiologicznej prowadzone jest w formie gimnastyki indywidualnej i grupowej na salach ćwiczeń i w basenie oraz zabiegów fizykalnych i masażu w pracowni fizykoterapii. 

       nss