• S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Aneks nr 5
z dnia 7 lipca 2021 r.
do Zarządzenia nr 7/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2021 r. 
 
 
W Zarządzeniu nr 7/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 19 stycznia 2021 r. wprowadzam następujące zmiany:
 
§ 1
§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:
 
Wprowadza się aktualizację "Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r." stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.
 
§ 3
Aneks wchodzi z dniem wydania.
 
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego 
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos-Jaworowska
Załączniki:
Pobierz plik (aktualizacja planu postępowań.pdf)aktualizacja planu postępowań.pdf56 kB2021-07-12 07:482021-07-12 07:48
Aneks nr 4
z dnia 7 czerwca 2021 r.
do Zarządzenia nr 7/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2021 r. 
 
 
W Zarządzeniu nr 7/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 19 stycznia 2021 r. wprowadzam następujące zmiany:
 
§ 1
§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:
 
Wprowadza się aktualizację "Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r." stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.
 
§ 3
Aneks wchodzi z dniem wydania.
 
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego 
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos-Jaworowska
Załączniki:
Pobierz plik (Aktualizacja planu postępowań.pdf)Aktualizacja planu postępowań.pdf55 kB2021-06-08 12:042021-06-08 12:04
Aneks nr 3
z dnia 20 maja 2021 r.
do Zarządzenia nr 7/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2021 r. 
 
 
W Zarządzeniu nr 7/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 19 stycznia 2021 r. wprowadzam następujące zmiany:
 
§ 1
§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:
 
Wprowadza się aktualizację "Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r." stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.
 
§ 3
Aneks wchodzi z dniem wydania.
 
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego 
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos-Jaworowska
Załączniki:
Pobierz plik (Aktualizacja planu postępowań.pdf)Aktualizacja planu postępowań.pdf57 kB2021-05-24 08:152021-05-24 08:15
Aneks nr 2
z dnia 16 kwietnia 2021 r.
do Zarządzenia nr 7/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2021 r. 
 
 
W Zarządzeniu nr 7/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 19 stycznia 2021 r. wprowadzam następujące zmiany:
 
§ 1
§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:
 
Wprowadza się aktualizację "Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r." stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.
 
§ 3
Aneks wchodzi z dniem wydania.
 
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego 
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos-Jaworowska
Załączniki:
Pobierz plik (Plan postępowań - EZamówienia I.png)Plan postępowań - EZamówienia I.png77 kB2021-04-19 12:022021-04-19 12:02
Pobierz plik (Plan postępowań - EZamówienia II.png)Plan postępowań - EZamówienia II.png91 kB2021-04-19 12:022021-04-19 12:02
Pobierz plik (Plan postępowań - EZamówienia III.png)Plan postępowań - EZamówienia III.png82 kB2021-04-19 12:032021-04-19 12:03
Pobierz plik (Plan postępowań - EZamówienia IV.png)Plan postępowań - EZamówienia IV.png83 kB2021-04-19 12:032021-04-19 12:03
Pobierz plik (Plan postępowań - EZamówienia V.png)Plan postępowań - EZamówienia V.png44 kB2021-04-19 12:032021-04-19 12:03
Aneks nr 1
z dnia 8 marca 2021 r.
do Zarządzenia nr 7/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2021 r. 
 
 
W Zarządzeniu nr 7/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 19 stycznia 2021 r. wprowadzam następujące zmiany:
 
§ 1
§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:
 
Wprowadza się aktualizację "Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r." stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.
 
§ 3
Aneks wchodzi z dniem wydania.
 
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego 
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos-Jaworowska
Załączniki:
Pobierz plik (Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia 2021r..pdf)Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia 2021r..pdf55 kB2021-03-09 13:272021-03-09 13:27

       nss