• S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Aneks nr 9
z dnia 18 pażdziernika 2021 r.
do Zarządzenia nr 7/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2021 r.

 


W Zarządzeniu nr 7/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 19 stycznia 2021 r. wprowadzam następujące zmiany:§ 1


§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Wprowadza się aktualizację "Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r." stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.§ 2


Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.§ 3


Aneks wchodzi z dniem wydania.

 

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos-Jaworowska

Załączniki:
Dostęp do URL (aktualizacja planu postępowwań na dn. 18.10.2021.pdf)aktualizacja planu postępowwań na dn. 18.10.2021.pdf55 kB2021-10-18 12:062021-10-18 12:06

Aneks nr 8
z dnia 5 pażdziernika 2021 r.
do Zarządzenia nr 7/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2021 r.

 


W Zarządzeniu nr 7/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 19 stycznia 2021 r. wprowadzam następujące zmiany:§ 1


§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Wprowadza się aktualizację "Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r." stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.§ 2


Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.§ 3


Aneks wchodzi z dniem wydania.

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos-Jaworowska

Załączniki:
Dostęp do URL (aktualizacja planu postępowań.pdf)aktualizacja planu postępowań.pdf55 kB2021-10-08 07:272021-10-08 07:27

Aneks nr 7
z dnia 10 września 2021 r.
do Zarządzenia nr 7/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2021 r.

Aneks nr 6
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
do Zarządzenia nr 7/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2021 r. 
 
 
W Zarządzeniu nr 7/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 19 stycznia 2021 r. wprowadzam następujące zmiany:
 
§ 1
§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:
 
Wprowadza się aktualizację "Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r." stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.
 
§ 3
Aneks wchodzi z dniem wydania.
 
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego 
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos-Jaworowska
Załączniki:
Dostęp do URL (aktualizacja planu postępowań.pdf)aktualizacja planu postępowań.pdf56 kB2021-09-08 13:262021-09-08 13:26
Aneks nr 5
z dnia 7 lipca 2021 r.
do Zarządzenia nr 7/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2021 r. 
 
 
W Zarządzeniu nr 7/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 19 stycznia 2021 r. wprowadzam następujące zmiany:
 
§ 1
§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:
 
Wprowadza się aktualizację "Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r." stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.
 
§ 3
Aneks wchodzi z dniem wydania.
 
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego 
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos-Jaworowska
Załączniki:
Dostęp do URL (aktualizacja planu postępowań.pdf)aktualizacja planu postępowań.pdf56 kB2021-07-12 07:482021-07-12 07:48

       nss