• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Aneks nr 1
z dnia 8 marca 2021 r.
do Zarządzenia nr 7/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2021 r. 
 
 
W Zarządzeniu nr 7/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 19 stycznia 2021 r. wprowadzam następujące zmiany:
 
§ 1
§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:
 
Wprowadza się aktualizację "Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r." stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.
 
§ 3
Aneks wchodzi z dniem wydania.
 
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego 
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos-Jaworowska
Załączniki:
Pobierz plik (Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia 2021r..pdf)Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia 2021r..pdf55 kB2021-03-09 13:272021-03-09 13:27
Zarządzenie nr 7/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
z dnia 19 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r. 
 
 
Na podstawie §  7 ust. 1 Statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Ustala się „Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r.” stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.
 
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego 
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos-Jaworowska
Załączniki:
Pobierz plik (PLAN POSTEPOWAN O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2021.pdf)PLAN POSTEPOWAN O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2021.pdf3577 kB2021-01-19 13:442021-01-19 13:44
Zarządzenie nr 5/2020
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r. 
 
 
Na podstawie §  7 ust. 1 Statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Ustala się „Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.” stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.
 
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego 
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos-Jaworowska
Załączniki:
Pobierz plik (plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku.pdf)plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku.pdf1117 kB2020-01-13 13:392020-01-13 13:39

Zarządzenie nr 7/2019

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielanie zamówień publicznych w 2019 r.

Zarządzenie nr 11/2018
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
z dnia 6 lutego 2018 r.
 
 
 
w sprawie ustalenia Planu postępowań o udzielanie zamówień publicznych w 2018 r. 
 
 
 
Na podstawie §  7 ust. 1  Statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej zarządzam, 
co następuje:
 
 
§ 1
 
Ustala się Plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych w 2018 r. stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego 
w Bielsku-Białej
 
Ryszard Batycki
Załączniki:
Pobierz plik (Plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznychw_2018.pdf)Plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznychw_2018.pdf1640 kB2018-02-08 07:202018-02-08 07:20