• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż foteli ergonomicznych przeznaczonych do pomieszczeń medycznych i biurowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, w ramach projektu pn.: „Poprawa warunków pracy i ograniczenie występowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy szansą na długotrwałe zatrudnienie” w ilościach i rodzajach określonych w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „siwz”, spełniające parametry jakościowe określone w wyżej wymienionym Załączniku oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do siwz.

2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany.

3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem, rozładunkiem i montażem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf425 kB2019-10-02 09:002019-10-02 09:00
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf558 kB2019-10-02 09:002019-10-02 09:00
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.pdf)Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.pdf562 kB2019-10-02 09:002019-10-02 09:00
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.docx)Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.docx64 kB2019-10-02 09:002019-10-02 09:00
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do siwz -Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf)Załącznik Nr 3 do siwz -Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf506 kB2019-10-02 09:002019-10-02 09:00
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do siwz -Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx)Załącznik Nr 3 do siwz -Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx58 kB2019-10-02 09:002019-10-02 09:00
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 do siwz - Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf)Załącznik Nr 4 do siwz - Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf512 kB2019-10-02 09:002019-10-02 09:00
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 do siwz - Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania.docx)Załącznik Nr 4 do siwz - Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania.docx59 kB2019-10-02 09:002019-10-02 09:00
Pobierz plik (Załącznik Nr 5 do siwz - wzór umowy.pdf)Załącznik Nr 5 do siwz - wzór umowy.pdf441 kB2019-10-02 09:012019-10-02 09:01
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do Umowy - zasady bhp, poż. i środowiskowe.pdf)Załącznik Nr 2 do Umowy - zasady bhp, poż. i środowiskowe.pdf293 kB2019-10-02 09:012019-10-02 09:01
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do siwz - opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik Nr 2 do siwz - opis przedmiotu zamówienia.pdf432 kB2019-10-02 09:032019-10-02 09:03
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do siwz - opis przedmiotu zamówienia.docx)Załącznik Nr 2 do siwz - opis przedmiotu zamówienia.docx73 kB2019-10-02 09:032019-10-02 09:03
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 1.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 1.pdf264 kB2019-10-07 13:332019-10-07 13:33
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do siwz - opis przedmiotu zamówienia nowe brzmienie.pdf)Załącznik Nr 2 do siwz - opis przedmiotu zamówienia nowe brzmienie.pdf430 kB2019-10-07 13:332019-10-07 13:33
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do siwz - opis przedmiotu zamówienia nowe brzmienie.docx)Załącznik Nr 2 do siwz - opis przedmiotu zamówienia nowe brzmienie.docx73 kB2019-10-07 13:332019-10-07 13:33
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf251 kB2019-10-07 13:332019-10-07 13:33
Pobierz plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf485 kB2019-10-11 13:102019-10-11 13:10
Pobierz plik (zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystn..pdf)zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystn..pdf591 kB2019-11-07 12:212019-11-07 12:21
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf295 kB2019-11-18 11:092019-11-18 11:09