• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, artykułów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku oraz obłożeń operacyjnych wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do siwz.

2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany.

3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf1432 kB2019-10-04 11:422019-10-04 11:42
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf506 kB2019-10-04 11:422019-10-04 11:42
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.pdf)Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.pdf702 kB2019-10-04 11:432019-10-04 11:43
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.docx)Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.docx37 kB2019-10-04 11:432019-10-04 11:43
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do siwz - formularz cenowy.pdf)Załącznik Nr 2 do siwz - formularz cenowy.pdf1499 kB2019-10-04 11:432019-10-04 11:43
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do siwz - formularz cenowy.xlsx)Załącznik Nr 2 do siwz - formularz cenowy.xlsx193 kB2019-10-04 11:432019-10-04 11:43
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do siwz - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.pdf)Załącznik Nr 3 do siwz - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.pdf609 kB2019-10-04 11:442019-10-04 11:44
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do siwz - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.docx)Załącznik Nr 3 do siwz - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.docx44 kB2019-10-04 11:442019-10-04 11:44
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 do siwz - wzór umowy.pdf)Załącznik Nr 4 do siwz - wzór umowy.pdf535 kB2019-10-04 11:442019-10-04 11:44
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do Umowy - zasady bhp, poż. i środowiskowe.pdf)Załącznik Nr 2 do Umowy - zasady bhp, poż. i środowiskowe.pdf293 kB2019-10-04 11:452019-10-04 11:45
Pobierz plik (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_c7358a50-1259-4b6a-9b58-2a122ff720db.asc)KluczPub_Oferta_PostepowanieID_c7358a50-1259-4b6a-9b58-2a122ff720db.asc0.6 kB2019-10-04 11:542019-10-04 11:54
Pobierz plik (zmiany do siwz 1.pdf)zmiany do siwz 1.pdf313 kB2019-11-05 13:452019-11-05 13:45
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do zmian do siwz 1 - nowe brzmienie Załącznika Nr 2 do siwz - formularz cenowy.pdf)Załącznik Nr 1 do zmian do siwz 1 - nowe brzmienie Załącznika Nr 2 do siwz - formularz cenowy.pdf1505 kB2019-11-05 13:462019-11-05 13:46
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do zmian do siwz 1 - nowe brzmienie Załącznika Nr 2 do siwz - formularz cenowy.xlsx)Załącznik Nr 1 do zmian do siwz 1 - nowe brzmienie Załącznika Nr 2 do siwz - formularz cenowy.xlsx194 kB2019-11-05 13:462019-11-05 13:46
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 2.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 2.pdf231 kB2019-11-05 13:462019-11-05 13:46
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 3.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 3.pdf220 kB2019-11-05 13:462019-11-05 13:46
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 4.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 4.pdf235 kB2019-11-05 13:462019-11-05 13:46
Pobierz plik (zapytania i wyjasnienia do siwz 5.pdf)zapytania i wyjasnienia do siwz 5.pdf211 kB2019-11-05 13:462019-11-05 13:46
Pobierz plik (zapytania i wyjasnienia do siwz 6.pdf)zapytania i wyjasnienia do siwz 6.pdf211 kB2019-11-05 13:462019-11-05 13:46
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 7.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 7.pdf224 kB2019-11-05 13:462019-11-05 13:46
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 8.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 8.pdf211 kB2019-11-05 13:472019-11-05 13:47
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 9.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 9.pdf215 kB2019-11-05 13:472019-11-05 13:47
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 10.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 10.pdf308 kB2019-11-05 13:472019-11-05 13:47
Pobierz plik (zapytania i wyjasnienia do siwz 11.pdf)zapytania i wyjasnienia do siwz 11.pdf219 kB2019-11-05 13:472019-11-05 13:47
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 12.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 12.pdf232 kB2019-11-05 13:472019-11-05 13:47
Pobierz plik (zapytania i wyjasnienia do siwz 13.pdf)zapytania i wyjasnienia do siwz 13.pdf211 kB2019-11-05 13:472019-11-05 13:47
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 14.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 14.pdf212 kB2019-11-05 13:482019-11-05 13:48
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 15.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 15.pdf218 kB2019-11-05 13:482019-11-05 13:48
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 16.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 16.pdf215 kB2019-11-05 13:482019-11-05 13:48
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 17.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 17.pdf213 kB2019-11-05 13:482019-11-05 13:48
Pobierz plik (zapytania i wyjasnienia do siwz 18.pdf)zapytania i wyjasnienia do siwz 18.pdf216 kB2019-11-05 13:482019-11-05 13:48
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 19.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 19.pdf318 kB2019-11-05 13:482019-11-05 13:48
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 20.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 20.pdf219 kB2019-11-05 13:482019-11-05 13:48
Pobierz plik (zapytania i wyjasnienia do siwz 21.pdf)zapytania i wyjasnienia do siwz 21.pdf219 kB2019-11-05 13:482019-11-05 13:48
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 22.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 22.pdf215 kB2019-11-05 13:492019-11-05 13:49
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 23.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 23.pdf255 kB2019-11-05 13:492019-11-05 13:49
Pobierz plik (zapytania i wyjasnienia do siwz 24.pdf)zapytania i wyjasnienia do siwz 24.pdf217 kB2019-11-05 13:492019-11-05 13:49
Pobierz plik (zapytania i wyjasnienia do siwz 25.pdf)zapytania i wyjasnienia do siwz 25.pdf214 kB2019-11-05 13:492019-11-05 13:49
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 26.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 26.pdf217 kB2019-11-05 13:492019-11-05 13:49
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 27.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 27.pdf214 kB2019-11-05 13:492019-11-05 13:49
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 28.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 28.pdf216 kB2019-11-05 13:492019-11-05 13:49
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 29.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 29.pdf223 kB2019-11-05 13:492019-11-05 13:49
Pobierz plik (zapytania i wyjasnienia do siwz 30.pdf)zapytania i wyjasnienia do siwz 30.pdf296 kB2019-11-05 13:502019-11-05 13:50
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 31.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 31.pdf212 kB2019-11-05 13:502019-11-05 13:50
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 32.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 32.pdf221 kB2019-11-05 13:502019-11-05 13:50
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 33.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 33.pdf221 kB2019-11-05 13:502019-11-05 13:50
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 34.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 34.pdf215 kB2019-11-05 13:502019-11-05 13:50
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 35.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 35.pdf215 kB2019-11-05 13:502019-11-05 13:50
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 36.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 36.pdf223 kB2019-11-05 13:502019-11-05 13:50
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 37.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 37.pdf236 kB2019-11-05 13:512019-11-05 13:51
Pobierz plik (zapytania i wyjasnienia do siwz 38.pdf)zapytania i wyjasnienia do siwz 38.pdf222 kB2019-11-05 13:512019-11-05 13:51
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 39.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 39.pdf248 kB2019-11-05 13:512019-11-05 13:51
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 40.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 40.pdf279 kB2019-11-05 13:512019-11-05 13:51
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 41.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 41.pdf263 kB2019-11-05 13:512019-11-05 13:51
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 42.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 42.pdf283 kB2019-11-05 13:522019-11-05 13:52
Pobierz plik (zapytania i wyjasnienia do siwz 43.pdf)zapytania i wyjasnienia do siwz 43.pdf269 kB2019-11-05 13:522019-11-05 13:52
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 44.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 44.pdf320 kB2019-11-05 13:522019-11-05 13:52
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 45.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 45.pdf380 kB2019-11-05 13:522019-11-05 13:52
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 46.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 46.pdf261 kB2019-11-05 13:522019-11-05 13:52
Pobierz plik (zapytania i wyjasnienia do siwz 47.pdf)zapytania i wyjasnienia do siwz 47.pdf217 kB2019-11-05 13:522019-11-05 13:52
Pobierz plik (zapytania i wyjasnienia do siwz 48.pdf)zapytania i wyjasnienia do siwz 48.pdf211 kB2019-11-05 13:522019-11-05 13:52
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 49.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 49.pdf263 kB2019-11-05 13:532019-11-05 13:53
Pobierz plik (zapytania i wyjasnienia do siwz 50.pdf)zapytania i wyjasnienia do siwz 50.pdf216 kB2019-11-05 13:532019-11-05 13:53
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 51.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 51.pdf217 kB2019-11-05 13:532019-11-05 13:53
Pobierz plik (zapytania i wyjasnienia do siwz 52.pdf)zapytania i wyjasnienia do siwz 52.pdf214 kB2019-11-05 13:532019-11-05 13:53
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf99 kB2019-11-08 09:252019-11-08 09:25
Pobierz plik (zmiany do siwz 53.pdf)zmiany do siwz 53.pdf218 kB2019-11-15 12:342019-11-15 12:34
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf69 kB2019-11-20 10:072019-11-20 10:07
Pobierz plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf20253 kB2019-11-25 14:042019-11-25 14:04
Pobierz plik (zaw.o wyborze oferty i unieważnieniu.pdf)zaw.o wyborze oferty i unieważnieniu.pdf15557 kB2020-01-21 10:542020-01-21 10:54
Pobierz plik (zaw. o unieważnieniu wadliwego wyboru oferty w zakresie Części 46 i 52.pdf)zaw. o unieważnieniu wadliwego wyboru oferty w zakresie Części 46 i 52.pdf252 kB2020-01-30 11:152020-01-30 11:15
Pobierz plik (zaw.o ponownym wyborze oferty cz 46 i 52.pdf)zaw.o ponownym wyborze oferty cz 46 i 52.pdf400 kB2020-02-11 09:322020-02-11 09:32