• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, sprzętu endowaskularnego wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego wZałączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „siwz”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do siwz, w tympoprzez złożenie do depozytu Zamawiającego dla Części 1-2.

2. Oferowany towar musi być nowy i nieużywany.

3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf430 kB2019-10-07 10:562019-10-07 10:56
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf480 kB2019-10-07 10:572019-10-07 10:57
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.pdf)Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.pdf533 kB2019-10-07 10:572019-10-07 10:57
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do siwz - Formularz cenowy.pdf)Załącznik Nr 2 do siwz - Formularz cenowy.pdf653 kB2019-10-07 10:572019-10-07 10:57
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do siwz -Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf)Załącznik Nr 3 do siwz -Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf440 kB2019-10-07 10:572019-10-07 10:57
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 do siwz - Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf)Załącznik Nr 4 do siwz - Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf446 kB2019-10-07 10:572019-10-07 10:57
Pobierz plik (Załącznik Nr 5 do siwz - wzór umowy.pdf)Załącznik Nr 5 do siwz - wzór umowy.pdf374 kB2019-10-07 10:572019-10-07 10:57
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do Umowy - zasady bhp, poż. i środowiskowe.pdf)Załącznik Nr 2 do Umowy - zasady bhp, poż. i środowiskowe.pdf293 kB2019-10-07 10:572019-10-07 10:57
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.docx)Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.docx27 kB2019-10-07 10:582019-10-07 10:58
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do siwz - Formularz cenowy.docx)Załącznik Nr 2 do siwz - Formularz cenowy.docx24 kB2019-10-07 10:582019-10-07 10:58
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do siwz -Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx)Załącznik Nr 3 do siwz -Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx21 kB2019-10-07 10:582019-10-07 10:58
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 do siwz - Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania.docx)Załącznik Nr 4 do siwz - Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania.docx22 kB2019-10-07 10:582019-10-07 10:58
Pobierz plik (zapytania i wyjasnienia do siwz 1.pdf)zapytania i wyjasnienia do siwz 1.pdf216 kB2019-10-10 13:472019-10-10 13:47
Pobierz plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf859 kB2019-10-16 13:362019-10-16 13:36
Pobierz plik (zaw. o wyborze ofert najkorz. i unieważ.pdf)zaw. o wyborze ofert najkorz. i unieważ.pdf731 kB2019-10-31 12:282019-10-31 12:28
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf170 kB2019-11-22 13:302019-11-22 13:30