• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, produktów farmaceutycznych wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do siwz.

2.      Oferowany towar musi być nowy i nieużywany.

3.      Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ogłoszenie o zamówieniu.pdf378 kB2019-10-31 11:412019-10-31 11:41
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf486 kB2019-10-31 11:412019-10-31 11:41
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.pdf)Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.pdf560 kB2019-10-31 11:422019-10-31 11:42
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do siwz - formularz cenowy.pdf)Załącznik Nr 2 do siwz - formularz cenowy.pdf631 kB2019-10-31 11:422019-10-31 11:42
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do siwz - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.pdf)Załącznik Nr 3 do siwz - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.pdf610 kB2019-10-31 11:422019-10-31 11:42
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 do siwz - wzór umowy.pdf)Załącznik Nr 4 do siwz - wzór umowy.pdf378 kB2019-10-31 11:422019-10-31 11:42
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do Umowy - zasady bhp, poż. i środowiskowe.pdf)Załącznik Nr 2 do Umowy - zasady bhp, poż. i środowiskowe.pdf293 kB2019-10-31 11:432019-10-31 11:43
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.docx)Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.docx29 kB2019-10-31 11:432019-10-31 11:43
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do siwz - formularz cenowy.xlsx)Załącznik Nr 2 do siwz - formularz cenowy.xlsx39 kB2019-10-31 11:432019-10-31 11:43
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do siwz - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.docx)Załącznik Nr 3 do siwz - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.docx44 kB2019-10-31 11:432019-10-31 11:43
Pobierz plik (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_909b81d3-17e2-4558-9bb0-37019b06c5c0.asc)KluczPub_Oferta_PostepowanieID_909b81d3-17e2-4558-9bb0-37019b06c5c0.asc0.6 kB2019-10-31 11:442019-10-31 11:44
Pobierz plik (zapytania i wyjaśnienia do siwz 1.pdf)zapytania i wyjaśnienia do siwz 1.pdf216 kB2019-11-14 07:352019-11-14 07:35
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do zapytań i wyjaśnień do siwz 1.pdf)Załącznik nr 1 do zapytań i wyjaśnień do siwz 1.pdf271 kB2019-11-14 07:362019-11-14 07:36
Pobierz plik (zmiany do siwz 2.pdf)zmiany do siwz 2.pdf210 kB2019-11-14 07:372019-11-14 07:37
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do zmian w siwz 2 - nowe brzmienie formularza cenowego.pdf)Załącznik Nr 1 do zmian w siwz 2 - nowe brzmienie formularza cenowego.pdf640 kB2019-11-14 07:372019-11-14 07:37
Pobierz plik (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf67 kB2019-11-19 09:202019-11-19 09:20
Pobierz plik (zapytania i wyjaśnienia do siwz 3.pdf)zapytania i wyjaśnienia do siwz 3.pdf212 kB2019-11-19 12:462019-11-19 12:46
Pobierz plik (zapytania, wyjaśnienia i zmiany do siwz 4.pdf)zapytania, wyjaśnienia i zmiany do siwz 4.pdf213 kB2019-11-19 12:472019-11-19 12:47
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do zmian w siwz 4 - nowe brzmienie formularza cenowego.pdf)Załącznik Nr 1 do zmian w siwz 4 - nowe brzmienie formularza cenowego.pdf642 kB2019-11-19 12:472019-11-19 12:47
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do zmian w siwz 4 - nowe brzmienie formularza cenowego.xlsx)Załącznik Nr 1 do zmian w siwz 4 - nowe brzmienie formularza cenowego.xlsx38 kB2019-11-19 12:472019-11-19 12:47
Pobierz plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf6646 kB2019-12-10 12:532019-12-10 12:53
Pobierz plik (zaw.o wyborze i unieważnieniu.pdf)zaw.o wyborze i unieważnieniu.pdf1637 kB2020-01-21 12:412020-01-21 12:41
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf379 kB2020-02-17 10:192020-02-17 10:19