• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnychwg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załącznikach Nr 2a-2f do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „siwz” wraz z dzierżawą analizatorów,spełniających parametry eksploatacyjno-użytkowe określone w Załącznikach Nr 2a-2f do siwz oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do siwz.

2. Oferowane odczynniki laboratoryjne i materiały zużywalnemuszą być nowe i nieużywane.

3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf208 kB2019-11-04 13:472019-11-04 13:47
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf487 kB2019-11-04 13:482019-11-04 13:48
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.pdf)Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.pdf548 kB2019-11-04 13:482019-11-04 13:48
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.docx)Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.docx28 kB2019-11-04 13:482019-11-04 13:48
Pobierz plik (Załącznik Nr 2a do siwz - Część 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik Nr 2a do siwz - Część 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf485 kB2019-11-04 13:482019-11-04 13:48
Pobierz plik (Załącznik Nr 2a do siwz - Część 1 - opis przedmiotu zamówienia.xlsx)Załącznik Nr 2a do siwz - Część 1 - opis przedmiotu zamówienia.xlsx15 kB2019-11-04 13:482019-11-04 13:48
Pobierz plik (Załącznik Nr 2b do siwz - Część 2 - opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik Nr 2b do siwz - Część 2 - opis przedmiotu zamówienia.pdf568 kB2019-11-04 13:482019-11-04 13:48
Pobierz plik (Załącznik Nr 2b do siwz - Część 2 - opis przedmiotu zamówienia.xlsx)Załącznik Nr 2b do siwz - Część 2 - opis przedmiotu zamówienia.xlsx17 kB2019-11-04 13:482019-11-04 13:48
Pobierz plik (Załącznik Nr 2c do siwz - Część 3 - opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik Nr 2c do siwz - Część 3 - opis przedmiotu zamówienia.pdf464 kB2019-11-04 13:482019-11-04 13:48
Pobierz plik (Załącznik Nr 2c do siwz - Część 3 - opis przedmiotu zamówienia.xlsx)Załącznik Nr 2c do siwz - Część 3 - opis przedmiotu zamówienia.xlsx17 kB2019-11-04 13:482019-11-04 13:48
Pobierz plik (Załącznik Nr 2d do siwz - Część 4 - opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik Nr 2d do siwz - Część 4 - opis przedmiotu zamówienia.pdf633 kB2019-11-04 13:482019-11-04 13:48
Pobierz plik (Załącznik Nr 2d do siwz - Część 4 - opis przedmiotu zamówienia.xlsx)Załącznik Nr 2d do siwz - Część 4 - opis przedmiotu zamówienia.xlsx17 kB2019-11-04 13:492019-11-04 13:49
Pobierz plik (Załącznik Nr 2e do siwz - Część 5 - opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik Nr 2e do siwz - Część 5 - opis przedmiotu zamówienia.pdf631 kB2019-11-04 13:492019-11-04 13:49
Pobierz plik (Załącznik Nr 2e do siwz - Część 5 - opis przedmiotu zamówienia.xlsx)Załącznik Nr 2e do siwz - Część 5 - opis przedmiotu zamówienia.xlsx16 kB2019-11-04 13:492019-11-04 13:49
Pobierz plik (Załącznik Nr 2f do siwz - Część 6 - opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik Nr 2f do siwz - Część 6 - opis przedmiotu zamówienia.pdf684 kB2019-11-04 13:492019-11-04 13:49
Pobierz plik (Załącznik Nr 2f do siwz - Część 6 - opis przedmiotu zamówienia.xlsx)Załącznik Nr 2f do siwz - Część 6 - opis przedmiotu zamówienia.xlsx21 kB2019-11-04 13:492019-11-04 13:49
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do siwz - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.pdf)Załącznik Nr 3 do siwz - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.pdf610 kB2019-11-04 13:492019-11-04 13:49
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do siwz - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.docx)Załącznik Nr 3 do siwz - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.docx45 kB2019-11-04 13:492019-11-04 13:49
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 do siwz - wzór umowy.pdf)Załącznik Nr 4 do siwz - wzór umowy.pdf551 kB2019-11-04 13:492019-11-04 13:49
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do Umowy - zasady bhp, poż. i środowiskowe.pdf)Załącznik Nr 2 do Umowy - zasady bhp, poż. i środowiskowe.pdf293 kB2019-11-04 13:492019-11-04 13:49
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do Umowy - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf)Załącznik Nr 3 do Umowy - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf309 kB2019-11-04 13:492019-11-04 13:49
Pobierz plik (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_edecf0f1-6ba8-425d-b123-a5ff806d7f6a.asc)KluczPub_Oferta_PostepowanieID_edecf0f1-6ba8-425d-b123-a5ff806d7f6a.asc0.6 kB2019-11-04 14:042019-11-04 14:04
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 1.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 1.pdf221 kB2019-11-22 07:562019-11-22 07:56
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do zapytań, wyjasnien i zmian do siwz 1 - nowe brzmienie Załącznik Nr 2a do siwz.pdf)Załącznik Nr 1 do zapytań, wyjasnien i zmian do siwz 1 - nowe brzmienie Załącznik Nr 2a do siwz.pdf489 kB2019-11-22 07:562019-11-22 07:56
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do zapytań, wyjasnien i zmian do siwz 1 - nowe brzmienie Załącznik Nr 2a do siwz.xlsx)Załącznik Nr 1 do zapytań, wyjasnien i zmian do siwz 1 - nowe brzmienie Załącznik Nr 2a do siwz.xlsx16 kB2019-11-22 07:562019-11-22 07:56
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 2.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 2.pdf211 kB2019-11-22 07:562019-11-22 07:56
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 3.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 3.pdf227 kB2019-11-22 07:562019-11-22 07:56
Pobierz plik (zmiany do siwz 4.pdf)zmiany do siwz 4.pdf208 kB2019-12-04 13:202019-12-04 13:20
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do zmian do siwz 4 - nowe brzmienie Załącznik Nr 2c do siwz.pdf)Załącznik Nr 1 do zmian do siwz 4 - nowe brzmienie Załącznik Nr 2c do siwz.pdf408 kB2019-12-04 13:202019-12-04 13:20
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do zmian do siwz 4 - nowe brzmienie Załącznik Nr 2d do siwz.pdf)Załącznik Nr 2 do zmian do siwz 4 - nowe brzmienie Załącznik Nr 2d do siwz.pdf578 kB2019-12-04 13:202019-12-04 13:20
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do zmian do siwz 4 - nowe brzmienie Załącznik Nr 2c do siwz.xlsx)Załącznik Nr 1 do zmian do siwz 4 - nowe brzmienie Załącznik Nr 2c do siwz.xlsx17 kB2019-12-04 13:212019-12-04 13:21
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do zmian do siwz 4 - nowe brzmienie Załącznik Nr 2d do siwz.xlsx)Załącznik Nr 2 do zmian do siwz 4 - nowe brzmienie Załącznik Nr 2d do siwz.xlsx17 kB2019-12-04 13:212019-12-04 13:21
Pobierz plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf3155 kB2019-12-11 11:532019-12-11 11:53
Pobierz plik (zaw. o wyb. oferty najkorz..pdf)zaw. o wyb. oferty najkorz..pdf850 kB2020-01-08 12:312020-01-08 12:31
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf214 kB2020-02-07 09:102020-02-07 09:10