• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) o ciśnieniu: minimalne 80,00kPa, maksymalne 350,00kPa, do jednego punktu poboru dla potrzeb kotłowni Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej przy Al. Armii Krajowej 101, pracującej w cyklu całorocznym, na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „siwz” oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do siwz.
2. Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): przedmiot główny: 09.12.30.00-7 – gaz ziemny, 65.21.00.00-8 – przesył gazu.
3. Szczegółowe dane dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający prognozuje zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego, w ilości:
Miesiąc Prognozowane zużycie gazu ziemnego w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego w kWh
styczeń  1 850 000
luty   1 600 000
marzec   1 500 000
kwiecień  1 100 000
maj   800 000
czerwiec  600 000
lipiec   600 000
sierpień  600 000
wrzesień  800 000
październik  1 200 000
listopad  1 500 000
grudzień  1 850 000
Łącznie  14 000 000
2) Określone w pkt 1 zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego jest wyłącznie prognozą i nie stanowi zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości w danym miesiącu kalendarzowym.
4. Charakterystyka gazowa obiektu:
1) Grupa taryfowa – w zakresie dostarczania paliw: W-6A, w zakresie dystrybucji paliw:
W-6.1;
2) Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego – Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała - punkt poboru PL0030000342;
3) Cel wykorzystania paliwa gazowego: paliwo gazowe przeznaczone jest na cele opałowe
i podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 864 ze zm.);
4) Rodzaj i moc odbiorników gazu: kocioł gazowy - 3300 kW - 3 szt;
5) Moc zamówiona dla potrzeb kalkulacji ceny oferty: 4169 kWh/h.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf153 kB2019-11-26 10:372019-11-26 10:37
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf488 kB2019-11-26 10:382019-11-26 10:38
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.pdf)Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.pdf526 kB2019-11-26 10:382019-11-26 10:38
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do siwz - formularz cenowy.pdf)Załącznik Nr 2 do siwz - formularz cenowy.pdf417 kB2019-11-26 10:382019-11-26 10:38
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do siwz - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.pdf)Załącznik Nr 3 do siwz - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.pdf609 kB2019-11-26 10:382019-11-26 10:38
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 do siwz - wzór umowy.pdf)Załącznik Nr 4 do siwz - wzór umowy.pdf308 kB2019-11-26 10:392019-11-26 10:39
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.docx)Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.docx26 kB2019-11-26 10:392019-11-26 10:39
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do siwz - formularz cenowy.docx)Załącznik Nr 2 do siwz - formularz cenowy.docx24 kB2019-11-26 10:392019-11-26 10:39
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do siwz - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.docx)Załącznik Nr 3 do siwz - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.docx45 kB2019-11-26 10:392019-11-26 10:39
Pobierz plik (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_0aa807aa-bf3f-4f03-b858-8c68326d852e.asc)KluczPub_Oferta_PostepowanieID_0aa807aa-bf3f-4f03-b858-8c68326d852e.asc0.6 kB2019-11-26 10:442019-11-26 10:44
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 1.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 1.pdf241 kB2019-12-12 09:392019-12-12 09:39
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do zapytań, wyjaśnień i zmian do siwz 1 - nowe brzmienie formularza ofertowego.pdf)Załącznik Nr 1 do zapytań, wyjaśnień i zmian do siwz 1 - nowe brzmienie formularza ofertowego.pdf526 kB2019-12-12 09:392019-12-12 09:39
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do zapytań, wyjaśnień i zmian do siwz 1 - nowe brzmienie formularza ofertowego.docx)Załącznik Nr 1 do zapytań, wyjaśnień i zmian do siwz 1 - nowe brzmienie formularza ofertowego.docx26 kB2019-12-12 09:392019-12-12 09:39
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf68 kB2019-12-17 09:452019-12-17 09:45
Pobierz plik (zapytania i wyjasnienia do siwz 2.pdf)zapytania i wyjasnienia do siwz 2.pdf213 kB2019-12-17 14:102019-12-17 14:10
Pobierz plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf982 kB2020-01-03 10:592020-01-03 10:59
Pobierz plik (zaw. o wyborze oferty najkorz..pdf)zaw. o wyborze oferty najkorz..pdf587 kB2020-01-08 10:192020-01-08 10:19
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zam..pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zam..pdf113 kB2020-02-03 11:412020-02-03 11:41