• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101:

1)     soczewek, płynów wiskoelastycznych, zestawów do operacji zaćmy i witrektomii tylnej wraz z użyczeniem aparatów do operacji ocznych – Część 1;

2)     akcesoriów dodatkowych do operacji zaćmy – Część 2;

3)     zestawów do operacji jaskry powikłanej – Część 3;

4)     akcesoriów dodatkowych do operacji witrektomii tylnej – Część 4;

5)     akcesoriów dodatkowych do operacji witrektomii tylnej – Część 5;

6)     akcesoriów dodatkowych do operacji witrektomii tylnej – Część 6;

7)     akcesoriów dodatkowych do operacji witrektomii tylnej – Część 7;

8)     akcesoriów dodatkowych do operacji witrektomii tylnej – Część 8;

9)     akcesoriów dodatkowych do operacji witrektomii tylnej – Część 9;

wg zestawienia ilościowego i rodzajowego określonego w Załączniku Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „siwz” na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do siwz.

2.      Oferowany towar (za wyjątkiem użyczanych aparatów do operacji ocznych) musi być nowy i nieużywany.

3.      Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.      Dotyczy Części 1 – Na okres realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny przedmiotu zamówienia w zakresie Części 1, do przekazania wraz z pierwszą dostawą soczewek, dziewięciu zestawów implantacyjnych wielorazowego użytku składających się z injektora oraz pęsety do implantacji soczewek wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do siwz w Części 1 w poz. 1 - 4 i dwóch kompletów do markowania oka przy wszczepie soczewek torycznych.

5.      Dotyczy Części 1 – Na okres realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny przedmiotu zamówienia w zakresie Części 1, do przekazania i zdeponowania w siedzibie Zamawiającego w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej oraz aparatu do witrektomii tylnej o parametrach i oprzyrządowaniu wyszczególnionym w Załączniku Nr 2 do siwz oraz i zapewnić sprawne funkcjonowanie aparatów przez cały okres obowiązywania umowy. Wszelkie koszty eksploatacji aparatów, w tym przeglądy, naprawy, konserwacja i serwisowanie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi aparatów, muszą być wliczone w cenę przedmiotu zamówienia w zakresie Części 1.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf281 kB2019-12-24 09:432019-12-24 09:43
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf494 kB2019-12-24 09:542019-12-24 09:54
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.pdf)Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.pdf547 kB2019-12-24 09:542019-12-24 09:54
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.docx)Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.docx28 kB2019-12-24 09:542019-12-24 09:54
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do siwz - opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik Nr 2 do siwz - opis przedmiotu zamówienia.pdf537 kB2019-12-24 09:552019-12-24 09:55
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do siwz - opis przedmiotu zamówienia.xlsx)Załącznik Nr 2 do siwz - opis przedmiotu zamówienia.xlsx31 kB2019-12-24 09:552019-12-24 09:55
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do siwz - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.pdf)Załącznik Nr 3 do siwz - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.pdf610 kB2019-12-24 09:552019-12-24 09:55
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do siwz - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.docx)Załącznik Nr 3 do siwz - formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.docx44 kB2019-12-24 09:562019-12-24 09:56
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 do siwz - wzór umowy.pdf)Załącznik Nr 4 do siwz - wzór umowy.pdf555 kB2019-12-24 09:562019-12-24 09:56
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do Umowy - zasady bhp, poż. i środowiskowe.pdf)Załącznik Nr 2 do Umowy - zasady bhp, poż. i środowiskowe.pdf292 kB2019-12-24 09:562019-12-24 09:56
Pobierz plik (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_c2ed9727-84ca-4b39-8e34-e24dee9beef3.asc)KluczPub_Oferta_PostepowanieID_c2ed9727-84ca-4b39-8e34-e24dee9beef3.asc0.6 kB2019-12-24 09:562019-12-24 09:56
Pobierz plik (zapytania, wyjaśnienia i zmiany do siwz 1.pdf)zapytania, wyjaśnienia i zmiany do siwz 1.pdf343 kB2020-01-15 14:102020-01-15 14:10
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do do zmian do siwz 1 - nowe brzmienie opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik Nr 1 do do zmian do siwz 1 - nowe brzmienie opis przedmiotu zamówienia.pdf537 kB2020-01-15 14:102020-01-15 14:10
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do do zmian do siwz 1 - nowe brzmienie opis przedmiotu zamówienia.xlsx)Załącznik Nr 1 do do zmian do siwz 1 - nowe brzmienie opis przedmiotu zamówienia.xlsx30 kB2020-01-15 14:102020-01-15 14:10
Pobierz plik (zapytania, wyjaśnienia i zmiany do siwz 2.pdf)zapytania, wyjaśnienia i zmiany do siwz 2.pdf224 kB2020-01-15 14:102020-01-15 14:10
Pobierz plik (zapytania, wyjaśnienia i zmiany do siwz 3.pdf)zapytania, wyjaśnienia i zmiany do siwz 3.pdf218 kB2020-01-15 14:102020-01-15 14:10
Pobierz plik (zapytania, wyjaśnienia i zmiany do siwz 4.pdf)zapytania, wyjaśnienia i zmiany do siwz 4.pdf217 kB2020-01-15 14:102020-01-15 14:10
Pobierz plik (zapytania, wyjaśnienia i zmiany do siwz 5.pdf)zapytania, wyjaśnienia i zmiany do siwz 5.pdf210 kB2020-01-15 14:112020-01-15 14:11
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf75 kB2020-01-20 13:352020-01-20 13:35
Pobierz plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf6788 kB2020-01-31 13:292020-01-31 13:29
Pobierz plik (zaw. o wyborze oferty najkorz.pdf)zaw. o wyborze oferty najkorz.pdf3503 kB2020-02-19 13:422020-02-19 13:42