• FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, w zakresie wykonania przeglądów technicznych urządzeń medycznych wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „siwz”, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do siwz.

2. Pod pojęciem przeglądu technicznego urządzeń medycznych, o których mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie czynności, których zakres określa dokumentacja serwisowa producenta danego urządzenia.

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf582 kB2020-01-15 10:152020-01-15 10:15
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf583 kB2020-01-15 10:152020-01-15 10:15
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.pdf)Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.pdf814 kB2020-01-15 10:162020-01-15 10:16
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.docx)Załącznik Nr 1 do siwz - formularz ofertowy.docx33 kB2020-01-15 10:162020-01-15 10:16
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do siwz - formularz cenowy.pdf)Załącznik Nr 2 do siwz - formularz cenowy.pdf484 kB2020-01-15 10:162020-01-15 10:16
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do siwz - formularz cenowy.xlsx)Załącznik Nr 2 do siwz - formularz cenowy.xlsx46 kB2020-01-15 10:162020-01-15 10:16
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do siwz - Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf)Załącznik Nr 3 do siwz - Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf507 kB2020-01-15 10:162020-01-15 10:16
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do siwz - Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx)Załącznik Nr 3 do siwz - Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx21 kB2020-01-15 10:172020-01-15 10:17
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 do siwz - Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf)Załącznik Nr 4 do siwz - Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf580 kB2020-01-15 10:172020-01-15 10:17
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 do siwz - Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania.docx)Załącznik Nr 4 do siwz - Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania.docx23 kB2020-01-15 10:172020-01-15 10:17
Pobierz plik (Załącznik Nr 5 do siwz - wzór umowy.pdf)Załącznik Nr 5 do siwz - wzór umowy.pdf590 kB2020-01-15 10:172020-01-15 10:17
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do Umowy - zasady bhp, poż. i środowiskowe.pdf)Załącznik Nr 2 do Umowy - zasady bhp, poż. i środowiskowe.pdf482 kB2020-01-15 10:182020-01-15 10:18
Pobierz plik (zapytania i wyjasnienia do siwz 1.pdf)zapytania i wyjasnienia do siwz 1.pdf211 kB2020-01-21 12:302020-01-21 12:30
Pobierz plik (zapytania i wyjasnienia do siwz 2.pdf)zapytania i wyjasnienia do siwz 2.pdf216 kB2020-01-21 12:312020-01-21 12:31
Pobierz plik (zapytania i wyjasnienia do siwz 3.pdf)zapytania i wyjasnienia do siwz 3.pdf214 kB2020-01-21 12:312020-01-21 12:31
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 4.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 4.pdf298 kB2020-01-21 12:322020-01-21 12:32
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia.pdf200 kB2020-01-21 12:332020-01-21 12:33
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 5.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 5.pdf486 kB2020-01-22 12:372020-01-22 12:37
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do zapytań, wyjaśnieniń i zmian do siwz 5 - Nowe brzmienie Części 13.xlsx)Załącznik Nr 1 do zapytań, wyjaśnieniń i zmian do siwz 5 - Nowe brzmienie Części 13.xlsx17 kB2020-01-22 12:372020-01-22 12:37
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do zapytań, wyjaśnieniń i zmian do siwz 5 - Nowe brzmienie Części 13.pdf)Załącznik Nr 1 do zapytań, wyjaśnieniń i zmian do siwz 5 - Nowe brzmienie Części 13.pdf439 kB2020-01-22 12:382020-01-22 12:38
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 6.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 6.pdf336 kB2020-01-22 12:382020-01-22 12:38
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia 2.pdf)Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia 2.pdf200 kB2020-01-22 12:422020-01-22 12:42
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 7.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 7.pdf302 kB2020-01-22 12:432020-01-22 12:43
Pobierz plik (zapytania i wyjasnienia do siwz 8.pdf)zapytania i wyjasnienia do siwz 8.pdf431 kB2020-01-22 12:432020-01-22 12:43
Pobierz plik (zapytania i wyjasnienia do siwz 9.pdf)zapytania i wyjasnienia do siwz 9.pdf282 kB2020-01-22 12:442020-01-22 12:44
Pobierz plik (zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 10.pdf)zapytania, wyjasnienia i zmiany do siwz 10.pdf212 kB2020-01-22 12:442020-01-22 12:44
Pobierz plik (zapytania i wyjasnienia do siwz 11.pdf)zapytania i wyjasnienia do siwz 11.pdf277 kB2020-01-22 12:442020-01-22 12:44
Pobierz plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf4489 kB2020-01-29 12:462020-01-29 12:46
Pobierz plik (zaw. o wyborze ofert najkorz i o unieważnieniu.pdf)zaw. o wyborze ofert najkorz i o unieważnieniu.pdf4750 kB2020-02-14 13:452020-02-14 13:45
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf411 kB2020-02-26 10:462020-02-26 10:46