Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Jako jeden z niewielu w Polsce Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Polityka Jakości

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Projekty Unijne

zporr

nss

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

ZAPROSZENIE
NA KONFERENCJĘ
Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA NERKI

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwaw konferencji związanej z przypadającym w marcu Światowym Dniem Nerki.

Naszą intencją jest zwiększenie świadomości dotyczącej chorób nerek, ich wykrywania oraz propagowanie zdrowego stylu życia, który sprzyja zdrowiu nerek. Spotkanie będzie poświęcone tematyce tegorocznego Światowego Dnia Nerki, czyli „Otyłość a choroby nerek: Zdrowy Styl Życia dla Zdrowych Nerek”.

W imieniu organizatora
Ryszard Batycki

 

Termin:             29marca 2017 roku, w godz. od 9.30 do 13.00

Miejsce:            Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej, Al. Armii Krajowej 101
sala konferencyjna na poziomie -1 (koło Kaplicy)

Informacje:     tel. 33 810 2002, 33 810 2010

 

PROGRAM SPOTKANIA
29marca 2017 roku, w godz. od 9.30 do 13.00

9.30                               Powitanie

Dyrektor Ryszard Batycki / mgr Barbara Wykręt

9.40                               Czy środki kontrastowe mogą wywołać nefropatię?

mgr Agnieszka Lizak
Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca

10.10                            Zespół metaboliczny – zagrożenie dla społeczeństwa

mgr Małgorzata Hojdys
Szpital Wojewódzki

10.40                            Agresywność chorych z przewlekłą chorobą nerek.

dr hab. med. Tomasz Irzyniec
Śląski Uniwersytet Medyczny

11.10                            Opinie pielęgniarek i położnych na temat transplantacji narządów.

mgr Anna Kliś
Szpital Wojewódzki

11.40                            Wpływ pracy zmianowej na zmiany w gospodarce hormonalnej.

mgr Aneta Trzcińska
Śląski Uniwersytet Medyczny


12.10                            Kawa – pomaga czy szkodzi?

mgr Anna Brończyk-Puzoń
Śląski Uniwersytet Medyczny

12.40                            Dyskusja

13:00                            Zakończenie

Załączniki:
Pobierz plik (zaproszenie na konferencję z okazji dnia nerki.pdf)zaproszenie na konferencję z okazji dnia nerki.pdf310 kB2017-03-22 07:322017-03-22 07:32

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101
poszukuje kandydata na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych


Opis stanowiska:

 • kompleksowe przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowej,
 • sporządzanie umów o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prowadzenie rejestru umów,
 • archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • współpraca z komórkami merytorycznymi.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie – mile widziane wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne,
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • teoretyczna i praktyczna znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • minimum roczny staż pracy na stanowisku referenta/specjalisty ds. zamówień publicznych.

Dodatkowe wymagania wobec kandydata preferowane przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej:

 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • komunikatywność i kreatywność w działaniu,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.

Oferta powinna zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów poświadczających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997(j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.).

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę na pełny etat.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 14 kwietnia 2017r. (decyduje data wpływu) oferty spełniającej wymogi określone w powyższym ogłoszeniu, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Rekrutacja – referent ds. zamówień publicznych”, na adres:

Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej, 43-300 Bielsko- Biała, ul. Al. Armii Krajowej 101.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej na rozmowę rekrutacyjną.
 

                     Bielsko- Biała, dnia 15.03.2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 23/2017 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 02.03.2017r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 3 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

 

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

Nazwa oferenta

Zakres konkursu

Zakres 

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Alicja Ozga

 

ul. Świerkowa 6

43-370 Szczyrk

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresie:

1) pielęgniarka/pielęgniarz,

2) logopeda.

 

Pielęgniarka

Praktyka Lekarska Urszula Żmuda

 

Aleja Armii Krajowej 101

43-300 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

BARBARA GRAFF – LOGOPEDA

 

ul. Jaworowa 16/13

43-309 Bielsko Biała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresie:

1) pielęgniarka/pielęgniarz,

2) logopeda.

 

logopeda

 

 

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej

lek. med. Ryszard Batycki

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101
poszukuje kandydata na stanowisko diagnosty laboratoryjnego
w Zakładzie Patomorfologii

Wymagania:

-        tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego

Oferta powinna zawierać:

-        CV i list motywacyjny,
-        kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.).

Oferujemy:

-        pracę na podstawie umowy o pracę na pełny etat

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 31.03.2017r. (decyduje data wpływu) oferty spełniającej wymogi określone w powyższym ogłoszeniu, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Rekrutacja – diagnosta laboratoryjny”, na adres: Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej, 43-300 Bielsko- Biała, ul. Al. Armii Krajowej 101.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej na rozmowę rekrutacyjną.

INFORMACJA

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury medycznej:

1) sterylizatora parowego „ASVE/A”
2) gyrosa
3) zmywarki do naczyń

postanowiła:

licytację unieważnić
(nie wpłynęła żadna oferta)