Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 41/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 02.06.2015 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 13 złożonymi na w.w konkurs ofertami.

 

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Lp.

Nazwa oferenta

zakres

Oddział / zakres

1.

KUBICA MATEUSZ MALANDRO

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Szpitala Wojewódzkiego

Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

2.

Indywidualna Praktyka Lekarska Tomasz Banyś

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

3.

Maciej Hajduga Praktyka Lekarska

Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Szpitala Wojewódzkiego

Poradnia Laryngologiczna

4.

„DOLOR-MED” - Jacek Kil

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii- wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych wraz z konsultacją

Znieczulenia wraz z konsultacją

5.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jan Wilam

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii- wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych wraz z konsultacją

Znieczulenia wraz z konsultacją

6.

PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY PIOTR JURCZEK

Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Szpitala Wojewódzkiego

Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

7.

Indywidualna Praktyka Lekarska Katarzyna Kuchnicka

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

8.

ANDRZEJ DASZKIEWICZ ~NOTOS~

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii- wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych wraz z konsultacją

Znieczulenia wraz z konsultacją

9.

MICHAŁ STRĄCZKOWSKI nazwa: Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Michał Strączkowski

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji

Oddział Neurologii

10.

Robert Gałdyn PRAKTYKA LEKARSKA

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

11.

Gabinet Lekarski - Zyta Kaźmierczak - Zagórska

Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Szpitala Wojewódzkiego

Poradnia Laryngologiczna

12.

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Michał Mojżesz

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Jednocześnie informujemy, że n/w oferty zostały odrzucone gdyż nie spełniały warunków Udzielającego zamówienie:

 

Lp.

Nazwa oferenta

zakres

Oddział / zakres

1.

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Michał Dudek

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 

 

 

 

 

                Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej

       Z UPOWAŻNIENIA

 lek. med. Wojciech Muchacki

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

 

Zarządzenie nr 41/2015

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 02 czerwca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 27/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 17.04.2015 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 4 złożonymi na w.w konkurs ofertami.

Zarządzenie nr 27/2015

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 17 kwietnia 2015 r.

  

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH


 

Załączniki:
Pobierz plik (zarządzenie.doc)Zarządzenie41 kB2015-04-17 14:192015-04-17 14:19
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc)Ogłoszenie46 kB2015-04-17 14:192015-04-17 14:19
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)Formularz ofertowy66 kB2015-04-17 14:202015-04-17 14:20
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Regulamin76 kB2015-04-17 14:202015-04-17 14:20
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Szczegółowe warunki79 kB2015-04-17 14:202015-04-17 14:20

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 22/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 25.03.2015 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 2 złożonymi na w.w konkurs ofertami.

 

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

 

Lp.

Nazwa oferenta

zakres

1.

 

Małgorzata Kisiołek Indywidualna Praktyka Lekarska

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii - wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych Oddziałów

2.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Włodzimierz Majewski

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii - wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych Oddziałów

 

 

Dyrektor Szpitala

Wojewódzkiego w Bielsku Białej

 Ryszard Batycki

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 21/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 23.03.2015 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 10 złożonymi na w.w konkurs ofertami.

Zarządzenie nr 22/2015

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 25 marca 2015 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                       w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

Zarządzenie nr 21/2015

 

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

 

z dnia 23 marca 2015 r.

 

 

 

 

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                       w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 12/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 10.02.2015 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 26 złożonymi na w.w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Lp.

Nazwa oferenta

zakres

Oddział

1.

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Sylwester Błażejewski

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

2.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w miejscu wezwania Loranc Paweł

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

3.

Dawid KudlińskiIndywidualna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

4.

Indywidualna Praktyka Lekarska Ewa Kruczkowska

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

 

 

5.

Warlewski CzesławIndywidualna Praktyka Lekarska Warlewski Czesław – chirurg, ortopeda, traumatolog

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

6.

Antoni KubicaIndywidualna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

7.

Boba BogumiłaIndywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – na wezwanie

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

8.

Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Marek Gubała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

9.

Mariusz GóralGabinet Chirurgii Naczyniowej

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

10.

Krzysztof PietrzakIndywidualna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

11.

Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Sobieszek

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

12.

Michał Strączkowskinazwa: Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Michał Strączkowski

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Kardiologii

 

13.

Michał Strączkowskinazwa: Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Michał Strączkowski

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

14.

Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Gajniak

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

15.

Marcin Chtiej

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

16.

lek. med. Katarzyna Kozieł Indywidualna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

17.

Indywidualna Praktyka Lekarska Michalik Jerzy

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

18.

Adam Kołodziejczyk

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

19.

Indywidualna Praktyka Lekarska Krzysztof Kubicki

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

20.

Surma Edward

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

21.

Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Milerska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Neurologii

 

22.

Szymon ZuberZUMED

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

23.

Indywidualna Praktyka Lekarska Beata Musiał – Marcol

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

24.

Władysława Książek – KóskaP.H.U. Feliks

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w następujących Poradniach/Zakładach

Poradnia ogólna

25.

Indywidualna Praktyka Położnej           Lucyna Imielska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacjipołożna

 

Jednocześnie informujemy, że n/w oferty zostały odrzucone gdyż nie spełniały warunków udzielającego zamówienie.

 

1.

NZOZ – „Pielęgniarska Opieka Domowa” Ewa Jończyk

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacjipielęgniarka

Dyrektor Szpitala

Wojewódzkiego w Bielsku Białej

 Ryszard Batycki

Zarządzenie nr 12/2015
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.