Logowanie

  • S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

W związku z licznymi błędami systemu rejestracji szczepień, przed pobraniem "paszportu covidowego" prosimy o sprawdzenie, czy obie dawki szczepionki zostały prawidłowo zarejestrowane.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 112/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej z dnia 26.08.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 3 złożonymi na w/w konkurs ofertami. 

Zarządzenie nr 114/2021

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Dostawa i montaż aparatu KTG z funkcją analizy komputerowej oraz telemetrią płodową dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Dostawa i montaż dwóch sztuk mat grzewczych wraz z wyposażeniem dla Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

       nss