Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Szpital Wojewódzki otrzymał wyróżnienie w konkursie „Lider e-zdrowia 2019”. W kategorii instytucji, w których uprawnionych do wystawiania e-recept jest powyżej 15 pracowników.

Celem organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną, Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia konkursu, jest promowanie dobrych praktyk w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia oraz upowszechnienie rozwiązania jakim jest e-recepta.

Najważniejszym kryterium wyboru był procentowy udział liczby wystawionych e-recept w stosunku do tych papierowych oraz elektronicznych.

Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia podkreślił, że konkurs wzbudził ogromne zainteresowanie wśród pracowników medycznych. Oznacza to bowiem, że wdrażanie nowoczesnych narzędzi i teleinformatycznych rozwiązań w ochronie zdrowia ma coraz więcej zwolenników. Jest to bardzo dobry prognostyk na przyszłość świadczący, że pracownicy medyczni coraz silniej angażują się w projekty z zakresu e-zdrowia – przyznał podsekretarz.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Zamawiający Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, zawiadamia, iż po analizie otrzymanych ofert na świadczenie usług w zakresie wykonania badania rocznych sprawozdań finansowych Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej za rok 2019 i 2020 na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym dokonano wyboru oferty majkorzystniejszej:

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż następującego sprzętu
i aparatury medycznej:

 1. Urządzenie do utylizacji tlenku etylenu, typ 50AE, z 2007r. cena wywoławcza – 1.729,30 zł
 2. Sterylizator gazowy typ „Amsco Eagle” 3017, z 2004 roku cena wywoławcza – 1.839,90zł
 3. Funduskamera (angiograf), typ F450 Plus IR, Firmy Carl Zeiss, z 2001 roku cena wywoławcza – 2.391,20 zł
 4. Fakoemulsyfikator, z 2005 roku  cena wywoławcza – 5.704,20 zł
 5. Nosze z wózkiem pod inkubator , z 2006 roku cena wywoławcza – 230,90 zł

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanej lampy operacyjnej MACH 500F, z 2000 roku.
Cena wywoławcza – 612,50 zł
 
Informację na temat lampy operacyjnej można uzyskać pod nr tel. 33/810 20 73 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala – www.hospital.com.pl
 
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż lampy operacyjnej  – nie otwierać przed 07.10.2019r. Godz. 12.00” – należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 07.10.2019r. do godz. 11:00.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)
Ponadto Sprzedający informuje iż:
Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu;
Dokumenty dotyczące przetargu w tym: regulamin przetargu, wzór umowy znajdują się na stronie internetowej Szpitala;
Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny
Załączniki:
Pobierz plik (projekt umowy.doc)projekt umowy.doc60 kB2019-09-26 08:202019-09-26 08:20
Pobierz plik (zalacznik 1.doc)zalacznik 1.doc32 kB2019-09-26 08:202019-09-26 08:20
Pobierz plik (regulamin sprzedazy 2019.pdf)regulamin sprzedazy 2019.pdf1707 kB2019-09-26 08:202019-09-26 08:20

  Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż niżej wymienionego używanego sprzętu i aparatury medycznej:

1.      Urządzenie do utylizacji tlenku etylenu, typ 50AE, z 2007r.

2.      Sterylizator gazowy typ „Amsco Eagle” 3017, z 2004 roku

3.      Fundskamera (angiograf), typ F450 Plus IR, Firmy Carl Zeiss, z 2001 roku

4.      Fakoemulsyfikator, z 2005 roku

5.      Nosze z wózkiem pod inkubator, z 2006 roku

postanowiła:

przetarg zakończyć wynikiem negatywnym

(nie wpłynęła ani jedna oferta)


Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dla realizowanego projektu pn. „Zdrowy Śląsk! Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej poprzez doposażenie i wymianę sprzętu medycznego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020  na wykonanie:


250 szt. naklejek
•    Nadruk kolorowy
•    Wymiary 80 mm x 40 mm
•    Laminowane
•    Opracowanie naklejek po stronie Wykonawcy w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym oraz dokument: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityk spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”
•    Zestawienia znaków dostępne są na stronie: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018

Oferta winna zawierać:
•    Cenę oferty dla zadania oraz stawkę podatku VAT.

Termin wykonania zamówienia: do 8.10.2019 r.
Termin płatności zostaje ustalony na 30 dni od daty wystawienia faktury.
Na podstawie otrzymanych ofert Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej wybierze ofertę najkorzystniejszą według niżej wymienionych kryteriów: Cena 100%.
Ofertę cenową uwzględniającą wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia prosimy przesłać na numer faksu 33 810 21 01 lub adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 30.09.2019  r.

Sabina Bigos – Jaworowska
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej 

 

INFORMACJA

         Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż używanego rezonansu magnetycznego GE Signa HDX, 1,5T, rok prod.2008, postanowiła wybrać ofertę firmy:

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o.o.
01-014 Warszawa
ul. Żytnia 16 lok. C

za kwotę brutto: 333.000,00 PLN

INFORMACJA

         Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż używanej lampy operacyjnej MACH 500F,  postanowiła:

 

przetarg zakończyć wynikiem negatywnym
(nie wpłynęła ani jedna oferta)

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej otrzymał w ramach dotacji Województwa Śląskiego środki w kwocie 992,5 tys. zł na zakup zestawu do litotrypsji ESWL. Wkład własny Szpitala wyniesie 7,5 tys. zł.

W dniu 16 września 2019 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy dotacji, w którym uczestniczył Pan Dariusz Starzycki – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pani Sabina Bigos – Jaworowska – Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Zestaw do litotrypsji służy do rozkruszania kamieni nerkowych metodą ESWL. Litotrypsja zewnątrzustrojową falą uderzeniową (ESWL) jest uznaną, bezinwazyjną, metodą leczenia kamicy nerkowej. Obecnie posiadany litotryptor ESWL użytkowany jest od ponad 10 lat i początkiem roku uległ poważnej awarii. Po przeprowadzonej analizie uznano, że koszty jego naprawy są zbyt wysokie. Powyższy zestaw będzie użytkowany w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, w którym jest leczonych średniorocznie 2000 pacjentów.

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż

używanego rezonansu magnetycznego GE Signa HDX, 1,5T, rok prod. 2008.

Cena wywoławcza – 229.947,75zł

Informację na temat urządzenia można uzyskać pod nr tel. 33 8102073 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala – www.hospital.com.pl

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż aparatu – rezonans magnetyczny GE Signa HDX 1,5T – nie otwierać przed 17.09.2019r. Godz. 12.00” – należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 17.09.2019r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)

Sprzedający ustala wadium w wysokości 22.994,77zł, które należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Szpitala nr Geting Bank S.A. 53 1560 0013 2189 6005 6000 0004 do dnia 16.09.2019r.Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Ponadto Sprzedający informuje iż:

 • Zdemontowany rezonans jest utrzymywany w tzw. stanie zimnym z zawartością helu w ilości wystarczającej do transportu aparatu;
 • Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu;
 • Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny
Załączniki:
Pobierz plik (projekt umowy sprzedaży rezonansu.doc)projekt umowy sprzedaży rezonansu.doc61 kB2019-09-10 08:392019-09-10 08:39
Pobierz plik (zalacznik 1.doc)zalacznik 1.doc32 kB2019-09-10 08:392019-09-10 08:39
Pobierz plik (regulamin sprzedazy 2019.pdf)regulamin sprzedazy 2019.pdf1707 kB2019-09-10 08:392019-09-10 08:39
Pobierz plik (Załącznik 2.doc)Załącznik 2.doc104 kB2019-09-10 08:442019-09-10 08:44