Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż

używanego rezonansu magnetycznego GE Signa HDX, 1,5T, rok prod. 2008.

Cena wywoławcza – 229.947,75zł

Informację na temat urządzenia można uzyskać pod nr tel. 33 8102073 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala – www.hospital.com.pl

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż aparatu – rezonans magnetyczny GE Signa HDX 1,5T – nie otwierać przed 17.09.2019r. Godz. 12.00” – należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 17.09.2019r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)

Sprzedający ustala wadium w wysokości 22.994,77zł, które należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Szpitala nr Geting Bank S.A. 53 1560 0013 2189 6005 6000 0004 do dnia 16.09.2019r.Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Ponadto Sprzedający informuje iż:

 • Zdemontowany rezonans jest utrzymywany w tzw. stanie zimnym z zawartością helu w ilości wystarczającej do transportu aparatu;
 • Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu;
 • Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny
Załączniki:
Pobierz plik (projekt umowy sprzedaży rezonansu.doc)projekt umowy sprzedaży rezonansu.doc61 kB2019-09-10 08:392019-09-10 08:39
Pobierz plik (zalacznik 1.doc)zalacznik 1.doc32 kB2019-09-10 08:392019-09-10 08:39
Pobierz plik (regulamin sprzedazy 2019.pdf)regulamin sprzedazy 2019.pdf1707 kB2019-09-10 08:392019-09-10 08:39
Pobierz plik (Załącznik 2.doc)Załącznik 2.doc104 kB2019-09-10 08:442019-09-10 08:44

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż następującego sprzętu i aparatury medycznej:

1. Urządzenie do utylizacji tlenku etylenu, typ 50AE, z 2007r. Cena wywoławcza – 4.323,25 zł
2. Sterylizator gazowy typ „Amsco Eagle” 3017, z 2004 roku. Cena wywoławcza – 4.599,75zł
3. Funduskamera (angiograf), typ F450 Plus IR, Firmy Carl Zeiss, z 2001 roku. Cena wywoławcza – 5.978,00 zł
4. Fakoemulsyfikator, z 2005 roku. Cena wywoławcza – 14.260,50 zł
5. Nosze z wózkiem pod inkubator, z 2006 roku. Cena wywoławcza – 577,25 zł
 
Informację na temat sprzętu medycznego  i aparatury medycznej można uzyskać pod nr tel. 33/810 20 73 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala – www.hospital.com.pl

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż sprzętu medycznego i aparatury medycznej  – nie otwierać przed 19.09.2019r. Godz. 12.00” – należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 19.09.2019r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)

Ponadto Sprzedający informuje iż:

 • Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu;
 • Dokumenty dotyczące przetargu w tym: regulamin przetargu, wzór umowy znajdują się na stronie internetowej Szpitala;
 • Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny
Załączniki:
Pobierz plik (projekt umowy.doc)projekt umowy.doc64 kB2019-09-06 08:542019-09-06 08:54
Pobierz plik (zalacznik 1.doc)zalacznik 1.doc36 kB2019-09-06 08:542019-09-06 08:54
Pobierz plik (regulamin sprzedazy 2019.pdf)regulamin sprzedazy 2019.pdf1707 kB2019-09-06 08:542019-09-06 08:54

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż:

używanej lampy operacyjnej MACH 500F,  z 2000 roku. Cena wywoławcza – 1.225,00 zł

Informację na temat lampy operacyjnej można uzyskać pod nr tel. 33/810 20 73 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala – www.hospital.com.pl

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż lampy operacyjnej  – nie otwierać przed 18.09.2019r. Godz. 12.00” – należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 18.09.2019r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)

Ponadto Sprzedający informuje iż:

 • Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu;
 • Dokumenty dotyczące przetargu w tym: regulamin przetargu, wzór umowy znajdują się na stronie internetowej Szpitala;
 • Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny
Załączniki:
Pobierz plik (projekt umowy.doc)projekt umowy.doc60 kB2019-09-06 08:512019-09-06 08:51
Pobierz plik (zalacznik 1.doc)zalacznik 1.doc32 kB2019-09-06 08:512019-09-06 08:51
Pobierz plik (regulamin sprzedazy 2019.pdf)regulamin sprzedazy 2019.pdf1707 kB2019-09-06 08:512019-09-06 08:51

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż używanej lampy operacyjnej MACH 500F  postanowiła:

przetarg zakończyć wynikiem negatywnym

(nie wpłynęła ani jedna oferta)

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż niżej wymienionego używanego sprzętu i aparatury medycznej:

1.      Urządzenie do utylizacji tlenku etylenu, typ 50AE, z 2007r.

2.      Sterylizator gazowy typ „Amsco Eagle” 3017, z 2004 roku

3.      Fundskamera (angiograf), typ F450 Plus IR, Firmy Carl Zeiss, z 2001 roku

4.      Fakoemulsyfikator, z 2005 roku

5.      Nosze z wózkiem pod inkubator, z 2006 roku

postanowiła:

przetarg zakończyć wynikiem negatywnym

(nie wpłynęła ani jedna oferta)

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała zawiadamia o odwołaniu przetargu na sprzedaż używanego rezonansu magnetycznego GE Signa HDX, 1,5T, rok prod. 2008, którego cena wywoławcza wynosiła 229 947,75 zł. Otwarcie ofert planowane było na dzień 05.09.2019 r. g.12.00 w siedzibie Sprzedającego.

W ogłoszeniu o przetargu zawarto informację o możliwości odwołania przetargu przez Szpital bez podania przyczyny.

W załączeniu informacja o rozstrzygnięciu konkursu.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz art.151 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1373 z późn. zm.) Komisja Konkursowa przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej informuje, że w postępowaniu konkursowym na: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białejzawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym konkursie w zakresie Pakietu 1 pkt 2-11.

INFORMACJA
O CZĘŚCIOWYM ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz art.151 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1373 z późn. zm.) Komisja Konkursowa przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej informuje, że w postępowaniu konkursowym na: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziałui w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białejzawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym konkursie w zakresie Pakietu 1 pkt 1.

Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż rezonansu magnetycznego

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanego rezonansu magnetycznego GE Signa HDX, 1,5T, rok prod. 2008.

Cena wywoławcza – 229.947,75zł

Informację na temat urządzenia można uzyskać pod nr tel. 33 8102073 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala – www.hospital.com.pl

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż aparatu – rezonans magnetyczny GE Signa HDX 1,5T – nie otwierać przed 05.09.2019r. Godz. 12.00” – należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 05.09.2019r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)

Sprzedający ustala wadium w wysokości 22.994,77zł, które należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Szpitala nr Geting Bank S.A. 53 1560 0013 2189 6005 6000 0004 do dnia 04.09.2019r.Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Ponadto Sprzedający informuje iż:

-         Zdemontowany rezonans jest utrzymywany w tzw. stanie zimnym z zawartością helu w ilości wystarczającej do transportu aparatu;
-         Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu;
-         Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny

Załączniki:
Pobierz plik (projekt umowy sprzedaży rezonansu.doc)projekt umowy sprzedaży rezonansu.doc61 kB2019-08-23 10:222019-08-23 10:22
Pobierz plik (zalacznik 1.doc)zalacznik 1.doc32 kB2019-08-23 10:222019-08-23 10:22
Pobierz plik (Załącznik 2.doc)Załącznik 2.doc106 kB2019-08-23 10:232019-08-23 10:23
Pobierz plik (regulamin sprzedazy 2019.pdf)regulamin sprzedazy 2019.pdf1707 kB2019-08-23 10:232019-08-23 10:23

Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż używanej lampy operacyjnej

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanej lampy operacyjnej MACH 500F,  z 2000 roku.

Cena wywoławcza – 2.450,00 zł

Informację na temat lampy operacyjnej można uzyskać pod nr tel. 33/810 20 73 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala – www.hospital.com.pl

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż lampy operacyjnej  – nie otwierać przed 30.08.2019r. Godz. 12.00” – należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 30.08.2019r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)

Ponadto Sprzedający informuje iż:

·         Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu;

·         Dokumenty dotyczące przetargu w tym: regulamin przetargu, wzór umowy znajdują się na stronie internetowej Szpitala;

·         Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny

Załączniki:
Pobierz plik (projekt umowy.doc)projekt umowy.doc60 kB2019-08-21 08:112019-08-21 08:11
Pobierz plik (zalacznik 1.doc)zalacznik 1.doc32 kB2019-08-21 08:112019-08-21 08:11
Pobierz plik (regulamin sprzedazy 2019.pdf)regulamin sprzedazy 2019.pdf1707 kB2019-08-21 08:122019-08-21 08:12