Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

W związku z wygaszeniem ostatniego ogniska grypy informujemy, że z dniem 21 lutego 2019 r. została przywrócona możliwość odwiedzin pacjentów wszystkich Oddziałów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Bielsko- Biała, dnia 20.02.2019r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 19/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego             w Bielsku – Białej  z dnia 13.02.2019r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 3 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

Zarządzenie nr 19/2019
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 13 lutego 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

INFORMACJA

         Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż sterylizatora parowego MC-10
postanowiła:

licytację zakończyć wynikiem negatywnym
(nie wpłynęła ani jedna oferta)

Archiwum Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, uprzejmie informuje, że dnia 3 marca 2019 roku nastąpi utylizacja dokumentacji medycznej przekazanej do naszego szpitala przez nieistniejące już placówki medyczne, a mianowicie:
Szpitala Miejskiego Stalownik
Oddziału chirurgii ortopedyczno-urazowej i Oddziału okulistycznego Szpitala Nr 3
Oddziału urologii Szpitala Nr 1 w Bielsku-Białej.
Utylizacja dotyczy dokumentów z 1998 roku.

Starszy referent archiwista
koordynator
Romana Polok

OGŁOSZENIE o licytacji towaru

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następujący towar:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 8/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej z dnia 14.01.2019r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 3 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Oferent zakres miejsce
GABINET LEKARSKI JACEK CHOWANIEC ul. Aleja „Solidarności” 16/3 45-404 Opole udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej Oddział Neurochirurgiczny
Agnieszka Stanclik Indywidualna Praktyka Lekarska ul. Konwaliowa 2/3 43-300 Bielsko Biała udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 

Jednocześnie informujemy, że n/w oferta zostały odrzucona gdyż nie spełniała warunków Udzielającego zamówienia:

Oferent zakres miejsce
INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MARZENA BASAK
ul. Broniewskiego 9C/7
44-238 Czerwionka-Leszczyny
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej Oddział Ginekologiczno – Położniczy

Dyrektor Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
Ryszard Batycki

 

 

Zarządzenie nr 8/2019

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

PODZIĘKOWANIE

W imieniu  pacjentów i personelu Oddziału Patologii Noworodka Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej pragniemy podziękować wszystkim zuchom i harcerzom z III Szczepu Harcerskiego ARGEMONIA Hufca Beskidzkiego ZHP  za odwiedziny i wszystkie upominki oraz prezenty, które zostały przekazane dla naszych małych pacjentów.

Dziękujemy również za podzielenie się  Betlejemskim Światłem Pokoju,  które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami.

Za wszystko BARDZO dziękujemy!!!

Personel Oddziału Patologii Noworodka

Bielsko - Biała, dnia 09.01.2019r.

OGŁOSZENIE o licytacji towaru

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następujący towar: