Logowanie

  • S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Bielsko – Biała, dn. 26.08.2021r.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej informuje, że na podstawie paragrafu 5 ust. 6 pkt 4  Załącznika nr 3 do Zrządzenia Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej Nr 101/2021 z dnia 13 sierpnia 2021r., unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie wykonywania angiografii DSA i embolizacji tętniaków, naczyniaków i guzów wewnątrz czaszkowych.

Dyrektor                                
Szpitala Wojewódzkiego                  
w Bielsku-Białej                        
Sabina Bigos-Jaworowska                 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w zakresie wykonywania angiografii DSA i embolizacji tętniaków, naczyniaków i guzów wewnątrz czaszkowych  wraz  z powołaniem Komisji konkursowej do wyboru ofert

 

Bielsko – Biała, dn. 23.08.2021r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej informuje, iż na podstawie paragrafu 5 ust. 6  pkt 1) Załącznika nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej Nr 99/2021 z dnia 29.07.2021r., unieważnia postępowanie konkursowe w zakresie Pakietu 1 pkt 1, 2 i 3 oraz Pakietu 2 pkt 2 i 3 na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz na podstawie paragrafu 5 ust. 6  pkt 4) Załącznika nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej Nr 99/2021 z dnia 29.07.2021r., unieważnia postępowanie konkursowe w zakresie Pakietu 2 pkt 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Dyrektor                                
Szpitala Wojewódzkiego                  
w Bielsku-Białej                        
Sabina Bigos-Jaworowska                 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 97/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 28.07.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 5 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

Bielsko- Biała, dnia 17.08.2021r.

Przedłużenie terminu składania ofert i otwarcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych .

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 101/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku – Białej z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniony zostaje termin składania i otwarcia ofert.

Nowe terminy:

Data składania do 25.08.2021 do godz. 12.30

Data otwarcia: 25.08.2021 o godz. 13.00

 Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Sabina Bigos – Jaworowska

       nss