Logowanie

  • S1
  • S2
  • S3
  • S4

     

 

 

 

 

Bielsko- Biała, dnia 25.05.2021r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 54/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 17.05.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 2 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż 2 sztuk lamp operacyjno-statywowych BHS-30, postanowiła:

przetarg zakończyć wynikiem negatywnym
(nie wpłynęła ani jedna oferta)

 

Bielsko- Biała, dnia 24.05.2021r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 53/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 14.05.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 2 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

Zarządzenie nr 54/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

       nss