Logowanie

  • S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101

poszukuje kandydata na stanowisko

Konserwator aparatury medycznej

Zaproszenie do składania ofert:

Wykonanie przebudowy pomieszczeń pracowni cytostatyków Apteki Szpitala Wojewódzkiego

w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała

Zarządzenie nr 101/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 13 sierpnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie wykonywania angiografii DSA i embolizacji tętniaków, naczyniaków i guzów wewnątrz czaszkowych  wraz  z powołaniem Komisji konkursowej do wyboru ofert

Unieważnienie postępowania na „Wykonanie przebudowy pomieszczeń pracowni cytostatyków Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej ul. Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko – Biała”

Załączniki:
Dostęp do URL (Unieważnienie.pdf)Unieważnienie.pdf105 kB2021-08-13 13:172021-08-13 13:17
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie wykonywania angiografii DSA i embolizacji tętniaków, naczyniaków i guzów wewnątrz czaszkowych w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym postępowanie konkursowe ogłoszone Zarządzeniem Nr 100/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej z dnia 4 sierpnia  2021r. unieważnia się.
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Sabina Bigos – Jaworowska

       nss