Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Znak: AT.AG/2013-95/2021

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Al. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała
ogłasza przetarg na:
wynajęcie powierzchni 2m² na zainstalowanie automatów do napojów i przekąsek
w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej.

 

Bielsko- Biała, dnia 19.02.2021r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 14/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku – Białej  z dnia 11.02.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim 
w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 2 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

Zarządzenie nr 18/2021

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 17 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Al. Armii Krajowej 101 43-316 Bielsko-Biała
ogłasza przetarg na:
na wynajęcie pomieszczenia z przeznaczeniem na sprzedaż aparatów słuchowych o  powierzchni 12m² w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej.

 

Bielsko-Biała, dnia 15.02.2021.

INFORMACJA

    Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej nformuje, iż po rozpatrzeniu ofert w postępowaniu przetargowym na wydzierżawienie terenu o powierzchni 53,5m², z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla taksówek, przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, Komisja Przetargowa wybrała ofertę następującej firmy:

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej,
Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała,
ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego
z Pododdziałem Udarowym
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Zarządzenie nr 14/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 11 lutego 2021 r.
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej
oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

Bielsko – Biała, dnia 08.02.2021 r.

Znak: DAT/0717-21/1026/2021

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PROCEDURY WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała zawiadamia wszystkich Wykonawców, iż postępowanie na „Świadczenie usług nadzoru budowlanego dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej” zostało unieważnione bez podania przyczyny.

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Załączniki:
Pobierz plik (Protokół.pdf)Protokół.pdf1428 kB2021-03-04 13:132021-03-04 13:13

Personel zaszczepiony w dniu 28.01.2021 – ustalony obowiązkowy termin w dniu 19.02.2021 r. W przypadku bezwzględnych przeciwskazań do przyjęcia w tym dniu II dawki należy o tym poinformować (tel. 33.8102144).

Ostatnie terminy szczepień II dawką dla pozostałego personelu są przewidywane na 08.02.2021, 09.02.2021 i 12.02.2021 (konieczne wcześniejsze ustalenie terminu).