Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż rezonansu magnetycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanego rezonansu magnetycznego GE Signa HDX, 1,5T, rok prod. 2008.

Cena wywoławcza – 620.000,00 zł

Informację na temat urządzenia można uzyskać pod nr tel. 33 8102162 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala – www.hospital.com.pl

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż aparatu – rezonans magnetyczny GE Signa HDX 1,5T – nie otwierać przed 17.06.2019r. Godz. 12.00” – należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 17.06.2019r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)

Sprzedający ustala wadium w wysokości 62.000,00 zł, które należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Szpitala nr Geting Bank S.A. 53 1560 0013 2189 6005 6000 0004 do dnia 14.06.2019r.Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Ponadto Sprzedający informuje iż:

 • Demontaż rezonansu jest po stronie Sprzedającego, przekazanie aparatu nastąpi w uzgodnionym terminie pomiędzy 1 -20 lipca 2019r;
 • Zdemontowany rezonans będzie utrzymywany w tzw. stanie zimnym z zawartością helu w ilości wystarczającej do transportu aparatu;
 • Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu;
 • Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny
Załączniki:
Pobierz plik (projekt umowy sprzedaży rezonansu.doc)projekt umowy sprzedaży rezonansu.doc60 kB2019-06-07 07:152019-06-07 07:15
Pobierz plik (regulamin sprzedazy 2019.pdf)regulamin sprzedazy 2019.pdf1707 kB2019-06-07 07:162019-06-07 07:16
Pobierz plik (zalacznik 1.doc)zalacznik 1.doc33 kB2019-06-07 07:162019-06-07 07:16
Pobierz plik (Załącznik 2.doc)Załącznik 2.doc106 kB2019-06-07 07:162019-06-07 07:16

Bielsko - Biała, dnia 05.06.2019r.

Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż używanego aparatu RTG

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanego aparatu RTG Philips Practix 100, z 1998 roku

Bielsko - Biała, dnia 05.06.2019r.

 

Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż używanej karetki transportowej FIAT model Doblo Cargo

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanej, uszkodzonej w wyniku kolizji drogowej karetki transportowej FIAT model Doblo Cargo, z 2015 roku.

INFORMACJA

         Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż używanego rezonansu magnetycznego GE Signa HDX, 1,5T, rok prod.2008 postanowiła:

przetarg zakończyć wynikiem negatywnym
(nie wpłynęła ani jedna oferta)

Zarządzenie nr 59/2019

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż rezonansu magnetycznego

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanego rezonansu magnetycznego GE Signa HDX, 1,5T, rok prod. 2008.

Cena wywoławcza – 919 791,00 zł

Informację na temat urządzenia można uzyskać pod nr tel. 33 8102162 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala – www.hospital.com.pl

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż aparatu – rezonans magnetyczny GE Signa HDX 1,5T – nie otwierać przed 05.06.2019r. Godz. 12.00” – należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 05.06.2019r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)

Sprzedający ustala wadium w wysokości 91 979,10 zł, które należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Szpitala nr Geting Bank S.A. 53 1560 0013 2189 6005 6000 0004 do dnia 04.06.2019r.Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Ponadto Sprzedający informuje iż:

·         Demontaż rezonansu jest po stronie Sprzedającego, przekazanie aparatu nastąpi w uzgodnionym terminie pomiędzy 1 -20 lipca 2019r;

·         Zdemontowany rezonans będzie utrzymywany w tzw. stanie zimnym z zawartością helu w ilości wystarczającej do transportu aparatu;

·         Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu;

·         Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik 2.doc)Załącznik 2.doc106 kB2019-05-28 10:592019-05-28 10:59
Pobierz plik (zalacznik 1.doc)zalacznik 1.doc34 kB2019-05-29 10:062019-05-29 10:06
Pobierz plik (regulamin sprzedazy.pdf)regulamin sprzedazy.pdf1703 kB2019-05-29 10:182019-05-29 10:18
Pobierz plik (projekt umowy sprzedaży rezonansu - wer. ost..doc)projekt umowy sprzedaży rezonansu - wer. ost..doc64 kB2019-05-31 10:252019-05-31 10:25

Tragiczne w skutkach wydarzenia, które miały miejsce w bieżącym roku w izbach przyjęć i w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych kilku szpitali w województwie śląskim stały się impulsem dla Śląskiej Izby Lekarskiej do podjęcia działań informacyjnych, mających na celu przeciwdziałanie narastającemu oblężeniu SOR-ów przez pacjentów, którzy nie znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i nie wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.

Jednym z elementów kampanii są trzy rodzaje plakatów, które niosą za sobą komunikat, by nie odbierać pacjentom w stanie zagrożenia zdrowia lub życia szansy na doraźną pomoc przez pacjentów, których stan pozwala na udanie się do placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lub do lekarza rodzinnego w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Samorząd Województwa Śląskiego także włączył się w promocję akcji pn.: „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!”, uświadamiającej pacjentów, by umiejętnie korzystali z przygotowanych dla nich rozwiązań systemowych.

PACJENCI ZAKŁADU REHABILITACJI

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej informuje, że w związku z ogólnopolską akcją protestacyjną fizjoterapeutów w dniu 07.05.2019 r. Zakład Rehabilitacji będzie czynny od 6.45 do 14.35.

Za zaistniałe trudności w uzyskaniu świadczenia zdrowotnego przepraszamy.

Po dwóch latach realizacji w kwietniu 2019 r. została ukończona inwestycja Szpitala pn. „Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielska-Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowi i życia”.

Celem inwestycji było zwiększenie przestrzeni użytkowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, utworzenie obszaru segregacji  oraz poprawa układu funkcjonalno-użytkowego pomieszczeń oddziału w celu poprawy warunków oraz usprawnienia obsługi pacjentów w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Ponadto zakupiono również nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną wykorzystywany w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Łącznie wartość inwestycji ponad – 8 300 000 zł
Dofinasowanie zewnętrzne łącznie -  5 940 062,45 zł
Środki własne – 2 359 937,55 zł

W ramach inwestycji Szpital realizował dwa projekty, które uzyskały dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej w dwóch kolejnych edycjach konkursu: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  9.1. Infrastruktura Ratownictwa Medycznego w latach 2016 i 2017 r.

Pierwszy projekt - „Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielska-Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia” został zakwalifikowany do dofinasowania w październiku 2016 r. W ramach tego projektu zrealizowano przede wszystkim roboty związane z przebudową  pomieszczeń oddziału oraz zakupiono zabudowę meblową i w niewielkim zakresie sprzęt.
Wartość projektu wyniosła – 5 532 449,79 zł.
Dofinasowanie z POIŚ – 3 399 457,28 zł
Dotacja Województwa Śląskiego – 339 944,00 zł
Środki własne Szpitala – 1 793 048,51 zł

Drugi projekt – „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych w stanach zagrożenia zdrowia i życia”  uzyskał dofinasowanie w grudniu 2017 r. W ramach projektu zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną używane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Wartość projektu wyniosła – 2 591 180,34 zł
Dofinansowanie z POIŚ – 2 200 661,20 zł
Środki własne – 390 519,14 zł
Ponadto poza pokryciem wkładu własnego w wymienionych projektach Szpital z własnych środków sfinansował zakup wyposażenia dodatkowego oraz konieczne naprawy i remonty na łączną kwotę ponad 180 000zł.

Dzięki zrealizowanej inwestycji Szpital zyskał nowoczesny, przestronny Szpitalny Oddział Ratunkowy, spełniający wszystkie współczesne standardy związane z udzielaniem świadczeń medycznych pacjentom w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Oddane do użytkowania pomieszczenia są klimatyzowane, wyposażone w wentylację mechaniczną , węzły sanitarne. Mieszkańcy regionu mogą korzystać z nowoczesnego oddziału ratunkowego wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę medyczną.