Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr 62/2018
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert


podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1638 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późniejszymi zmianami) .

§ 1

1.      Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału  i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Oddział Neurochirurgiczny,

2)      Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ,

3)      Oddział Gastroenterologiczny i Chorób Wewnętrznych z Pracownią Endoskopii,

4)      Oddział Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pracownią Audiologiczną i Pracownią Endoskopii,

5)      Oddział Kardiologiczny ze Stanowiskami Intensywnego Nadzoru Kariologicznego,

6)      Oddział Neurologiczny,

7)      Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt,

8)      Oddział Noworodkowy,

9)      Oddział Chorób Wewnętrznych,

10)  Oddział Hematologii,

11)  Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,

12)  Szpitalny Oddział Ratunkowy.

PAKIET 2

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy – obowiązki lekarza zakładowego.

PAKIET 3

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Otolaryngologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

PAKIET 4

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Patomorfologii w zakresie: diagnostyki patomorfologicznej preparatów:

- wykonywanie biopsji cienkoigłowej – podanie ceny za jedną zmianę ogniskową

- ocena mikroskopowa biopsji cienkoigłowej – cena za jedną zmianę,

- wykonanie i ocena badania śródoperacyjnego,

- diagnozowania preparatów histopatologicznych – cena za jeden preparat / bloczek

- ocena cytologii ginekologicznej,

- pobranie wycinków z materiału tkankowego – cena za 1 wycinek

PAKIET 5

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji wzakresie:

1)      pielęgniarka/pielęgniarz,

2)      położna.

§ 2

Regulamin organizowania konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie określonym w § 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

1.       Powołuję Komisję Konkursową w składzie:

1)      lek. Maciej Skwarna – Przewodniczący Komisji

2)      Mielnikiewicz Anna - Sekretarz Komisji

3)      Wykręt Barbara - Członek Komisji

4)      Białka Joanna - Członek Komisji

2.       Ustalam kryteria oceny ofert oraz Szczegółowe warunki konkursu, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2018 r., o godz. 11:00.

§ 5

Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
Ryszard Batycki

 

Załączniki:
Pobierz plik (zarządzenie.pdf)zarządzenie.pdf289 kB2018-07-10 14:282018-07-10 14:28
Pobierz plik (załacznik nr 1 - ogłoszenie.pdf)załacznik nr 1 - ogłoszenie.pdf289 kB2018-07-10 14:282018-07-10 14:28
Pobierz plik (załącznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf)załącznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf241 kB2018-07-10 14:282018-07-10 14:28
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.pdf)Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.pdf397 kB2018-07-10 14:292018-07-10 14:29
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.pdf)Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.pdf409 kB2018-07-10 14:292018-07-10 14:29

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej,
Al. Armii Krajowej 101

zatrudni lekarzy specjalistów
lub lekarzy w trakcie specjalizacji

 

Lekarzy specjalistów w zakresie:

chorób wewnętrznych, neurochirurgii, nefrologii, pediatrii, neonatologii, hematologii, kardiologii,otorynolaryngologii

Lekarzy specjalistów lub chcących się specjalizować w zakresie:

chorób wewnętrznych, neurologii, kardiologii, otorynolaryngologii

 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych

 

Proponujemy pracę w ramach umowy cywilnoprawnej
lub zatrudnienia w ramach umowy o pracę
Zainteresowanych prosimy o kontakt
z sekretariatem Szpitala
tel. 033-8102144
lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE
o licytacji urządzeń spalarni
Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następujące urządzenia:

INFORMACJA


Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury i sprzętu medycznego:
1. podnośnika wannowego AMBULIFT
2. podnośnika dla pacjenta MAXIMOWE
3. noszy materiałowych.


postanowiła:
licytację unieważnić
(nie wpłynęła żadna oferta)

INFORMACJA


Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury medycznej:
1. sterylizatora parowego SC-8
2. sterylizatora parowego MC-10.


postanowiła:
licytację unieważnić
(nie wpłynęła żadna oferta)

Bielsko- Biała, dnia 22.06.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 49/2018 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 13.06.2018r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 4 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

OGŁOSZENIE

o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

OGŁOSZENIE

o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

Aneks nr 1

z dnia 18 czerwca 2018r.

 

do Zarządzenia nr 49/2018 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

z dnia 13 czerwca 2018r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Zarządzenie nr 49/2018
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 13 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1638 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późniejszymi zmianami) .