Logowanie

  • S1
  • S2
  • S3
  • S4

     

 

 

INFORMACJA
O CZĘŚCIOWYM
ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSUA

 Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz art.151 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1373 z późn. zm.) Komisja Konkursowa przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej informuje, że w postępowaniu konkursowym w wyniku badania i oceny wybrane zostały jako najkorzystniejsze niżej wymienione oferty na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru lekarskiego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w zakresie:

Szpital Wojewódzki uruchomił nowoczesny zestaw do litotrypsji, czyli rozkruszania kamieni nerkowych metodą ESWL. Aparat MODULITH SLK to jedno z najnowocześniejszych obecnie urządzeń. Kupione zostało dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który przekazał na ten cel około 1 mln złotych. W ramach inwestycji zmodernizowano również pracownię, w której znajduje się aparat.

Sabina Bigos-Jaworowska, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego, witając gości przybyłych na spotkanie z okazji uruchomienia pracowni, podziękowała Samorządowi Województwa Śląskiego za zaangażowanie w sprawy naszej placówki. Dotychczas używany litotryptor zepsuł się początkiem tego roku. Koszty naprawy okazały się zbyt wysokie. Zdecydowano więc o kupnie nowego sprzętu.

Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego wyraziła zadowolenie, że urządzenie udało się tak szybko kupić.

Krzysztof Pliszek, z-ca dyrektora ds. lecznictwa, a także ordynator Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Wojewódzkiego wyjaśnił, że ESWL jest najczęściej stosowaną metodą leczenia kamicy nerkowej na świecie. To również najmniej inwazyjny sposób, który nie wymaga znieczulenia i chirurgicznego naruszenia tkanek pacjenta. – Litotrypsja zewnątrzustrojowa falą uderzeniową jest wykorzystywana jako pierwszy etap leczenia u blisko 80% osób, cierpiących na kamicę układu moczowego. W czasie zabiegu złóg kruszony jest na drobne fragmenty, które chory musi wydalić wraz z moczem. Wydalanie pokruszonych pozostałości trwa od kilku godzin do kilku tygodni. Zależy to od ich wielkości i budowy anatomicznej moczowodów – powiedział ordynator. Aby pokruszyć kamienie przy użyciu ESWL konieczne jest ich uwidocznienie. Do lokalizacji złogów wykorzystuje się fluoroskopię /promieniowanie rentgenowskie/ oraz ultrasonografię.

Urządzenie, które uruchomiono w Szpitalu Wojewódzkim można łączyć z różnymi stołami operacyjnymi oraz aparatami RTG. Przygotowanie systemu do zabiegu zajmuje bardzo mało czasu. Niewielka, kompaktowa konstrukcja aparatu umożliwia łatwy dostęp operatora do chorego i elementów sterujących systemu. Duża średnica głowicy terapeutycznej sprawia, że podczas zabiegu pacjent odczuwa znacznie mniej bólu, a dokładny system lokalizacji złogów pozwala na precyzyjne wykonywanie litotrypsji zarówno u dorosłych jak i dzieci.

Aparat może być wykorzystywany przy zabiegach urologicznych m.in. do kruszenie kamieni nerkowych, moczowych i w pęcherzu moczowym, a także likwidacji kamieni żółciowych w pęcherzyku żółciowym i w przewodach trzustkowych. Pomoże także pacjentom cierpiącym na chorobę Peyroniego, zaburzenia erekcji i zapalenia prostaty. 

ESWL wprowadzono w Polsce do codziennej praktyki urologicznej w 1988 roku. W Bielsku-Białej pierwszy zabieg litotrypsji przy użyciu aparatu ESWL wykonano w 2000 roku w Szpitalu Wojewódzkim.

 

Bielsko Biała, dn. 16.12.2019

INFORMACJA

O CZĘŚCIOWYM ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz art.151 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1373 z późn. zm.) Komisja Konkursowa przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej informuje, że w postępowaniu konkursowym w wyniku badania i oceny wybrane zostały jako najkorzystniejsze niżej wymienione oferty na:

Zarządzenie nr   149 /2019
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 13 grudnia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii wchodzących w zakres działania Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego   w Bielsku – Białej oraz Poradni Urologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

Zarządzenie nr 148/2019

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 13 grudnia 2019 r.

 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

       nss