Logowanie

  • S1
  • S2
  • S3
  • S4

     

 

 

Zarządzenie nr 144/2019

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 09 grudnia 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Zarządzenie nr 142/2019
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 04 grudnia 2019 r.

 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 
podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2190 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1373 z późniejszymi zmianami) .

 

W budynku A Szpitala Wojewódzkiego zainstalowano nowoczesny systemu przeciwpożarowy. Na oddziałach pojawiły się m.in. nowe czujniki dymu, które błyskawicznie wykryją wszelkie zagrożenia.


Łukasz Matlakiewicz, z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych placówki poinformował, że inwestycja była koniecznością. Dotychczasowa instalacja działała, ale założona została w momencie uruchomienia szpitala, czyli 20 lat temu. – Od kilku lat staraliśmy się o dofinansowanie na wymianę systemu PPOŻ. W końcu pozyskaliśmy pieniądze – powiedział Łukasz Matlakiewicz.

Inwestycja kosztowała 495 tysięcy złotych. 470 tysięcy pochodzi z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Z własnych funduszy Szpital Wojewódzki dołożył do instalacji 25 tysięcy złotych.
 

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż używanego rezonansu magnetycznego GE Signa HDX, 1,5T, rok prod.2008, postanowiła wybrać ofertę firmy:
 
Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o.o.
01-014 Warszawa
ul. Żytnia 16 lok. C
za kwotę brutto: 233.000,00 PLN
 
Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż niżej wymienionego używanego sprzętu medycznego:
1. Łóżko dziecięce LD-4.0, z 2001 roku - w ilości 5 sztuk
2. Aparat do pomiaru ciśnienia krwi, z 2000 roku, w ilości 4 sztuk
3. Negatoskop 8-sekcyjny „Delux”, z 1998 roku
4. Negatoskop NGP-40 na statywie, z 1998 roku – w ilości 2 sztuki
5. Negatoskop NGP-10,z 1998 roku
6. Negatoskop 10, 1998 roku
7. Negatoskop 10, 1998 roku
8. Negatoskop 2-sekcyjny, z 1998 roku
9. Negatoskop 4-sekcyjny, z 1998 roku
10. Negatoskop NGP-10, z 1998 roku – w ilości 3 sztuki
11. Negatoskop NGP-10, z 1998 roku – w ilości 2 sztuki
12. Negatoskop NGP-30, z 1998 roku
13. Negatoskop NGP-40, z 1998 roku
14. Negatoskop NGP-41 hf, z 1998 roku
15. Sterylizator parowy CASTLE, typ MC-133, z 1999 roku
postanowiła: 
 
przetarg zakończyć wynikiem negatywnym
(nie wpłynęła ani jedna oferta)
 

       nss