Logowanie

  • S1
  • S2
  • S3
  • S4

     

 

 

Zarządzenie nr 47 /2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Bielsko–Biała, dn. 23.04.2021r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej informuje, iż na podstawie paragrafu 5 ust. 6  pkt 3) Załącznika nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej Nr 45/2021 z dnia 19.04.2021r., unieważnia postępowanie konkursowe w zakresie Pakietu 1 na kompleksowe świadczenie usług medycznych   w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG oraz na podstawie paragrafu 5 ust. 6  pkt 5) Załącznika nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej Nr 45/2021 z dnia 19.04.2021r., unieważnia postępowanie konkursowe w zakresie Pakietu 2 na kompleksowe świadczenie usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG oraz pełnienie funkcji i obowiązków Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej.

Dyrektor Szpitala               
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej     
z upoważnienia lek. Krzysztof Pliszek  
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa      

 

 

Bielsko- Biała, dnia 23.04.2021r.

Informacja o częściowym rozstrzygnięciu konkursu ofert

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 45/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 19.04.2021r. do przeprowadzenia konkursu ofert w zakresie Pakietu 1 na kompleksowe świadczenie usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej poprzez całodobowe zabezpieczenie świadczeń lekarza radiologa w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej tj. w pracowni RTG, TK, MR, USG, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 10 złożonymi na konkurs ofertami.

W związku z paragrafem 5 ust. 4c oraz 4e Załącznika nr 3 do Zarządzenia  Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej Nr 45/2021 z dnia 19.04.2021r. w wyniku badania i oceny zostały odrzucone poniższe oferty:

 

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej,

 Al. Armii Krajowej 101

zatrudni

Pielęgniarki, Pielęgniarzy

Stabilne zatrudnienie 

Możliwość rozwoju zawodowego

Warunki płacowe i forma zatrudnienia do uzgodnienia

Zainteresowanych prosimy o kontakt

pod numerem telefonu

33 8102002  lub 33 8102201/04

Zarządzenie nr 45/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

       nss