Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr 25/2018

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Do pacjentów w całej Polsce trafiło ponad 4,2 mln ulotek dotyczących profilaktyki onkologicznej.  Ministerstwo Zdrowia przygotowało ulotki oraz 200 tys. plakatów zachęcających do badań w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024.

Resort zdrowia rozesłał materiały promocyjne między innymi  do wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także do centrów onkologii oraz fundacji, które zgłosiły takie zapotrzebowanie. Stamtąd ulotki i plakaty trafią m.in. do podmiotów leczniczych.

Więcej informacji na stronie:

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/profilaktyka-onkologiczna-akcja-informacyjna-ministerstwa-zdrowia/

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 101/2017 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego             w Bielsku – Białej  z dnia 08.12.2017r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 37 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 103/2016 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego             w Bielsku – Białej  z dnia 14.12.2017r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 3 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

Bielsko- Biała, dnia 21.12.2017r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 99/2017 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego             w Bielsku – Białej  z dnia 08.12.2017r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 209 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

Bielsko-Biała, 21 grudnia 2017 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 102/2017 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na przejęcie obowiązków wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii wchodzących w zakres działania Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, przy zapewnieniu ze strony Przyjmującego zmówienie zespołu lekarzy posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na ww. konkurs ofertą.

W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

NZOZ DIAGNOST MED. Sp. z o.o. 34-300 Żywiec, ul Sienkiewicza 31

PODZIĘKOWANIE

W imieniu wszystkich pacjentów i personelu Oddziału Patologii Noworodka Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej pragniemy podziękować cudownym zuchom i harcerzom z III Szczepu Harcerskiego ARGEMONIA za okazane zainteresowanie, wielkie serce i zrozumienie wielu różnych potrzeb swoich Kolegów - tj. maleńkich pacjentów – wcześniaków Naszego Oddziału. Dziękujemy za odwiedziny i wszystkie upominki oraz prezenty, które zostały przekazane dla naszych wcześniaków.

Za wszystko BARDZO dziękujemy!!!

Personel Oddziału Patologii Noworodka

 

Bielsko-Biała, 15 grudnia 2017 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii wchodzących w zakres działania Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej oraz Poradni Urologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na ww. konkurs ofertą.

W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

Centrum Medyczne MEDUR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul.  Gen. Stefana Grota – Roweckiego 6/2.

Zarządzenie nr 103/2017

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 14grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert