Logowanie

  • S1
  • S2
  • S3
  • S4

     

 

 

W Szpitalu Wojewódzkim można skorzystać z pomocy wyjątkowych specjalistów. To larwy muchy plujki. Z chirurgiczną precyzją leczą trudno gojące się rany. Żywią się tylko bakteriami i martwą tkanką. Bywają skuteczniejsze, niż chirurg i antybiotyki.

 – Część pacjentów decyduje się na takie leczenie. Uważają, że skoro ma im to pomóc, to nie widzą przeciwwskazań. Dla innych jest to nie do przyjęcia – tłumaczy Krzysztof Konop, lekarz z poradni chirurgii ogólnej i naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego. To właśnie tu można skorzystać z larwoterapii.

Zabiegi nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjent musi sam za nie zapłacić. Jedna sesja kosztuje około 100 złotych.

Szpital Wojewódzki sprowadza larwy z Kędzierzyna Koźla, gdzie hodowane są w sterylnych warunkach, na specjalnych matach, a następnie przewożone w odpowiednich pojemnikach. – Kiedy do nas trafiają  ich temperatura wynosi między 4 i 6 stopni C. Są  więc ospałe. Mają długość od półtora do dwóch milimetrów. Kładziemy je na ranę i przykrywamy szczelnym opatrunkiem. Ciepło ciała i wilgoć powodują, że zabierają się do pracy – tłumaczy chirurg. Jedna sesja trwa 72 godziny. Po tym czasie larwy osiągają wielkość nawet 12 milimetrów i są utylizowane.

 Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej,
Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała,
ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące akty prawne: art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 2  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 393), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) oraz regulamin komisji konkursowej.

Szpital Wojewódzki zamierza zmodernizować system energetyczny oraz rozbudować istniejącą elektrownię fotowoltaiczną. Koszt całego projektu opiewa na 11 mln złotych. - Realizacja inwestycji ma przynieść rocznie oszczędności rzędu 500 tysięcy złotych – wyjaśnia Łukasz Matlakiewicz, zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych szpitala.

Placówka stara się o dofinansowanie przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja może wynieść nawet do 95 procent wartości projektu. Na pozostałe 5 procent  szpital zamierza zaciągnąć preferencyjna pożyczkę w NOŚiGW.

Modernizacja ogrzewania polegać będzie na zastąpieniu systemu opartego o parę, na inny, bazujący na gorącej wodzie.
 

Liczyła się każda chwila. Policjanci z bielskiej drogówki eskortowali samochód z rodzącą mieszkanką Śląska Cieszyńskiego. W Szpitalu Wojewódzkim na pacjentkę czekał zespół lekarzy i położnych. Wszystko skończyło się dobrze.

Do niecodziennej sytuacji doszło w miniony poniedziałek. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej mundurowi z bielskiej drogówki - st. sierż. Kamil Foszcz i sierż. Krzysztof Jarzyna, pełnili służbę na trasie łączącej Bielsko-Białą z powiatem żywieckim. Kiedy patrolowali ul. Grunwaldzką w Milówce, przy ich radiowozie zatrzymała się skoda. Kierowca poinformował, że wiezie ciężarną pasażerkę, która prawdopodobnie zaczęła rodzić.

38-latek obawiał się, że z powodu dużego natężenia ruchu drogowego nie dojedzie na czas do szpitala w Bielsku-Białej. Policjanci postanowili pomóc przyszłym rodzicom. W celu zapewnienia sprawnego i przede wszystkim, bezpiecznego przejazdu, po konsultacji z dyżurnym bielskiej jednostki, na sygnałach pilotowali ich aż do Szpitala Wojewódzkiego. Policjanci przez blisko 40 km prowadzili eskortę, ułatwiając przejazd kierowcy skody.

Zarządzenie nr 127/2019

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

       nss