Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

PODZIĘKOWANIE

W imieniu wszystkich pacjentów i personelu Oddziału Patologii Noworodka Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej pragniemy podziękować cudownym zuchom i harcerzom z III Szczepu Harcerskiego ARGEMONIA za okazane zainteresowanie, wielkie serce i zrozumienie wielu różnych potrzeb swoich Kolegów - tj. maleńkich pacjentów – wcześniaków Naszego Oddziału. Dziękujemy za odwiedziny i wszystkie upominki oraz prezenty, które zostały przekazane dla naszych wcześniaków.

Za wszystko BARDZO dziękujemy!!!

Personel Oddziału Patologii Noworodka

 

Bielsko-Biała, 15 grudnia 2017 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii wchodzących w zakres działania Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej oraz Poradni Urologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na ww. konkurs ofertą.

W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

Centrum Medyczne MEDUR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul.  Gen. Stefana Grota – Roweckiego 6/2.

Zarządzenie nr 103/2017

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 14grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Zarządzenie nr   102/2017
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia  14 grudnia  2017 roku

 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na przejęcie obowiązków wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii wchodzących w zakres działania Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, przy zapewnieniu ze strony Przyjmującego zmówienie zespołu lekarzy posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert
 

UWAGA!

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r. Natomiast od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Więcej informacji na temat e-ZLA znajduje się na stronie internetowej http://www.zus.pl/ezla. W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości przedsiębiorca może zgłosić się również do najbliższej jednostki ZUS albo połączyć z konsultantem COT.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (e-ZLA_krok po kroku_manual.pdf)e-ZLA_krok po kroku_manual.pdf959 kB2017-12-13 11:422017-12-13 11:42

UWAGA!

Od 1 stycznia 2018r. zmieni się sposób rozliczania i opłacania składek do ZUS. Przedsiębiorca będzie przekazywał wszystkie składki na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Polecamy zapoznać się z załączonymi broszurami w załącznikach.
 

 

Załączniki:
Pobierz plik (e-Składka_Broszura.pdf)e-Składka_Broszura.pdf1119 kB2017-12-13 11:342017-12-13 11:34
Pobierz plik (e-Składka_ulotka.pdf)e-Składka_ulotka.pdf148 kB2017-12-13 11:342017-12-13 11:34

Zarządzenie nr 101/2017
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 08 grudnia 2017 r.


w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert


podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1638 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późniejszymi zmianami) .

Zarządzenie nr   100 /2017

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 8 grudnia 2017 roku

 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii wchodzących w zakres działania Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej oraz Poradni Urologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Zarządzenie nr 99/2017

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 08 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert