Logowanie

  • S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanego niżej wymienionego sprzętu medycznego:
1. Łóżko dziecięce LD-4.0, z 2001 roku  - w ilości 5 sztuk
Cena wywoławcza – 370,00 zł za 1 sztukę
2. Aparat do pomiaru ciśnienia krwi, z 2000 roku, w ilości 4 sztuk
Cena wywoławcza – 79,00 zł za 1 sztukę
3. Negatoskop 8-sekcyjny „Delux”,  z 1998 roku
Cena wywoławcza – 288,50 zł
4. Negatoskop NGP-40 na statywie, z 1998 roku – w ilości 2 sztuki
Cena wywoławcza – 242,50 zł za 1 sztukę
5. Negatoskop NGP-10,z 1998 roku
Cena wywoławcza – 47,50 zł
6. Negatoskop 10, 1998 roku
Cena wywoławcza – 83,00 zł
7. Negatoskop 10, 1998 roku
Cena wywoławcza – 55,50 zł
8. Negatoskop 2-sekcyjny, z 1998 roku
Cena wywoławcza – 50,00 zł
9. Negatoskop 4-sekcyjny, z 1998 roku
Cena wywoławcza – 85,00 zł
10. Negatoskop NGP-10, z 1998 roku – w ilości 3 sztuki
Cena wywoławcza – 33,50 zł za 1 sztukę
11. Negatoskop NGP-10, z 1998 roku – w ilości 2 sztuki
Cena wywoławcza – 66,50 zł za 1 sztukę
12. Negatoskop NGP-30, z 1998 roku
Cena wywoławcza – 70,50 zł
13. Negatoskop NGP-40, z 1998 roku
Cena wywoławcza – 116,50 zł
14. Negatoskop NGP-41 hf, z 1998 roku
Cena wywoławcza – 230,50 zł
15. Sterylizator parowy CASTLE, typ MC-133, z 1999 roku
Cena wywoławcza – 11.797,00 zł
 
Informację na temat aparatury medycznej, urządzeń oraz wyposażenia można uzyskać pod nr tel. 33/810 20 73 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala – www.hospital.com.pl
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż sprzętu medycznego  – nie otwierać przed 28.11.2019r. Godz. 12.00” – należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 28.11.2019r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)
Ponadto Sprzedający informuje iż:
Istnieje możliwość zapoznania się ze stanem zbywanego w przetargu sprzętu medycznego po wcześniejszym umówieniu terminu;
Dokumenty dotyczące przetargu w tym: regulamin przetargu, wzór umowy znajdują się na stronie internetowej Szpitala;
Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny
Załączniki:
Pobierz plik (projekt umowy.doc)projekt umowy.doc69 kB2019-11-18 10:412019-11-18 10:41
Pobierz plik (zalacznik 1.doc)zalacznik 1.doc46 kB2019-11-18 10:412019-11-18 10:41
Pobierz plik (regulamin sprzedazy 2019.pdf)regulamin sprzedazy 2019.pdf1707 kB2019-11-18 10:412019-11-18 10:41
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanego rezonansu magnetycznego GE Signa HDX, 1,5T, rok prod. 2008.
Cena wywoławcza – 229.947,75zł
Informację na temat urządzenia można uzyskać pod nr tel. 33 8102073 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala – www.hospital.com.pl
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż aparatu – rezonans magnetyczny GE Signa HDX 1,5T – nie otwierać przed 27.11.2019r. Godz. 12.00” – należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 27.11.2019r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)
Sprzedający ustala wadium w wysokości 22.994,77zł, które należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Szpitala nr Geting Bank S.A. 53 1560 0013 2189 6005 6000 0004 do dnia 26.11.2019r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy.
Ponadto Sprzedający informuje iż:
Zdemontowany rezonans jest utrzymywany w tzw. stanie zimnym z zawartością helu 35%;
Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu;
Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny
Załączniki:
Pobierz plik (umowa.doc)umowa.doc66 kB2019-11-18 08:252019-11-18 08:25
Pobierz plik (zalacznik 1.doc)zalacznik 1.doc32 kB2019-11-18 08:252019-11-18 08:25
Pobierz plik (załącznik nr 2.doc)załącznik nr 2.doc105 kB2019-11-18 08:252019-11-18 08:25
Pobierz plik (regulamin sprzedazy 2019.pdf)regulamin sprzedazy 2019.pdf1707 kB2019-11-18 08:262019-11-18 08:26

W niedzielę wieczorem Szpital Wojewódzki podświetlony został na fioletowo.

Dzień 17 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Wcześniaka. Fiolet symbolizuje waleczność, wrażliwość i wyjątkowość. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, dzięki którym udało się w naszym szpitalu zorganizować święto wcześniaków.
Ideą święta jest  zwracanie uwagi społeczeństwa na wcześniactwo i wiążące się z nim rozległe konsekwencje dla samych maluchów, ale też ich rodzin.
W Polsce co roku na świat przychodzi około 25 tysięcy dzieci, urodzonych między 22 a 37 tygodniem ciąży. Od 1 stycznia tego roku na oddziale noworodków powitaliśmy 122 wcześniaki. Wśród dzieci, które nasi specjaliści uratowali na oddziale patologii noworodka, najmniejsze były trzy dziewczynki. Pierwsza po urodzeniu ważyła zaledwie 540 gramów, druga – 570 gramów, a trzecia – 600 gramów.
Na świat w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej przyszły  także tzw. późne wcześniaki, urodzone między 34 i 36 tygodniem ciąży i ważące często poniżej 2500 gramów.
17 listopada ubiegłego roku Agata Kornhauser-Duda, małżonka prezydenta RP Andrzeja Dudy odwiedziła osiemnaścioro wcześniaków przebywających w Szpitalu Wojewódzkim.

Agata Kornhauser-Duda zwróciła uwagę na szczególną atmosferę panującą na oddziale patologii noworodka - przepełnioną miłością, czułością i troskliwą opieką.
O życie i zdrowie wcześniaków dba tu  zgrany zespół lekarzy, położnych, personelu pomocniczego, którym kieruje dr n. med. Danuta Zimmer.

17 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Wcześniaka. W Szpitalu Wojewódzkim od 1 stycznia tego roku na oddziale noworodków, na świat przyszło 122 dzieci, które urodziły się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży. W Polsce co roku rodzi się około 25 tysięcy wcześniaków.

W niedzielę wieczorem Szpital Wojewódzki zostanie podświetlony na fioletowo. Nieprzypadkowo to właśnie wcześniakom przypisany został ten kolor. W literaturze barwa ta dedykowana jest osobom wrażliwym i wyjątkowym. Fiolet symbolizuje także waleczność.

Według Światowej Organizacji Zdrowia wcześniak to dziecko urodzone między 22 a 37 tygodniem ciąży. Wśród dzieci, które uratowano od początku tego roku na oddziale patologii noworodka Szpitala Wojewódzkiego, najmniejsze były trzy dziewczynki. Pierwsza po urodzeniu ważyła zaledwie 540 gramów, druga – 570 gramów, a trzecia – 600 gramów. – Szansa przeżycia noworodka urodzonego w 23 tygodniu ciąży, z masą ciała 500 gramów wynosi około 20 procent. Wiedza, doświadczenie, a także specjalistyczny sprzęt, który mamy do dyspozycji sprawiają, że ratujemy coraz więcej niedojrzałych noworodków – powiedziała dr n. med. Danuta Zimmer, kierownik oddziału patologii noworodka. Tak małe dzieci często chorują na zapalenie płuc i pierwsze miesiące życia spędzają w inkubatorach, oddychając za pomocą respiratora.  

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż niżej wymienionego używanego sprzętu medycznego:
1. Łóżko dziecięce LD-4.0, z 2001 roku - w ilości 5 sztuk
2. Aparat do pomiaru ciśnienia krwi, z 2000 roku, w ilości 4 sztuk
3. Negatoskop 8-sekcyjny „Delux”, z 1998 roku
4. Negatoskop NGP-40 na statywie, z 1998 roku – w ilości 2 sztuki
5. Negatoskop NGP-10,z 1998 roku
6. Negatoskop 10, 1998 roku
7. Negatoskop 10, 1998 roku
8. Negatoskop 2-sekcyjny, z 1998 roku
9. Negatoskop 4-sekcyjny, z 1998 roku
10. Negatoskop NGP-10, z 1998 roku – w ilości 3 sztuki
11. Negatoskop NGP-10, z 1998 roku – w ilości 2 sztuki
12. Negatoskop NGP-30, z 1998 roku
13. Negatoskop NGP-40, z 1998 roku
14. Negatoskop NGP-41 hf, z 1998 roku
15. Sterylizator parowy CASTLE, typ MC-133, z 1999 roku
 
postanowiła: 
 
przetarg zakończyć wynikiem negatywnym
(nie wpłynęła ani jedna oferta)

       nss