Logowanie

  • S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia III przetargu pisemnego na sprzedaż:
2 szt. używanych lamp operacyjno-statywowych typ BHS-301  z roku 1998

Zarządzenie nr 100/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 4 sierpnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie wykonywania angiografii DSA i embolizacji tętniaków, naczyniaków i guzów wewnątrz czaszkowych wraz z powołaniem Komisji konkursowej do wyboru ofert

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: przeprowadzenie badania rocznych sprawozdań finansowych Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej za rok 2021 i 2022.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101
poszukuje kandydata na stanowisko
Specjalista ds. technicznych

Zaproszenie do składania ofert - audyt podatkowy


Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: wykonanie usługi audytu podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości będących w użytkowaniu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, w celu weryfikacji rocznej wartości podatku od nieruchomości aktualnie naliczanych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Termin składania ofert do dnia 10 sierpnia 2021r. do godz. 14:00.

       nss