Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Bielsko- Biała, dnia 11.06.2019r

Rozstrzygnięcie konkursu ofert


Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 59/2019 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 31.05.2019r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 4 złożonymi na w/w konkurs ofertami
 

 

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Oferent

zakres

miejsce

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA KRZYSZTOF TOMASZEK B/PHU ‘MED-NOISE-CODE’ KRZYSZTOF TOMASZEK

ul. Henryka Sienkiewicza 39/4 41-800 Zabrze

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Zakład Patomorfologii

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. MED. KATARZYNA KIECAK

ul. Obfita 22 43-300 Bielsko Biała

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA NEUROCHIRURGICZNA GRZEGORZ GAC

ul. Gwarecka 24a 41-902 Bytom

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Neurochirurgiczny

Daniel Kocyłowski

ul. Medyków 16 40-752 Katowice

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

Oddział Neurochirurgiczny

Dyrektor Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
Ryszard Batycki

Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż rezonansu magnetycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanego rezonansu magnetycznego GE Signa HDX, 1,5T, rok prod. 2008.

Cena wywoławcza – 620.000,00 zł

Informację na temat urządzenia można uzyskać pod nr tel. 33 8102162 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala – www.hospital.com.pl

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż aparatu – rezonans magnetyczny GE Signa HDX 1,5T – nie otwierać przed 17.06.2019r. Godz. 12.00” – należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 17.06.2019r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)

Sprzedający ustala wadium w wysokości 62.000,00 zł, które należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Szpitala nr Geting Bank S.A. 53 1560 0013 2189 6005 6000 0004 do dnia 14.06.2019r.Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Ponadto Sprzedający informuje iż:

 • Demontaż rezonansu jest po stronie Sprzedającego, przekazanie aparatu nastąpi w uzgodnionym terminie pomiędzy 1 -20 lipca 2019r;
 • Zdemontowany rezonans będzie utrzymywany w tzw. stanie zimnym z zawartością helu w ilości wystarczającej do transportu aparatu;
 • Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu;
 • Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny
Załączniki:
Pobierz plik (projekt umowy sprzedaży rezonansu.doc)projekt umowy sprzedaży rezonansu.doc60 kB2019-06-07 07:152019-06-07 07:15
Pobierz plik (regulamin sprzedazy 2019.pdf)regulamin sprzedazy 2019.pdf1707 kB2019-06-07 07:162019-06-07 07:16
Pobierz plik (zalacznik 1.doc)zalacznik 1.doc33 kB2019-06-07 07:162019-06-07 07:16
Pobierz plik (Załącznik 2.doc)Załącznik 2.doc106 kB2019-06-07 07:162019-06-07 07:16

Bielsko - Biała, dnia 05.06.2019r.

Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż używanego aparatu RTG

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanego aparatu RTG Philips Practix 100, z 1998 roku

Bielsko - Biała, dnia 05.06.2019r.

 

Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż używanej karetki transportowej FIAT model Doblo Cargo

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanej, uszkodzonej w wyniku kolizji drogowej karetki transportowej FIAT model Doblo Cargo, z 2015 roku.

INFORMACJA

         Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż używanego rezonansu magnetycznego GE Signa HDX, 1,5T, rok prod.2008 postanowiła:

przetarg zakończyć wynikiem negatywnym
(nie wpłynęła ani jedna oferta)

Zarządzenie nr 59/2019

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż rezonansu magnetycznego

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanego rezonansu magnetycznego GE Signa HDX, 1,5T, rok prod. 2008.

Cena wywoławcza – 919 791,00 zł

Informację na temat urządzenia można uzyskać pod nr tel. 33 8102162 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej szpitala – www.hospital.com.pl

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem – „Oferta przetargowa na sprzedaż aparatu – rezonans magnetyczny GE Signa HDX 1,5T – nie otwierać przed 05.06.2019r. Godz. 12.00” – należy składać w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała do dnia 05.06.2019r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2019r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego (budynek C pok. 306)

Sprzedający ustala wadium w wysokości 91 979,10 zł, które należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Szpitala nr Geting Bank S.A. 53 1560 0013 2189 6005 6000 0004 do dnia 04.06.2019r.Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Ponadto Sprzedający informuje iż:

·         Demontaż rezonansu jest po stronie Sprzedającego, przekazanie aparatu nastąpi w uzgodnionym terminie pomiędzy 1 -20 lipca 2019r;

·         Zdemontowany rezonans będzie utrzymywany w tzw. stanie zimnym z zawartością helu w ilości wystarczającej do transportu aparatu;

·         Istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotem przetargu po wcześniejszym umówieniu terminu;

·         Szpital zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik 2.doc)Załącznik 2.doc106 kB2019-05-28 10:592019-05-28 10:59
Pobierz plik (zalacznik 1.doc)zalacznik 1.doc34 kB2019-05-29 10:062019-05-29 10:06
Pobierz plik (regulamin sprzedazy.pdf)regulamin sprzedazy.pdf1703 kB2019-05-29 10:182019-05-29 10:18
Pobierz plik (projekt umowy sprzedaży rezonansu - wer. ost..doc)projekt umowy sprzedaży rezonansu - wer. ost..doc64 kB2019-05-31 10:252019-05-31 10:25

Tragiczne w skutkach wydarzenia, które miały miejsce w bieżącym roku w izbach przyjęć i w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych kilku szpitali w województwie śląskim stały się impulsem dla Śląskiej Izby Lekarskiej do podjęcia działań informacyjnych, mających na celu przeciwdziałanie narastającemu oblężeniu SOR-ów przez pacjentów, którzy nie znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i nie wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.

Jednym z elementów kampanii są trzy rodzaje plakatów, które niosą za sobą komunikat, by nie odbierać pacjentom w stanie zagrożenia zdrowia lub życia szansy na doraźną pomoc przez pacjentów, których stan pozwala na udanie się do placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lub do lekarza rodzinnego w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Samorząd Województwa Śląskiego także włączył się w promocję akcji pn.: „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!”, uświadamiającej pacjentów, by umiejętnie korzystali z przygotowanych dla nich rozwiązań systemowych.

PACJENCI ZAKŁADU REHABILITACJI

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej informuje, że w związku z ogólnopolską akcją protestacyjną fizjoterapeutów w dniu 07.05.2019 r. Zakład Rehabilitacji będzie czynny od 6.45 do 14.35.

Za zaistniałe trudności w uzyskaniu świadczenia zdrowotnego przepraszamy.