Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
ogłasza przetarg na:
wydzierżawienie terenu o powierzchni 53,5 m2 z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla taksówek przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej

Osoby, których termin podania drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 przypada na dzień 6 lutego 20201 r. (sobota) proszone są o zgłaszanie się na szczepienie w dniu 8 lutego 2021 r. (poniedziałek) w godzinach od 8:00 do 15:00.
 

Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na "Świadczenie usług konserwacji, serwisowania i przeglądów układów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz klimatyzatorów typu split eksploatowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej"

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Dostawa tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

W celu pobrania kodu QR potwierdzającego szczepienie przeciwko COVID-19 (widoczny po drugiej dawce) należy zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta wybrać zakładkę "Profilaktyka", a następnie "Szczepienia" oraz "Wygeneruj kod QR"

 

 

 

 

Przypominamy, że szczepienia II dawką szczepionki przeciwko COVID-19 są realizowane zgodnie z harmonogramem szczepień. Obowiązują daty wyznaczone w dniu podania pierwszej dawki (kartka informacyjna). W przypadku braku kontaktu ze strony Szpitala prosimy o zgłaszanie się w punkcie szczepień w godzinach dopołudniowych.

Komunikat dla osób z gr 0

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu pisemnego na wydzierżawienie terenu o powierzchni 53,5 m²,
z przeznaczeniem na miejsca postojowe taksówek
 
Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała zawiadamia o unieważnieniu bez podania przyczyny przetargu na wydzierżawienie terenuo powierzchni 53,5m²,
z przeznaczeniem na miejsca postojowe taksówek, ogłoszonego 11 stycznia 2021r. w internecie i na tablicy ogłoszeń Szpitala. Jednocześnie informujemy, że postępowanie zostanie ponowione.

Zarządzenie nr 6/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia kolejności szczepień przeciwko COVID-19

Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej oraz § 1 pkt 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii
zarządzam, co następuje:

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Świadczenie usługi konserwacji, serwisowania i przeglądów układów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych i klimatyzatorów typu split eksploatowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej"