Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr 108/2020
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 295 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1373 z późniejszymi zmianami) .

Wymiana przeszklonych ścianek z drzwiami przesuwnymi w strefie wejścia do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Bielsko- Biała, dnia 10.09.2020r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 104/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 31.08.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursuofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia,
że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 2 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, zawiadamia wszystkich wykonawców, iż w postępowaniu na:

"Usługa kompleksowego rozliczania projektów realizowanych przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020"

dokonał wyboru oferty najkorzyystniejszej:

Iwona Strona Zarządzanie Projektami

Ściejowice 262, 32-060 Liszki

Cena oferty: 51 414,00 zł brutto

Załączniki:
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf351 kB2020-09-08 14:182020-09-08 14:18

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na:
Wykonywanie usługi świadczenia kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, w zakresie działalności Szpitala, w tym wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami lub innymi organami orzekającymi.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na:
"Wymianę przeszklonych ścianek z drzwiami przesuwnymi w strefie wejścia do Szpitala  Wojewódzkiego w Bielsku-Białej"

Zarządzenie nr 104/2020
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 295 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1373 z późniejszymi zmianami) .

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101
poszukuje kandydata do wykonywania
preparatów mikroskopowych
w Zakładzie Patomorfologii
na stanowisko diagnosty laboratoryjnego
lub technika analityki medycznej

 

W załączniku treść wiadomości.

Załączniki:
Pobierz plik (unieważanienie.pdf)unieważanienie.pdf240 kB2020-08-28 17:012020-08-28 17:01

Usługa kompleksowego rozliczania projektów realizowanych przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 tj.:
a) Przebudowa i zakup sprzętu medycznego oraz urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 – termin – okres realizacji projektu 8 miesięcy,
b) Zminimalizowanie niekorzystnych czynników zdrowotnych na stanowiskach pracy w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej – okres realizacji projektu12 miesięcy
c) eCareMed – Upowszechnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-Usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej – okres realizacji projektu 24 miesiące.