Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr 65/2017

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 08 sierpnia 2017 r.

 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 t.j. z późn. zm.) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793 t.j. z późn. zm.)

 § 1

1.      Ogłaszam konkurs ofert oraz zapraszam uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

PAKIET 1

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub
w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w następujących Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej:

1)      Oddział Neurochirurgiczny,

2)      Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ,

3)      Szpitalny Oddział Ratunkowy,

4)      Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

5)      Oddział Neurologiczny,

6)      Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt,

7)      Oddział Noworodkowy,

8)      Oddział Chorób Wewnętrznych - dyżury lekarskie łączone wraz z Oddziałem Hematologii,

9)      Oddział Hematologii - dyżury lekarskie łączone wraz z Oddziałem Chorób Wewnętrznych.

 

PAKIET 2

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie Zakładu Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

 PAKIET 3

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji internistycznych w Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej.

 PAKIET 4

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji:

1)      pulmonologicznych

2)      chirurgii szczękowej

3)      dermatologii.

 PAKIET 5

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji        wzakresie:

1)      pielęgniarka/pielęgniarz,

2)      położna,

3)      ratownictwa medycznego - ratownik medyczny /Szpitalny Oddział Ratunkowy/,

4)      ratownictwa medycznego - ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy,

5)      ratownictwa medycznego - ratownik medyczny– do pracy w obszarze segregacji /triage/

OGŁOSZENIE
o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

 

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

Ilość

Rok

Cena

 

 

(szt.)

produkcji

wywoławcza

 

 

 

 

za 1 szt.

1.

Sterylizator parowy MC-8

1

1996

1 000,00

Szczegółowy wykaz urządzeń, zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia i oszacowaną cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala Wojewódzkiego.

Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061 w godz. od 9.00 - 11.00.

Oferty zakupu prosimy składać do dnia 08.08.2017r. do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

Regulamin przeprowadzenia licytacji w załączeniu.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Aneks nr 1.pdf)Aneks nr 1.pdf355 kB2017-07-26 10:382017-07-26 10:38
Pobierz plik (regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf)regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf1467 kB2017-07-26 10:382017-07-26 10:38

Zakres obowiązków:

−        sporządzanie list płac - w tym pracowników na umowy zlecenie,

−        prowadzenie kart wynagrodzeń,

−        sporządzanie deklaracji PIT,

−        praktyczna znajomość prawa pracy, przepisów płacowo-kadrowych i podatkowych

−        sporządzanie potrąceń z wynagrodzeń w zakresie nakazów sądowych i komorniczych,

−        prowadzenie  korespondencji w zakresie zajęć wynagrodzeń,

−        kontrola stanu należności od pracowników i inicjowanie ich egzekwowania,

−        analiza wynagrodzeń w oparciu o dane wewnętrzne

Wymagania:

−        wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne,
−        znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
−        umiejętność analizy zdarzeń pod kątem podatku VAT,
−        umiejętność wyliczenie i sporządzenie deklaracji VAT,
−        praktyka w prowadzeniu rozliczeń VAT,
−        umiejętność prowadzenia rejestrów,
−        praktyczne umiejętności obsługi oprogramowania księgowo- finansowego,
−        dobra znajomość pakietu MS Office,
−        wprowadzanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym,
−        kontrola faktur zakupowych pod względem formalnym i rachunkowym,
−        dobra organizacja pracy,
−        samodzielność i odpowiedzialność,
−        dyspozycyjność i zaangażowanie,
−        doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

                     Bielsko- Biała, dnia 21.07.2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 59/2017 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 12.07.2017r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 5 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

Zarządzenie nr 59/2017
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej
z dnia 12 lipca 2017 r.


 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert


podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 tj. z późn. zm.) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 1793 t.j. z późn. zm.)

INFORMACJA

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż sterylizatora parowego SC-8 postanowiła wybrać ofertę:

NZOZ VICTODENT Wanda Miernik

ul. Poniatowskiego 28

43-300 Bielsko-Biała

za kwotę: 1 200,00 zł

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

 technika elektroradiologa

OGŁOSZENIE
o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

 

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

Ilość

Rok

Cena

 

 

(szt.)

produkcji

wywoławcza

 

 

 

 

za 1 szt.

1.

Sterylizator parowy MC-8

1

1996

1 000,00


Szczegółowy wykaz urządzeń, zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia i oszacowaną cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala Wojewódzkiego.

Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061 w godz. od 9.00 - 11.00.

Oferty zakupu prosimy składać do dnia 14.06.2017r. do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

Regulamin przeprowadzenia licytacji w załączeniu.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf)regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf1467 kB2017-06-06 09:282017-06-06 09:28
Pobierz plik (Aneks nr 1.pdf)Aneks nr 1.pdf355 kB2017-06-06 09:292017-06-06 09:29

  Bielsko- Biała, dnia 26.05.2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 41/2017 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 19.05.2017r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 5 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty: