Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Bielsko - Biała, dnia 04.01.2016r.

O G Ł O S Z E N I E o licytacji
a
paratury isprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 95/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 08.12.2015 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 21 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

Nazwa oferenta

zakres

Oddział / zakres

Pindel Agnieszka

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka / pielęgniarz

Pielęgniarka

Pietras Mirosława

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka / pielęgniarz

Pielęgniarka

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA GABINET OKULISTYCZNY W MIEJSCU WEZWANIA           lek. med. Grażyna Tyszkiewicz

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

Poradnia okulistyczna

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA GABINET OKULISTYCZNY W MIEJSCU WEZWANIA           lek. med. Grażyna Tyszkiewicz

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Okulistyczny

 

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ANDRZEJ GRYBOŚ

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w zakresie anestezjologii- wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych wraz z konsultacją

Znieczulenie wraz z konsultacją

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ANDRZEJ GRYBOŚ

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA ANNA DEBUDAJ

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka / pielęgniarz

     Pielęgniarka

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska                     dr med. Robert Drabczyk

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ

STYRKOSZ PIOTR Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

KUBICA MATEUSZ MALANDRO

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

Mateusz Solich – prywatna praktyka pielęgniarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz

Pielęgniarz

MARGO SUCHOŃSKA JOLANTA

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz

Pielęgniarka

Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Magdalena Firlej- Pruś

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

PRAKTYKA LEKARSKA

lek. Maciej Skwarna

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Dorota Opozda

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Dorota Opozda

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w zakresie anestezjologii- wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych wraz z konsultacją

Znieczulenie wraz z konsultacją

EMMED Ewa Mikła

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz

 

Pielęgniarka

Marta Kostuś- Toruńska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Jednocześnie informujemy, że n/w oferty zostały odrzucone gdyż nie spełniały warunków Udzielającego zamówienie:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Bożena Jabłońska

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marcin Grzybowski

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marcin Grzybowski

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w zakresie anestezjologii- wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych wraz z konsultacją

Znieczulenie wraz z konsultacją

 

Dyrektor Szpitala

Wojewódzkiego w Bielsku Białej

Ryszard Batycki

Bielsko-Biała, dnia 10.12.2015r.

 

INFORMACJA

         Informujemy, iż Komisja przetargowa, dotycząca sprzedaży:

- aparatu RTG „Bucky Trauma Diagnost Optimum 50”
- aparatu „Cobas Integra 800”
- procesora video, typ CV-160 „Olympus”
- respiratora PB 7200

postanowiła:

licytację unieważnić
(nie wpłynęła żadna oferta)

Bielsko-Biała, dnia 09.12.2015r.

 

INFORMACJA

         Informujemy, iż Komisja przetargowa, dotycząca sprzedaży lasera okulistycznego VISULAS 532 postanowiła:

wybrać ofertę z następującą oferowaną ceną:

 

OKULISTYKA KLEPACKI
dr n med. Ryszard Klepacki
ul. Górska 66
43-318 Bielsko-Biała

za kwotę  - 14 500,00 zł

Zarządzenie nr   95/2015

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 08 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

OGŁOSZENIE o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

OGŁOSZENIE o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

Bielsko-Biała, dnia 02.12.2015r.

INFORMACJA

         Informujemy, iż Komisja przetargowa, dotycząca sprzedaży:

- aparatu RTG „Bucky Trauma Diagnost Optimum 50”

- aparatu „Cobas Integra 800”

- procesora video, typ CV-160 „Olympus”

- respiratora PB 7200

postanowiła: licytację unieważnić (nie wpłynęła żadna oferta)

Bielsko-Biała, dnia 01.12.2015r.

INFORMACJA

         Informujemy, iż Komisja przetargowa, dotycząca sprzedaży lasera okulistycznego VISULAS 532 postanowiła: licytację unieważnić (nie wpłynęła żadna oferta)

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101

poszukuje pracownika do Sekcji Aparatury Medycznej

 

Opis stanowiska:

 • wykonywanie napraw i przeglądów aparatury medycznej

 

Wymagania:

 • min. wykształcenie średnie – pożądane wyższe elektroniczne, bądź pokrewne

 

Dodatkowe wymagania wobec kandydata preferowane przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność i kreatywność w działaniu,
 • wysoka kultura osobista,
 • mile widziane doświadczenie.

 

Oferta powinna zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów poświadczających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997(j. t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę,
 • pracę na pełny etat.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 18 grudnia 2015r. (decyduje data wpływu) oferty spełniającej wymogi określone w powyższym ogłoszeniu, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Rekrutacja – Sekcja Aparatury Medycznej”, na adres:

Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej, 43-300 Bielsko- Biała, ul. Al. Armii Krajowej 101.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej na rozmowę rekrutacyjną.