Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży następujące samochody ciężarowe:

 

Lp.

Nazwa

Ilość

(szt.)

Rok produkcji

Cena wywoławcza za 1 szt.

1.

Samochód ciężarowy AVIA

1

2000

11 800,00

2.

Samochód ciężarowy AVIA

1

2000

12 900,00

 

Szczegółowy wykaz pojazdów, zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia jest do wglądu w Dziale Transportu Szpitala Wojewódzkiego. Oferowane samochody można oglądać pod adresem: Bielsko – Biała Al. Armii Krajowej 101, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-21-31 lub wew. 2131 w godz. od 10.00 – 12.00.

Oferty zakupu  prosimy składać do dnia 02.12.2016 r. do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala w zamkniętych kopertach opisanych PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH.

Regulamin przeprowadzenia licytacji w załączeniu.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Załączniki:
Pobierz plik (Aneks nr 1.pdf)Aneks nr 1.pdf355 kB2016-11-18 07:472016-11-18 07:47
Pobierz plik (regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf)regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf1467 kB2016-11-18 07:482016-11-18 07:48

INFORMACJA

           Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury medycznej:

1) respiratora transportowego „Medumat Basic”
2) negatoskopu 8-sekcyjnego „Delux”
3) sterylizatora parowego MC-10
4) destylatora „DEM 20”
5) redestylatora „REL-5”
6) wagi lekarskiej WPL-150 LFW

postanowiła:

I. w zakresie poz. 3) – sterylizator parowy MC-10

Centrum Rozwoju Edukacji EDICON Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 57
61-891 Poznań

za kwotę – 1 500,00 zł

 

II. w zakresie poz.:

1) respiratora transportowego „Medumat Basic”
2)  negatoskopu 8-sekcyjnego „Delux”
4) destylatora „DEM 20”
5)  redestylatora „REL-5”
6) wagi lekarskiej WPL-150 LFW

 

licytację unieważnić
(nie wpłynęła żadna oferta)

Bielsko- Biała, dnia 17.11.2016r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 100/2016 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 03.11.2016 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na w/w konkurs ofertą.

W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

 

 

KATARZYNA SATERNUS

 

ul. Jagodowa 14

32-600 Zaborze

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych na przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem w Oddziale Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pracownią Audiologiczną i Pracownią Endoskopii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

 

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej
lek. med. Ryszard Batycki

Na cukrzycę choruje w Polsce ok. 2,5 miliona osób, a ok. 2 razy tyle osób ma stan przedcukrzycowy.

Cukrzyca to grupa chorób charakteryzująca się podwyższonym stężeniem glukozy we krwi. Wynika to z defektu wydzielania i/lub działania insuliny. Może prowadzić do przewlekłych powikłań i uszkodzenia różnych narządów: oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych.

Zarządzenie nr 100/2016
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 03 listopada 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

           Bielsko - Biała, dnia 26.10.2016r.

OGŁOSZENIE
o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

 

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

Ilość

Rok

Cena

 

 

(szt.)

produkcji

wywoławcza

 

 

 

 

za 1 szt.

1.

Respirator transportowy „Medumat Basic”

1

2000

765,00

2.

Negatoskop 8-sekcyjny „Delux”

1

1998

134,50

3.

Sterylizator parowy MC-10

1

2001

1 500,00

4.

Destylator “DEM 20”

1

1999

73,50

5.

Redystylator “REL-5”

1

1999

114,00

6.

Waga lekarska WPL-150 LFW, mechaniczna

3

1998

66,50

Szczegółowy wykaz urządzeń, zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia
i oszacowana cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
Szpitala Wojewódzkiego.

Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101,
po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061 w godz.
od 9.00 - 11.00.

Oferty zakupu prosimy składać do dnia 09.11.2016r.do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala
w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA APARATURY I SPRZĘTU
MEDYCZNEGO.

Regulamin przeprowadzenia licytacji w załączeniu.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed
terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Aneks nr 1.pdf)Aneks nr 1.pdf355 kB2016-10-31 11:372016-10-31 11:37
Pobierz plik (regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf)regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf1467 kB2016-10-31 11:372016-10-31 11:37

 

Bielsko-Biała, dnia 20.10.2016r.

INFORMACJA


           Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury medycznej:

 - respiratora transportowego „Medumat Basic”

- negatoskopu 8-sekcyjnego „Delux”

- sterylizatora parowego MC-10

- destylatora „DEM 20”

- redestylatora „REL-5”

- wagi lekarskiej WPL-150 LFW

postanowiła:

 

licytację unieważnić
(nie wpłynęła żadna oferta)

OGŁOSZENIE

o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny: