Logowanie

  • S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Zarządzenie nr 99/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż:
1)  Aparat rtg Bucky Diagnost TH 1 1998r.
2)  Aparat do Litotrypsji z 2009r.

postanowiła przetarg zakończyć wynikiem negatywnym
(nie wpłynęła ani jedna oferta)

Bielsko – Biała, dnia 29.06.2021 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Znak: DAT/0717- 68 /5527 /2021
Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej Al. Armii Krajowej 101, zawiadamia, iż w postępowaniu na:
świadczenie usług w zakresie konserwacji i serwisowania urządzeń dźwigowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zaproszenie do składania ofert - Przebudowa pomieszczeń pracowni cytostatyków


Dot. Audyt podatkowy - informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

       nss