Logowanie

  • S1
  • S2
  • S3
  • S4

     

 

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Al. Armii Krajowej 101, zawiadamia wszystkich wykonawców iż w postępowaniu na:

Wykonanie auditu recertyfikującego oraz dwóch auditów nadzoru z zakresu  Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06 w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej wraz z wydaniem certyfikatu w wersji polsko i anglojęzycznej.

dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna

ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa

            Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż używanego samochodu osobowego marki Fiat model Ducato MAXI 2,8 JTD postanowiła wybrać ofertę firmy:

JANTAR S.C. Stanisław i Marta  Kmiecik

ul. Akacjowa 16

32-005 Niepołomice

za cenę brutto 6.200,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych)

 

Bielsko- Biała, dnia 22.03.2021r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 30/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 11.03.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 3 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

W związku z epidemią SARS –CoV-2 Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej jest placówką, na której spoczywa również walka z koronawirusem.

Zwracamy się z apelem do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, aby nie kierowali chorych na oddziały, które w Szpitalu Wojewódzkim zostały przekształcone w oddziały przeznaczone wyłącznie dla chorych na Covid 19. Są to oddziały: chorób wewnętrznych i diabetologii, kardiologii oraz oddział gastroenterologiczny i chorób wewnętrznych.

 

Uprzejmie informujemy, że planowane jest  brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w :

- Szpital Wojewódzki Al. Armii Krajowej w Bielsku-Białej w latach 1999 -2000

       nss