Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 59/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 13.08.2015 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 10 złożonymi na w.w konkurs ofertami.

Zarządzenie nr  59/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Załączniki:
Pobierz plik (Zal_1.doc)Zal_1.doc46 kB2015-08-13 13:592015-08-13 13:59
Pobierz plik (Zal_2.doc)Zal_2.doc62 kB2015-08-13 13:592015-08-13 13:59
Pobierz plik (Zal_3.doc)Zal_3.doc76 kB2015-08-13 13:592015-08-13 13:59
Pobierz plik (Zal_4.doc)Zal_4.doc80 kB2015-08-13 13:592015-08-13 13:59
Pobierz plik (Zarzadzenie.doc)Zarzadzenie.doc44 kB2015-08-13 14:002015-08-13 14:00

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101
poszukuje kandydata na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych

 

Opis stanowiska:

 • kompleksowe przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowej,
 • sporządzanie umów o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prowadzenie rejestru umów,
 • archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • współpraca z komórkami merytorycznymi.

 

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie – pożądane wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • teoretyczna i praktyczna znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Dodatkowe wymagania wobec kandydata preferowane przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej:

 • minimum roczny staż pracy na stanowisku referenta/specjalisty ds. zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • komunikatywność i kreatywność w działaniu,
 • wysoka kultura osobista.


Oferta powinna zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów poświadczających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997(j. t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).


Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę,
 • pracę na cały etat.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 31 sierpnia 2015r. (decyduje data wpływu) oferty spełniającej wymogi określone w powyższym ogłoszeniu, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Rekrutacja – referent ds. zamówień publicznych”, na adres:

Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej, 43-300 Bielsko- Biała, ul. Al. Armii Krajowej 101.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej na rozmowę rekrutacyjną.

Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej, Al. Armii Krajowej 101

pilnie zatrudni lekarzy specjalistów

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 41/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 02.06.2015 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 13 złożonymi na w.w konkurs ofertami.

 

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Lp.

Nazwa oferenta

zakres

Oddział / zakres

1.

KUBICA MATEUSZ MALANDRO

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Szpitala Wojewódzkiego

Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

2.

Indywidualna Praktyka Lekarska Tomasz Banyś

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

3.

Maciej Hajduga Praktyka Lekarska

Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Szpitala Wojewódzkiego

Poradnia Laryngologiczna

4.

„DOLOR-MED” - Jacek Kil

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii- wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych wraz z konsultacją

Znieczulenia wraz z konsultacją

5.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jan Wilam

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii- wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych wraz z konsultacją

Znieczulenia wraz z konsultacją

6.

PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY PIOTR JURCZEK

Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Szpitala Wojewódzkiego

Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

7.

Indywidualna Praktyka Lekarska Katarzyna Kuchnicka

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

8.

ANDRZEJ DASZKIEWICZ ~NOTOS~

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii- wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych wraz z konsultacją

Znieczulenia wraz z konsultacją

9.

MICHAŁ STRĄCZKOWSKI nazwa: Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Michał Strączkowski

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji

Oddział Neurologii

10.

Robert Gałdyn PRAKTYKA LEKARSKA

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

11.

Gabinet Lekarski - Zyta Kaźmierczak - Zagórska

Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Szpitala Wojewódzkiego

Poradnia Laryngologiczna

12.

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Michał Mojżesz

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Jednocześnie informujemy, że n/w oferty zostały odrzucone gdyż nie spełniały warunków Udzielającego zamówienie:

 

Lp.

Nazwa oferenta

zakres

Oddział / zakres

1.

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Michał Dudek

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 

 

 

 

 

                Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej

       Z UPOWAŻNIENIA

 lek. med. Wojciech Muchacki

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

 

Zarządzenie nr 41/2015

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 02 czerwca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 27/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 17.04.2015 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 4 złożonymi na w.w konkurs ofertami.

Zarządzenie nr 27/2015

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 17 kwietnia 2015 r.

  

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH


 

Załączniki:
Pobierz plik (zarządzenie.doc)Zarządzenie41 kB2015-04-17 14:192015-04-17 14:19
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - ogłoszenie.doc)Ogłoszenie46 kB2015-04-17 14:192015-04-17 14:19
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc)Formularz ofertowy66 kB2015-04-17 14:202015-04-17 14:20
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - regulamin konkursu ofert.doc)Regulamin76 kB2015-04-17 14:202015-04-17 14:20
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - szczegółowe warunki konkursu ofert.doc)Szczegółowe warunki79 kB2015-04-17 14:202015-04-17 14:20

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 22/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 25.03.2015 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 2 złożonymi na w.w konkurs ofertami.

 

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

 

 

Lp.

Nazwa oferenta

zakres

1.

 

Małgorzata Kisiołek Indywidualna Praktyka Lekarska

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii - wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych Oddziałów

2.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Włodzimierz Majewski

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii - wykonywanie znieczuleń do zabiegów operacyjnych w Bloku Operacyjnym i salach operacyjnych Oddziałów

 

 

Dyrektor Szpitala

Wojewódzkiego w Bielsku Białej

 Ryszard Batycki

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 21/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 23.03.2015 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 10 złożonymi na w.w konkurs ofertami.