Logowanie

  • S1
  • S2
  • S3
  • S4

     

 

 

OGŁOSZENIE o licytacji towaru

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży następujący towar:

 

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

Rok

Cena

 

 

(szt.)

produkcji

wywoławcza

 

 

 

 

za 1 szt.

1.

Sterylizator parowy MC-10

1

1996

3 200,00

Oferowany towar dostępny jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, Aleja Armii Krajowej 101,
po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew
. 2061 w godz. od 9.00 - 11.00.

Oferty zakupu prosimy składać do dnia 20.12.2018r. do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala w zamkniętych kopertach opisanych „Licytacja towaru” .

Regulamin przeprowadzenia licytacji wraz z projektem umowy w załączeniu. Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed
terminem
składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Załączniki:
Pobierz plik (projekt umowa.doc)projekt umowa.doc39 kB2018-12-13 10:412018-12-13 10:41
Pobierz plik (Aneks nr 1.pdf)Aneks nr 1.pdf355 kB2018-12-13 10:412018-12-13 10:41
Pobierz plik (ANeks nr 2.pdf)ANeks nr 2.pdf202 kB2018-12-13 10:412018-12-13 10:41
Pobierz plik (regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf)regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf1467 kB2018-12-13 10:412018-12-13 10:41
Pobierz plik (zalacznik do oferty.doc)zalacznik do oferty.doc33 kB2018-12-13 10:412018-12-13 10:41

Zarządzenie nr 111/2018
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej
oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofertz dnia 06 grudnia 2018 r.

                                                      Bielsko- Biała, dnia 23.11.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 106/2018 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 14.11.2018r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 3 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W dniu 17 listopada 2018 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Wcześniaka. Z tej okazji Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej odwiedziła Pani Agata Kornhauser – Duda. Pierwsza Dama odwiedziła osiemnaścioro wcześniaków przebywających w naszym szpitalu, spotkała się również z byłymi pacjentami Oddziału Patologii Noworodka i Niemowląt oraz ich rodzicami.

Z tej okazji podświetlono również budynek Szpitala na kolor fioletowy, jako gest solidarności z wcześniakami i ich rodzicami.

W naszym Szpitalu przychodzi na świat najwięcej dzieci w województwie śląskim (2017 r. - 2668, do listopada 2018 r. – 2343). Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w ciągu roku leczy ok. dwustu wcześniaków, z których ok. 10% ma skrajną masą urodzeniową wynoszącą poniżej 1000 g. Szpital jako jedyny w regionie Podbeskidzia posiada III stopień referencyjności w zakresie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Oddziałem Patologii Ciąży oraz Oddziału Patologii Noworodka i Niemowląt.

Zarządzenie nr 106/2018

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

       nss