Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

OGŁOSZENIE
o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

 

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

Ilość

(szt.)

Rok

produkcji

Cena

wywoławcza za 1 szt.

 

 

1.

Laser okulistyczny VISULAS 532

1

1999

29 000,00


Szczegółowy wykaz urządzeń, zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia i oszacowana cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala Wojewódzkiego.

Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061 w godz. od 9.00 - 11.00.

Oferty zakupu prosimy składać do dnia 01.12.2015r. do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

Regulamin przeprowadzenia licytacji dostępny jest na stronie www.hospital.com.pl. Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Bielsko-Biała, 19 listopada 2015 roku

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 81/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 9 listopada 2015 roku, w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na ww. konkurs ofertą.

W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

 

Centrum Medyczne MEDUR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul.  Gen. Stefana Grota – Roweckiego 6/2.

Zarządzenie nr   81 /2015

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 9 listopada 2015 roku

 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                       w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Zaproszenie na otwarte spotlkanie dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek


Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 66/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 23.09.2015 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 16 złożonymi na w.w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Zarządzenie nr   66/2015

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 23 września 2015 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                       w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 59/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 13.08.2015 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 10 złożonymi na w.w konkurs ofertami.

Zarządzenie nr  59/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Załączniki:
Pobierz plik (Zal_1.doc)Zal_1.doc46 kB2015-08-13 13:592015-08-13 13:59
Pobierz plik (Zal_2.doc)Zal_2.doc62 kB2015-08-13 13:592015-08-13 13:59
Pobierz plik (Zal_3.doc)Zal_3.doc76 kB2015-08-13 13:592015-08-13 13:59
Pobierz plik (Zal_4.doc)Zal_4.doc80 kB2015-08-13 13:592015-08-13 13:59
Pobierz plik (Zarzadzenie.doc)Zarzadzenie.doc44 kB2015-08-13 14:002015-08-13 14:00

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Al. Armii Krajowej 101
poszukuje kandydata na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych

 

Opis stanowiska:

 • kompleksowe przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowej,
 • sporządzanie umów o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prowadzenie rejestru umów,
 • archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • współpraca z komórkami merytorycznymi.

 

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie – pożądane wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne,
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • teoretyczna i praktyczna znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Dodatkowe wymagania wobec kandydata preferowane przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej:

 • minimum roczny staż pracy na stanowisku referenta/specjalisty ds. zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • komunikatywność i kreatywność w działaniu,
 • wysoka kultura osobista.


Oferta powinna zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów poświadczających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997(j. t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).


Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę,
 • pracę na cały etat.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 31 sierpnia 2015r. (decyduje data wpływu) oferty spełniającej wymogi określone w powyższym ogłoszeniu, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Rekrutacja – referent ds. zamówień publicznych”, na adres:

Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej, 43-300 Bielsko- Biała, ul. Al. Armii Krajowej 101.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej na rozmowę rekrutacyjną.

Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej, Al. Armii Krajowej 101

pilnie zatrudni lekarzy specjalistów