Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Bielsko-Biała, dnia 19.12.2016r.

INFORMACJA

  Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż:

cewki kolanowej 1-kanałowej HD T/R Quad Extremity Coil

postanowiła:

licytację unieważnić
(nie wpłynęła żadna oferta)

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 106/2016 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego             w Bielsku – Białej  z dnia 18.11.2016 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 156 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

 

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Bielsko – Biała, dnia 12.12.2016r.

O G Ł O S Z E N I E

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży następujące  samochody ciężarowe:

 

Lp.

Nazwa

Ilość

(szt.)

Rok produkcji

Cena wywoławcza za 1 szt.

1.

Samochód ciężarowy AVIA

1

2000

5 900,00

2.

Samochód ciężarowy AVIA

1

2000

6 450,00

Szczegółowy wykaz pojazdów, zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia jest do wglądu w Dziale Transportu Szpitala Wojewódzkiego. Oferowane samochody można oglądać pod adresem: Bielsko – Biała Al. Armii Krajowej 101, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-21-31 lub wew. 2131 w godz. od 10.00 – 12.00.

Oferty zakupu  prosimy składać do dnia 21,12.2016 r. do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala w zamkniętych kopertach opisanych PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH.

Regulamin przeprowadzenia licytacji w załączeniu.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Załączniki:
Pobierz plik (Aneks nr 1.pdf)Aneks nr 1.pdf355 kB2016-12-13 13:562016-12-13 13:56
Pobierz plik (regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf)regulamin_przeprowadzania__licytacji.pdf1467 kB2016-12-13 13:562016-12-13 13:56

Bielsko-Biała, dnia 13.12.2016r.

INFORMACJA

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury medycznej:

- respiratora transportowego „Medumat Basic”
- negatoskopu 8-sekcyjnego „Delux”
- destylatora „DEM 20”
- redestylatora „REL-5”
- wagi lekarskiej WPL-150 LFW

postanowiła:

licytację unieważnić
(nie wpłynęła żadna oferta)

OGŁOSZENIE

o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

 

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

Ilość

Rok

Cena

 

 

(szt.)

produkcji

wywoławcza

 

 

 

 

za 1 szt.

1.

Cewka kolanowa 1-kanałowa HD T/R Quad Extremity Coil

1

2009

15 500,00

Szczegółowy wykaz urządzeń, zawierających nazwę, typ, rok produkcji, stopień zużycia
i oszacowaną cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
Szpitala Wojewódzkiego.

Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101,
po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061 w godz.
od 9.00 - 11.00.

Oferty zakupu prosimy składać do dnia 19.12.2016r. do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala
w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA APARATURY I SPRZĘTU
MEDYCZNEGO.

Regulamin przeprowadzenia licytacji.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed
terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Bielsko-Biała, dnia 05.12.2016r.

INFORMACJA


Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż:

samochodów ciężarowych AVIA

postanowiła:

licytację unieważnić
(oferowana cena była niższa od ceny wywoławczej)

 

INFORMACJA

          Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż:

cewki kolanowej 1-kanałowej HD T/R Quad Extremity Coil postanowiła:

 

licytację unieważnić

(nie wpłynęła żadna oferta)

W załączeniu materiały informacyjne Łódzkiej Fundacji Psychoterapii

 

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr 1.pdf609 kB2016-12-01 12:342016-12-01 12:34
Pobierz plik (Załącznik nr 2.pdf)Załącznik nr 2.pdf155 kB2016-12-01 12:342016-12-01 12:34
Pobierz plik (Informacja o kampani Psychoterapia jest dla ludzi prowadzonej przez Łódzką Fundację Psychoterapii.pdf)Informacja o kampani Psychoterapia jest dla ludzi prowadzonej przez Łódzką Fundację Psychoterapii.pdf308 kB2016-12-01 12:342016-12-01 12:34

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny: