Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Bielsko- Biała, dnia 24.08.2020r.

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 97/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 12.08.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 7 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

 

Bielsko- Biała, dnia 24.08.2020r.

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 100/2020 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku – Białej  z dnia 20.08.2020r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na w/w konkurs ofertą.

Przewodnik o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie bielskim 2020.

Załączniki:
Pobierz plik (przewodnik-2020.pdf)przewodnik-2020.pdf1395 kB2020-08-24 13:132020-08-24 13:13

dotyczy postępowania na: „Usługę kompleksowego rozliczania projektów realizowanych przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”
 

Załączniki:
Pobierz plik (zawiadomienie o unieważnieniu procedury wyboru oferty 24.08.2020 r..jpg)zawiadomienie o unieważnieniu procedury wyboru oferty 24.08.2020 r..jpg1437 kB2020-08-24 13:112020-08-24 13:11

Zarządzenie nr 100/2020
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na:
Wymianę przeszklonych ścianek z drzwiami przesuwnymi w strefie wejścia do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Załączniki:
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe zaproszenie do składania ofert.pdf)Zapytanie ofertowe zaproszenie do składania ofert.pdf705 kB2020-08-19 11:422020-08-19 11:42
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.pdf)Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.pdf501 kB2020-08-19 11:422020-08-19 11:42
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx)Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx146 kB2020-08-19 11:422020-08-19 11:42
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.pdf)Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.pdf633 kB2020-08-19 11:422020-08-19 11:42
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - wzór umowy.pdf)Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - wzór umowy.pdf305 kB2020-08-19 11:422020-08-19 11:42
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do wzoru umowy.pdf)Załącznik Nr 2 do wzoru umowy.pdf286 kB2020-08-19 11:422020-08-19 11:42
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do wzoru umowy.pdf)Załącznik Nr 3 do wzoru umowy.pdf312 kB2020-08-19 11:422020-08-19 11:42

SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU-BIAŁEJ
AL. ARMII KRAJOWEJ 101, 43-316 BIELSKO-BIAŁA
zatrudni
osobę na stanowisko:

Zastępca Głównego Księgowego– Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

 

Zarządzenie nr 97/2020
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 podstawa prawna

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 295 późniejszymi zmianami) oraz odpowiednio art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art.147, art. 148 ust. 1, art. 149-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1373 z późniejszymi zmianami) .

W piątek 14.08.2020r. jest dzień wolny za święto, które wypada w sobotę 15.08.2020r.

Szpital będzie pracował w trybie ostrodyżurowym jak w weekendy i święta.

 

Usługa kompleksowego rozliczania projektów realizowanych przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 tj.:

a)     Przebudowa i zakup sprzętu medycznego oraz urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 – termin – okres realizacji projektu 8 miesięcy,

b)     Zminimalizowanie niekorzystnych czynników zdrowotnych na stanowiskach pracy w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej – okres realizacji projektu12 miesięcy

c)     eCareMed – Upowszechnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-Usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej – okres realizacji projektu 24 miesiące.