Logowanie

  • S1
  • S2
  • S3
  • S4

     

 

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie odnowienia (recertyfikacji) i nadzorowania (wykonania 2 auditów nadzoru) Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  na zgodność z wymogami norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06 w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101 oraz wydanie certyfikatu w wersji polsko i anglojęzycznej.
Termin składania ofert mija 22 marca 2021 roku o godzinie 9.00. Szczegóły w załącznikach.
Wojciech Świstun
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zarządzenie nr 30/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 06.03.2021 (PLO.454.21.2021.MMI) od 08.03.2021 wprowadzamy następujące zasady:
1. Szczepionka AstraZeneka –  termin drugiej dawki jest wyznaczany 12 tygodni od daty otrzymania pierwszej dawki
2. Szczepionka mRNA Comirnaty- termin drugiej dawki jest wyznaczany 6 tygodni od daty otrzymania pierwszej dawki
3. Osoby w uzasadnionych przypadkach braku możliwości przyjścia do punktu w wyznaczonym terminie prosimy o zgłoszenie tego faktu celem wyznaczenia wcześniejszego terminu:

a. Szczepionka AstraZeneka w 11-12 tygodniu od pierwszego szczepienia
b. Szczepionka mRNA Comirnaty – 35-42 dzień po pierwszej dawce

4. Osoby, które nie zgłoszą się na szczepienie z przyczyn losowych, powinny nawiązać kontakt z punktem celem ustalenia terminu. Termin będzie zależny od możliwości danej osoby jak i od posiadanych szczepionek w punkcie.
5. Natomiast dla osób, które przed 08.03.2021 otrzymały już pierwszą dawkę szczepionki, stosuje się wcześniej obowiązujące zasady.

Dr Bożena Szkolny
Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych


Krzysztof Pliszek
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

 

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej,
Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała,
ogłasza konkurs na stanowisko
Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
Szpitala Wojewódzkiego  w Bielsku-Białej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Al. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała
ogłasza przetarg na:
zbycie poprzez sprzedaż samochodu marki FIAT Model Ducato MAXI 2,8 JTD.

 

       nss