Logowanie

  • S1
  • SR1
  • S2
  • SR2
  • S3
  • SR3
  • S4
  • SR4

     

 

 

Minister Zdrowia w Komunikacie nr 9 (ZPŚ.641.158.2021.JK) dopuścił w systemie rejestracji szczepienia przeciw COVID-19 w realizowanym Narodowym Programie Szczepień potwierdzanie Unijnym Certyfikatem Covid schematów mieszanych w zakresie szczepionek Vaxzevria, Comirnaty, Spikevax w przypadkach gdy zastosowanie schematu mieszanego wynikało z:

1.       Konieczności podania innego rodzaju szczepionki jako drugiej dawki w schemacie szczepienia, w celu jego zakończenia, w sytuacji, gdy korzyści z zakończenia schematu szczepienia, mimo wystąpienia niepożądanego działania po podaniu produktu leczniczego przeważają nad ryzykiem u pacjentów, w szczególności u osób z grup obarczonych ryzykiem ciężkiego przebiegu Covid-19

2.       Wystąpienie niepożądanego działania po podaniu szczepionki, w tym Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego (NOP), powinno zostać odnotowane zgodnie z procedurami

3.       Informacja na temat NOP powinna zostać udokumentowana również w karcie szczepień na lekarskiej wizycie kwalifikującej do szczepienia w oparciu o dokumentację medyczną

4.       Drugie szczepienie należy przeprowadzić z zachowaniem odstępu przewidzianego w ChPL

5.       O kwalifikacji osoby szczepionej do drugiej dawki innym preparatem niż został podany decyduje lekarz w oparciu o odnotowany NOP oraz korzyści zdrowotne z zakończenia schematu szczepienia

6.       W przypadku schematu mieszanego w ramach jednego cyklu szczepienia stosuje się schemat dwudawkowy. Brak wskazań do podania trzech dawek szczepionek

 

Dr Bożena Szkolny
Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

 

Krzysztof Pliszek
  Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
     Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Zarządzenie nr 97/2021
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie wykonywania opisów badań tomografii komputerowej wykonanych w zewnętrznym podmiocie leczniczym przy użyciu łącza teleinformatycznego (teleradiologii) wraz z powołaniem Komisji konkursowej do wyboru ofert

Bielsko- Biała, dnia 27.07.2021r.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 92/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 20.07.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 3 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego na na wydzierżawienie pomieszczenia o powierzchni 15,75m², z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku z artykułami spożywczymi i przemysłowymi w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej postanowiła przetarg zakończyć wynikiem negatywnym
(nie wpłynęła ani jedna oferta)

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 91/2021 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 16.07.2021r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku - Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 11 złożonymi na w/w konkurs ofertami.
W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

       nss