Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Zarządzenie nr 22/2015

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 25 marca 2015 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                       w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

 

Zarządzenie nr 21/2015

 

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

 

z dnia 23 marca 2015 r.

 

 

 

 

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                       w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 12/2015 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 10.02.2015 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 26 złożonymi na w.w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Lp.

Nazwa oferenta

zakres

Oddział

1.

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Sylwester Błażejewski

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

2.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w miejscu wezwania Loranc Paweł

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

3.

Dawid KudlińskiIndywidualna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

4.

Indywidualna Praktyka Lekarska Ewa Kruczkowska

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

 

 

5.

Warlewski CzesławIndywidualna Praktyka Lekarska Warlewski Czesław – chirurg, ortopeda, traumatolog

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

6.

Antoni KubicaIndywidualna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

7.

Boba BogumiłaIndywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – na wezwanie

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

8.

Prywatna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Marek Gubała

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

9.

Mariusz GóralGabinet Chirurgii Naczyniowej

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

10.

Krzysztof PietrzakIndywidualna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

11.

Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Sobieszek

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

12.

Michał Strączkowskinazwa: Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Michał Strączkowski

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Kardiologii

 

13.

Michał Strączkowskinazwa: Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Michał Strączkowski

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

14.

Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Gajniak

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

15.

Marcin Chtiej

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

16.

lek. med. Katarzyna Kozieł Indywidualna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

17.

Indywidualna Praktyka Lekarska Michalik Jerzy

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

18.

Adam Kołodziejczyk

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

19.

Indywidualna Praktyka Lekarska Krzysztof Kubicki

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

20.

Surma Edward

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

21.

Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Milerska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Neurologii

 

22.

Szymon ZuberZUMED

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

23.

Indywidualna Praktyka Lekarska Beata Musiał – Marcol

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

SOR

24.

Władysława Książek – KóskaP.H.U. Feliks

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w następujących Poradniach/Zakładach

Poradnia ogólna

25.

Indywidualna Praktyka Położnej           Lucyna Imielska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacjipołożna

 

Jednocześnie informujemy, że n/w oferty zostały odrzucone gdyż nie spełniały warunków udzielającego zamówienie.

 

1.

NZOZ – „Pielęgniarska Opieka Domowa” Ewa Jończyk

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacjipielęgniarka

Dyrektor Szpitala

Wojewódzkiego w Bielsku Białej

 Ryszard Batycki

Zarządzenie nr 12/2015
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 151/2014 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 02.12.2014 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 165 złożonymi na w.w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Lp.

Nazwa oferenta

zakres

Oddział

1.

Robert Wilhelm Kaczor ISPL

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

 

Oddział neurochirurgii

2.

Maciej Hajduga Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

 

Oddział laryngologii

3.

Indywidualna Praktyka Lekarska Kamila Żyrek

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

 

Oddział okulistyczny

4.

Indywidualna Praktyka Lekarska Michał Mojżesz

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

 

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

5.

Wojciech Habelak Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Gastroenterologii

6.

Praktyka Lekarska Gierlotka Agata

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Laryngologii

7.

Orto-Sport Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Zagórski

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

8

Jerzy Dutka Indywidualna Praktyka Lekarska

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Laryngologii

9

Praktyka Lekarska Andrzej Kaźmierczak – Koćwin

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

10

Praktyka Lekarska Andrzej Kaźmierczak – Koćwin

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Urazowo -Ortopedycznej

11

Gabinet Okulistyczny Anna Wojtera

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

 

Oddział okulistyczny

12

Indywidualna Praktyka Lekarska Przemysław Baran

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

13

Bożena Wellhoner Indywidualna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

14

Władysława Książek – Kóska FHU Feliks

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej

15

Gabinet Lekarski Aniela Ptak

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej

16

Górnikowski Zygmunt

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

17

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Romowicz- Osuch

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział ginekologiczno - położniczy

18

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jaromir Szałajko

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt

19

Praktyka Lekarska Olaf Lindert

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział ginekologiczno - położniczy

20

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Rafał Kraus

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

21

Gadowski Janusz Indywidualna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

22

Gadowski Janusz Indywidualna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

23

Ewa Gębala Specjalistyczny Gabinet Lekarski

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział ginekologiczno - położniczy

24

Gabinet Lekarski Andrzej Manowski

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

25

Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Sobieszek

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział kardiologiczny

26

Magdalena Jaźwiecka Ogólna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

27

Indywidualna Praktyka Lekarska w miejscu wezwania Dominik Tomaszek

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

28

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Bożena Jabłońska

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

29

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Neurochirurg Tomas Nytra

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Neurochirurgiczny

30

Ewa Piskorek Gabinet Lekarski

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Nefrologiczny, Stacja Dializ

31

Ewa Czyż- Olszewska Praktyka Lekarska na wezwanie

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Gastroenterologii

32

Jerzy Dutka Indywidualna Praktyka Lekarska

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

33

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Irmina Urbańska – Maciejewska

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt

34

Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Milerska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

35

Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Dariusz Gach

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

36

Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska dr n. med. Jolanta Blicharz – Dorniak specjalista chorób wewnętrznych

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

37

Indywidualna Praktyka Lekarska Sergiusz Chmielniak

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

38

Ewa Czy ż- Olszewska Praktyka Lekarska na wezwanie

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

39

Muchacki Wojciech Indywidualna Praktyka Lekarska

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

40

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Materek – Pyź specjalista neurolog

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Neurologiczny

41

Indywidualna Praktyka Lekarska Stępniakowski Jarosław

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

42

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jacek Wilczyński

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

43

Tomasz Gwoździewicz Indywidualna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

44

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Śliwa

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

45

Owsiany Wojciech Indywidualna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

46

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Robert Frąc

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

47

Dzięcioł Andrzej Specjalistyczny Gabinet Lekarski

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

48

Krzysztof Dobija Indywidualna Praktyka Lekarska na wezwanie

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

49

Prywatna Praktyka Lekarska Dorota Klemens Maciejewska

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Noworodkowy

50

lek. Andrzej Poraniewski

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Noworodkowy

51

Czerw Dariusz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Noworodkowy

 

52

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tomasz Wądek

udzielanie konsultacji lekarskich w Oddziałach

53

Elżbieta Gąsierkiewicz-Sadlik

udzielanie konsultacji lekarskich w Oddziałach

54

Tomasiewicz Sonia Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

udzielanie konsultacji lekarskich w Oddziałach

55

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Barbara Czyrnek Zawiślak pediatra specjalista neurologii dziecięcej

udzielanie konsultacji lekarskich w Oddziałach

56

Gabinet Lekarski Weronika Beszter

udzielanie konsultacji lekarskich w Oddziałach

57

Krzysztof Pietrzak Indywidualna Praktyka Lekarska

udzielanie konsultacji lekarskich w Oddziałach

58

Góral Mariusz Gabinet Chirurgii Naczyniowej

udzielanie konsultacji lekarskich w Oddziałach

59

Gabinet Lekarski Aniela Ptak

 

udzielanie konsultacji lekarskich w Oddziałach

60

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Trelewicz

udzielanie konsultacji lekarskich w Oddziałach

61

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mirosław Harężlak

udzielanie konsultacji lekarskich w Oddziałach

62

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tomeczek Katarzyna – Specjalista psychiatra

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w zakresie medycyny pracy z zapewnieniem podwykonastwa w zakresie psychologii

63

Indywidualna Praktyka Lekarska Arkadiusz Żurowski

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy – obowiązki lekarza zakładowego

64

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska specjalista neurolog Wojciech Moskal

świadczenia zdrowotne w zakresie elektromiografii

65

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Misiewska – Kaczur

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie monitorowania zakażeń szpitalnych

66

Robert Blicharz – Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych na wykonywanie zabiegów operacyjnych z zakresu otolaryngologii w Oddziale Laryngologicznym z Pracownią Audiologiczną i Pracownią Endoskopii

 

 

67

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Maciej Majcherczyk

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

68

Gabinet Kardiologiczny dr n. med. Jerzy Skwarna

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

69

Indywidualna Praktyka Lekarska Kamila Żyrek

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

70

Praktyka Lekarska Gierlotka Agata

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

71

Jerzy Dutka Indywidualna Praktyka Lekarska

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

72

Gabinet Okulistyczny Anna Wojtera

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

73

Bożena Wellhoner Indywidualna Praktyka Lekarska

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

74

Władysława Książek – Kóska FHU Feliks

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

75

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maria Madajska Kawulok

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

76

Praktyka Lekarska na wezwanie Ryszard Wróblewski

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

77

Robert Blicharz Praktyka Lekarska

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

78

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maria Wydrych Wilam

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

79

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Adam Suwaj

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

80

Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Piotr Wojnowski

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

81

Prywatny Gabinet Lekarski lek. Ortopeda – Traumatolog Popek Józef

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

82

Prywatny Gabinet Lekarski lek. Ortopeda – Traumatolog Popek Józef

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

83

Lek. Bogdan Bożek Specjalista Chirurg Ortopeda Traumatolog Porady i Orzekanie w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

84

Barbara Jeleń

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

85

Indywidualna Praktyka Lekarska Stępniakowski Jarosław

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

86

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jacek Wilczyński

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

 

87

Tomasz Gwoździewicz Indywidualna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

88

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Śliwa

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

89

Owsiany Wojciech Indywidualna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

90

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Robert Frąc

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

91

Dzięcioł Andrzej Specjalistyczny Gabinet Lekarski

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

92

Krzysztof Dobija Indywidualna Praktyka Lekarska na wezwanie

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

 

 

93

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Joanna Wolańska – Karut

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zakładzie Patomorfologii

96

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrzej Gabriel pracownia cytologii

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zakładzie Patomorfologii

97

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrzej Gabriel pracownia cytologii

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zakładzie Patomorfologii

98

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrzej Gabriel pracownia cytologii

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zakładzie Patomorfologii

 

99

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Dawid Tyc

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresiepielęgniarz

100

Szewczyk Krzysztof Usługi paramedyczne

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy

101

Robert Kudłacik

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy

102

Indywidualna Praktyka Położnej Maria Kos – Lenert

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie położna

103

Agnieszka Samek

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka

104

Aleksandra Bieniek Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka

105

Konrad Suchodolski „Rad Med”

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy

106

Piotr Krzuś

 

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy

107

Anna Kisiel

 

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka

108

Małgorzata Sarapata

 

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka

109

Usługi Pielęgniarskie Gruszecka Krystyna

 

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka

110

ELBRUS ADVENTURE Daniel Kowalczyk

 

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy

111

Medical Point Tomasz Grabda

 

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy

112

SwiMed Adam Ubych

 

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy

113

Zmurczek-Med Zmurczyński Łukasz

 

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy

114

Klimczak Stanisław

 

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny

115

Maciej Wykręt

 

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy

116

Piotr Dźwigoński Ratownictwo medyczne

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny

117

Ratownictwo Medyczne „BIELMED” Wojciech Biela

 

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny OIOM

118

I-Med Indywidualna Praktyka Położnicza Iwona Kaszuba

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie położna

119

Staszewska Urszula

 

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny SOR

120

Staszewska Urszula

 

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny OIOM

121

Mgr Kazimierz Ziemiański „MANUS”

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie fizjoterapia

122

Grzegorzek Jolanta Neurologopeda Jolanta Grzegorzek

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie logopedii

123

Ratownictwo Medyczne Arkadiusz Stasicki

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny OIOM

124

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Piotr Nolbert, nazwa skrócona: P.U.H. Piotr Nolbert

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie sanitariusz

125

PROAID Dawid Olejak

 

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny SOR

126

PROAID Dawid Olejak

 

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy

127

Malwina Okrzesik Narodziny

 

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie konsultant laktacji

128

Sajnog Dariusz

 

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny SOR

129

Magdalena Michałek

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny SOR

130

Wolski Piotr Ratownik Medyczny Wolski Piotr

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny SOR

131

Ciurla Bogusław – Ratownik Medyczny

 

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny SOR

132

AGNIMED Agnieszka Heczko-Waluś

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka

133

Agnieszka Noga-Rygol AGA-MED

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny SOR/ratownik medyczno OIOM/ ratownik z uprawnieniami kierowcy

134

Agata Kuboszek Prywatna Praktyka Pielęgniarska

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie pielęgniarka

 

Jednocześnie informujemy, że n/w oferty zostały odrzucone gdyż nie spełniały warunków udzielającego zamówienie.

 

1

Konsorcjum

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

 

2

Krzysztof Pietrzak Indywidualna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

3

Michał Strączkowski Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Michał Strączkowski

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

4

Michał Strączkowski Indywidualna Praktyka Lekarska lek. med. Michał Strączkowski

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział kardiologiczny

5

Góral Mariusz Gabinet Chirurgii Naczyniowej

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

6

Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Milerska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Neurologii

7

Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Gajniak

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

8

Adam Kołodziejczyk

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

9

Indywidualna Praktyka Lekarska Krzysztof Kubicki

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

10

lek. med. Katarzyna Kozieł – Indywidualna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

11

Antoni Kubica Indywidualna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

12

Dawid Kudliński Indywidualna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

13

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Sylwester Błażejewski

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

14

Boba Bogumiła Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – na wezwanie

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

15

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – w miejscu wezwania Loranc Pawel

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

16

Indywidualna Praktyka Lekarska Jerzy Michalik

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

17

Indywidualna Praktyka Lekarska Beata Musiał-Marcol

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

18

Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Sobieszek

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

19

Edward Surma Indywidualna Praktyka Lekarska

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

20

Warlewski Czesław Indywidualna Praktyka Lekarska Warlewski Czesław – chirurg, ortopeda, traumatolog

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

21

Szymon Zuber ZUMED

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

22

Jolanta Chromik Indywidualna Praktyka Lekarska

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Wewnętrzny I

23

Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Kubala

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Wewnętrzny I

24

Gabinet Ortopedyczny PAMED sp. zo.o.

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji oddziału lub/i w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 

25

Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Kubala

udzielanie konsultacji lekarskich w Oddziałach

 

26

Każmierczak – Zagórska Zyta

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

27

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Sławomir Zeman

udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach/zakładach

 

28

Pala Joanna

 

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie fizjoterapia

29

Firma Usługowa Marcin Paluch

 

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny SOR

30

Wojdyła Karol

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny SOR

31

Wojdyła Karol

 

świadczenia zdrowotne przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie ratownik medyczny OIOM

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 152/2014 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 05.12.2014 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 1 złożoną na w.w konkurs ofertą.

W wyniku badania i oceny wybrano ofertę:

 

 

 

Lp.

Nazwa oferenta

zakres

1.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Materek – Pyź specjalista neurolog

 

udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w następującej Poradni Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej

 

Zarządzenie nr 152/2014
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
z dnia 05 grudnia 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                       w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej                                                             (Dz. U. z 2012r., poz. 217 ze. zm.) w związku z art.140, art. 141, art. 146 ust. 1, art., art.147-150, art.151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz.1027 z późn. zm.) oraz na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej  zarządzam, co następuje: 

Zarządzenie nr 151/2014

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 02 grudnia 2014 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                       w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 149/2014 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej z dnia 18.11.2014r. , przekazuje wyniki przeprowadzonego konkursu. Szczegóły w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (rozstrzygnięcie_konkursu_1.pdf)Rozstrzygnięcie konkursu309 kB2014-11-27 14:022014-11-27 14:03

Zarządzenie nr 149/2014

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 18 listopada 2014 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych                       w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert