Logowanie

 • FUNDUSZE EOG

  "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii."

 • Przebudowa SOR

  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
  SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!
 • Modernizacja systemu informatycznego

  „Modernizacja systemu informatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej celem wprowadzenia elektronicznych usług Zdrowia oraz unowocześnienia procesów zarządczych”

 • Posiadane certyfikaty

  Posiadane certyfikaty

 • ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wykonuje badania na potrzeby: oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych (także bez skierowania - odpłatnie).

 • Projekty realizowane w ramach ZPORR

  Szpital aktywnie pozyskuje środki Unijne, w celu leczenia Pacjentów na najwyższym poziomie.

 • Przyjęcie do szpitala

  Sprawdź zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala.

kreska

 

Polityka jakości

Projekty Unijne

zporr

nss

PRACA

 

Internetowe Konto Pacjenta

Elektroniczna Rejestracja Pacjenta

Oferta dodatkowa

lab

reh

Prawa Pacjenta

Informacje DILO

 

Bielsko-Biała, dnia 09.06.2016r.


INFORMACJA

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury medycznej:
1) miksera do odczynników „Chemix”
2) lampy ciemniowej sufitowej
3) lampy ciemniowej ściennej
4) negatoskopów
5) przepustu dwukomorowego
postanowiła:

licytację unieważnić
(nie wpłynęła żadna oferta)

Bielsko - Biała, dnia 07.06.2016r.

OGŁOSZENIE

o licytacji aparatury i sprzętu medycznego

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

OGŁOSZENIE
o licytacji aparatury i sprzętu medycznego
 

Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

 

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

Ilość

(sztuk)

Rok produkcji

Cena wywoławcza za 1 sztukę

1.

Parownik środków wziewnych „Drager” Vapor 19,3 Halotan

2

1996

488,00

2.

Parownik środków wziewnych „Drager” Vapor 19,3 Halotan

1

1993

488,00

3.

Parownik środków wziewnych „Ohmeda” (Halotan)

1

1996

472,00

4.

Parownik środków wziewnych „Drager” Desfluran, elektryczny

1

1996

384,00

5.

Parownik środków wziewnych „Drager” Vapor, 2000 Sevoluran

6

1996

540,00

6.

Parownik środków wziewnych „Drager” Vapor , 2000 Isofluran

5

1996

496,00

 

Szczegółowy wykaz aparatury i sprzętu medycznego zawierających nazwę, typ, rok
produkcji, stopień zużycia i oszacowaną cenę wywoławczą, jest do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala Wojewódzkiego.

Oferowany sprzęt można oglądać pod adresem: Bielsko - Biała Al. Armii Krajowej 101,
po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 33/810-20-61 lub wew. 2061 w godz.
od 9.00 - 11.00.

Oferty zakupu prosimy składać do dnia 13.06.2016r.do godz. 12.00 w kancelarii Szpitala
w zamkniętych kopertach opisanych LICYTACJA APARATURY I SPRZĘTU
MEDYCZNEGO.

Regulamin przeprowadzenia licytacji w załączeniu.

Szpital zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany warunków licytacji przed
terminem składania ofert.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Bielsko-Biała, dnia 31.05.2016r.

INFORMACJA

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury medycznej:

- parownik środków wziewnych „Drager” Vapor 19,3 Halotan
- parownik środków wziewnych „Ohmeda” ( Halotan)
- parownik środków wziewnych „Drager” Desfluran, elektryczny
- parownik środków wziewnych „Drager” Vapor, 2000 Sevofluran
- parownik środków wziewnych „Drager” Vapor, 2000 Isofluran

postanowiła:

licytację unieważnić
(nie wpłynęła żadna oferta)

Bielsko- Biała, dnia 02.06.2016r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 53/2016 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej  z dnia 19.05.2016 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej, uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu zapoznano się z 5 złożonymi na w/w konkurs ofertami.

W wyniku badania i oceny wybrano oferty:

Miłosz Gromelski

 

43-300 Bielsko Biała

ul. Listopadowa 93

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Maciej Gabryel Indywidualna Praktyka Lekarska

 

43-100 Tychy

ul. Rolna 50

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Indywidualna Praktyka Lekarska Damian Kocur

 

40-169 Katowice

ul. Wierzbowa 26/19

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Neurochirurgii

Wojciech Ślusarczyk Specjalistyczna Praktyka Neurochirurgiczna

 

 43-100 Tychy ul. Reymonta 21/36

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Neurochirurgii

Indywidualna praktyka lekarska lekarz med. Anna Antonowicz-Olewicz

 

41-400 Mysłowice,

ul. Armii Krajowej 42B/26

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w czasie podstawowej ordynacji Oddziału lub w godzinach dyżuru medycznego zgodnie z harmonogramem

Oddział Neurochirurgii

 

Dyrektor Szpitala
Wojewódzkiego w Bielsku Białej
Ryszard Batycki

Bielsko - Biała, dnia 17.05.2016r.

OGŁOSZENIE

o licytacji aparatury i sprzętu medycznego Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej Al. Armii Krajowej 101 oferuje do sprzedaży
następującą aparaturę i sprzęt medyczny:

Lp.

Nazwa urządzenia medycznego

Ilość

(sztuk)

Rok produkcji

Cena wywoławcza za 1 sztukę

1.

Parownik środków wziewnych „Drager” Vapor 19,3 Halotan

2

1996

976,00

2.

Parownik środków wziewnych „Drager” Vapor 19,3 Halotan

1

1993

976,00

3.

Parownik środków wziewnych „Ohmeda” (Halotan)

1

1996

944,00

4.

Parownik środków wziewnych „Drager” Desfluran, elektryczny

1

1996

768,00

5.

Parownik środków wziewnych „Drager” Vapor, 2000 Sevoluran

6

1996

1 080,00

6.

Parownik środków wziewnych „Drager” Vapor , 2000 Isofluran

5

1996

992,00

Bielsko-Biała, dnia 16.05.2016r.

INFORMACJA

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury medycznej:

- parownik środków wziewnych „Drager” Vapor 19,3 Halotan

- parownik środków wziewnych „Ohmeda” ( Halotan)

- parownik środków wziewnych „Drager” Desfluran, elektryczny

- parownik środków wziewnych „Drager” Vapor, 2000 Sevofluran

- parownik środków wziewnych „Drager” Vapor, 2000 Isofluran

postanowiła:

Zarządzenie nr 53/2016

Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert

Bielsko-Biała, dnia 09.05.2016r.

INFORMACJA

Informujemy, iż Komisja powołana w sprawie przeprowadzenia licytacji na sprzedaż następującej aparatury medycznej:

1) miksera do odczynników „Chemix”

2) lampy ciemniowej sufitowej

3) lampy ciemniowej ściennej

4) negatoskopu

5) negatoskopu

6) stacji do uzdatniania wody “Prima Elga”

7) przepustu dwukomorowego

postanowiła: wybrać ofertę :

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych życzymy wszystkim Paniom i Panom,

wykonującym ten zaszczytny zawód, pomyślności w życiu osobistym, sukcesów zawodowych

oraz spełnienia marzeń.

Z wyrazami szacunku i podziękowaniem za trud opieki nad chorymi w naszym Szpitalu.

 

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
mgr Barbara Przybyła

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. Wojciech Muchacki

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Łukasz Matlakiewicz

Dyrektor Naczelny
Ryszard Batycki